พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

“... ตามราชประเพณีในสยามประเทศนี้ ถือเปนตำรามาแต่โบราณว่าพระมหากระษัตริย์ซึ่งเสด็จผ่านภิภพ ต้องทำพระราชพีธีบรมราชาภิเษกก่อน จึงเป็นพระราชาธิบดีโดยสมบูรณ์ ถึงจะได้ทรงรับรัชทายาท เมื่อเสด็จเข้าไปประทับอยู่ในพระราชวังหลวง ก็เสด็จอยู่พียง ณ ที่พักแห่งหนึ่ง พระนามที่ขานก็คงใช้พระนามเดิม เปนแต่เพิ่มคำว่า “ซึ่งทรงสำเร็จราชการแผ่นดิน” เข้าข้างท้ายพระนาม แลรับคำสั่งก็ยังไม่ใช้พระราชโองการ จนกว่าจะได้สรงมุรธาภิเษก ทรงรับพระสุพรรณบัฏจารึกพระบรมราชนามาภิธัยกับทั้งเครื่องราชกกุธภัณฑ์จากพระมหาราชครูพราหมณ์ผู้ทำพิธีราชาภิเษกแล้ว จึงเสด็จขึ้นเฉลิมพระราชมณเฑียร ครอบครองสิริราชสมบัติสมบูรณ์ด้วยพระเกียรติยศแห่งพระราชามหากระษัตริย์แต่นั้นไป...” (บทนำกล่าวถึง ความใน จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว)

หนังสือจัดพิมพ์โดยกระทรวงวัฒนธรรม นำเสนอ ลำดับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีเบื้องต้น พระราชพิธีเบื้องปลาย และพระปฐมบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน พฤษภาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)390.22 พภ376 2562CHECK SHELVES

ประมวลเอกสารพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ประมวลเอกสารพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

หนังสือจัดพิมพ์โดยกรมศิลปากร รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งประกอบด้วยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยอยุธยาถึงรัชกาลที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เอกสารทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้มีทั้งที่เป็นเอกสารต้นฉบับหนังสือสมุดไทยที่ยังไม่ได้จัดพิมพ์เผยแพร่มาก่อน และอีกส่วนเคยจัดพิมพ์เผยแพร่แล้วโดยรวมเอกสารชุดต่าง ๆ รายละเอียดรวมถึงภูมิหลังของเอกสารปรากฎอยู่ในคำอธิบายของเอกสารแต่ละเรื่อง นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาว่าด้วยความเป็นมา ความสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตลอดจนองค์ความรู้จากการตรวจสอบชำระเอกสารเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน พฤษภาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)390.22 ปร354 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)390.22 ปร354 2562CHECK SHELVES

ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทย พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์

ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทย พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์

หนังสือประมวลภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์สมัยรัตนโกสินทร์คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน พฤษภาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : Rarebook CollectionRB DS568 ป171 2550CATALOGING
Central Library (5th Floor)923.1593 ป352CHECK SHELVES
Arts Library : Reserve at Mahachakri Sirindhorn Bld.ท DS568 ป171 2550CHECK SHELVES
Architecture Library (Quiet Zone)ก 923.1593 ป352CHECK SHELVES

พระบรมราชาภิเษก ฉัฐราชมหาจักรีวงศ์

พระบรมราชาภิเษก ฉัฐราชมหาจักรีวงศ์

หนังสือพระบรมราชาภิเษก ฉัฐราชมหาจักรีวงศ์ มี 2 เล่ม เล่มต้น เป็นจดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยุ่หัว ซึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงมุรธาธรในขณะนั้นทรงเรียบเรียงขึ้น เล่มปลาย เป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทั้งสองคราว พิมพ์รวมกับเอกสารภาษาต่างประเทศซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องและบันทึกแปลจากบันทึกของชาวต่างประเทศที่เข้ามาในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน พฤษภาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 394 พ342LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 394 พ342LIB USE ONLY
Central Library (5th Floor)923.1593 มก113 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)923.1593 มก113 2561CHECK SHELVES
Arts Library : Rarebook CollectionRB DS568 ม247พLIB USE ONLY
Arts Library : Rarebook CollectionRB DS568 ม247พLIB USE ONLY
CU Memorial Hall Library923.1593 ม12พฉSTAFF ONLY
CU Memorial Hall Library923.1593 ม12พฉSTAFF ONLY

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเอกสารต่างประเทศ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเอกสารต่างประเทศ

หนังสือรวบรวมเรื่องราวที่ชาวต่างชาติบันทึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ 3 พระองค์ คือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อพุทธศักราช 2394 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งโปรดให้จัดขึ้นสองครั้ง ครั้งแรกเมื่อทรงรับสิริราชสมบัติขณะพระชนมายุ 16 พรรษา พุทธศักราช 2411 ต่อมาเมื่อพระชนมายุครบ 20 พรรษาและทรงลาผนวชแล้ว จึงโปรดให้จัดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่สองในพุทธศักราช 2416 และลำดับสุดท้ายคือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งโปรดให้จัดขึ้นเป็น 2 งานคือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเฉลิมราชมณเฑียร เมื่อวันวันที่ 11 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2453 และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พุทธศักราช 2454

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน พฤษภาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)390.22 พษ376 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)390.22 พษ376 2562CHECK SHELVES

Collection