โหราศาสตร์นิเทศ

โหราศาสตร์นิเทศ

โหราศาสตร์เป็นวิชาลึกลับที่ช่วยในการทำนายทายทักและวิเคราะห์ถึงโชคชะตาของคนนั้น ๆ ได้ เป็นวิชาที่มีความเฉพาะตัว เป็นเหตุเป็นผลและบ้างครั้งความแม่นยำที่เหลือเชื่อ โหราศาสตร์จึงไม่ใช่วิชาที่เหลวไหล ไร้สาระ ผู้ทำนายหรือผู้พยากรณ์จึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีส่วนให้ผู้ที่ถูกทำนายได้เข้าใจและตั้งอยู่บนความไม่ประมาท เตรียมเพื่อจะรับกับความเปลี่ยนแปลงของชีวิต

หนังสือแนะนำชุด “โหราศาสตร์” เดือนมกราคม 2566


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)133.5 อ361ห 2565CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)133.5 อ361ห 2565CHECK SHELVES

คำศัพท์โหราศาสตร์

คำศัพท์โหราศาสตร์

หนังสือ "คำศัพท์โหราศาสตร์" คำศัพท์มากกว่า 500 คำ รวบรวมและแปลจากภาคผนวกของหนังสือโหราศาสตร์จากต่างประเทศ และหนังสือ Dictiionary ที่เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์สากล โหราศาสตร์ยูเรเนียน และหนังสือดาราศาสตร์ สำหรับนักโหราศาสตร์ เพื่อช่วยในการเรียนโหราศาสตร์ที่เข้าใจง่าย เนื้อหากระชับ มีภาพประกอบ ใช้อ่านประกอบร่วมกับหนังสือคู่มือโหราศาสตร์สากลและยูเรเนียน เล่ม 1 ฉบับนักเรียนได้เป็นอย่างดี

หนังสือแนะนำชุด “โหราศาสตร์” เดือนมกราคม 2566


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)133.5 ภ335คCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)133.5 ภ335คCHECK SHELVES

คัมภีร์โหราศาสตร์ไทย มาตรฐานฉบับสมบูรณ์

คัมภีร์โหราศาสตร์ไทย มาตรฐานฉบับสมบูรณ์

คัมภีร์โหราศาสตร์ไทย มาตรฐาน ฉบับสมบูรณ์ ของหลวงวิศาลดรุณกร (อั้น สาริกบุตร) เล่มนี้นับเป็นตำราชั้นครูในหมู่โหรเล่มหนึ่ง เป็นงานเขียนที่ใช้เวลาเขียนยาวนานถึง ๑๔ ปี จากปี พ.ศ. ๒๔๖๖ - พ.ศ. ๒๔๘๐ ถือกันว่าเป็นตำราขั้นมาตรฐานทางโหราศาสตร์ไทยอย่างแท้จริง โดยมีทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและภาคพิธีกรรม ที่หลวงวิศาลดรุณกรได้รวบรวมเรียบเรียงจากตำราพยากรณ์ ๑๕๓ คัมภีร์

หนังสือแนะนำชุด “โหราศาสตร์” เดือนมกราคม 2566


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)133.5 ว761ค 2563CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)133.5 ว761ค 2563CHECK SHELVES

จะเรียกดิฉันว่า

จะเรียกดิฉันว่า "หมอ(ดู)" ก็ได้ ถ้าคุณยอม "เปลี่ยน" : The change tutor

อดีตนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นผู้ยอมทิ้งตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในบริษัทชั้นนำระดับโลก มาทำอาชีพ “Change Tutor” ที่เธอบัญญัติขึ้นเองและใช้ FASTEn Model ที่เธอต่อยอดจากศาสตร์ดวงจีนร่วมกับศาสตร์ NLP ในการทำงาน แต่กลับไม่มีใครเข้าใจงานของเธอว่ามีประโยชน์อย่างไร จึงแทบไม่มีใครว่าจ้าง

เธอตัดสินใจยอมทิ้งมาดดอกเตอร์แล้วเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้น เพื่ออธิบายอาชีพของเธอ พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้อ่านในการเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อ เอาชนะดวงผ่านการเล่าประวัติของตนเองและเรื่องราวของผู้อื่นไปพร้อมๆ กับตอบคำถามยอดฮิตเกี่ยวกับการดูดวง เช่น ดวงบอกหรือไม่ว่าจะรวยเมื่อไหร่ ใช้ดวงคัดกรองพนักงานขี้โกงได้หรือไม่ ดวงบอกเรื่องเนื้อคู่อย่างไร ลูกดื้อ ดูดวงช่วยได้หรือไม่ ฯลฯ จากประสบการณ์ตรงของเธอที่ได้ดูดวงเล่นๆให้กับคนต่างสาขาอาชีพและต่างสถานะทางสังคมกว่า 500 คนในระยะเวลา 3 ปี จนกลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญที่เธอใช้ในการเป็น Change Tutor

หนังสือแนะนำชุด “โหราศาสตร์” เดือนมกราคม 2566


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)133.3 ว293จ 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)133.3 ว293จ 2562CHECK SHELVES

จีมุ้ย โหราศาสตร์จีน ศาสตร์ลี้ลับพันปีจากดวงดาว ฉบับสมบูรณ์

จีมุ้ย โหราศาสตร์จีน ศาสตร์ลี้ลับพันปีจากดวงดาว ฉบับสมบูรณ์

นักเดินทางในประวัติศาสตร์สามารถใช้ดวงดาวเป็นตัวนำทางในการกำหนดทิศทาง และได้บันทึกเรื่องราวต่างๆในระหว่างเส้นทางไว้ เพื่อนำมาเปรียบเทียบทำสถิติ จนเป็นจุดเริ่มต้นของศาสตร์พยากรณ์จากดวงดาวเล่มนี้ คำว่า "โหราศาสตร์" ฟังดูลี้ลับซับซ้อน คำพยากรณ์ที่ได้มาจากเสน่ห์อันลี้ลับจึงดูมีมนต์ขลัง "จีมุ้ย โหราศาสตร์จีน" คือการผูกดวงโดยใช้ดาว จีมุ้ยเป็นหลักซึ่งสืบทอดกันมานานนับพันปี ซึ่งต้องใช้วันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟาก เฉกเช่นเดียวกับการผูกดวงแบบไทยและแบบฝรั่ง ภายในเล่มแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลัก เริ่มจากแปลงวันเดือนปีตามแบบสากลให้เป้นแบบจีน, วิธีทำแผ่นดวง, ดาว 16 ดวงที่กำหนดดวงชะตาของคุณ, การหาดาวแห่งดวงชะตา, ดูอดีต ปัจจุบัน อนาคตของคุณ หัวข้อหลักสุดท้ายได้บอกว่า ใครบ้างที่เข้ากับคุณได้ ท้ายเล่มยังมีวิธีใช้ปฏิทินร้อยปีรอให้คุณผู้อ่านได้ศึกษากัน

หนังสือแนะนำชุด “โหราศาสตร์” เดือนมกราคม 2566


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)133.3 ห158จ 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)133.3 ห158จ 2561CHECK SHELVES

พระจอมเกล้าฯ พยากรณ์ : ความย้อนแย้งของ

พระจอมเกล้าฯ พยากรณ์ : ความย้อนแย้งของ "ดาราศาสตร์" กับ "โหราศาสตร์" ในสังคมไทยสมัยใหม่

ด้วยพลังของการตั้งคำถาม ทำให้เรื่องราวการคำนวณสุริยุปราคาเต็มดวงที่หว้ากอของรัชกาลที่ 4 ยังมีชีวิตโลดแล่นยืนยาวมาจนถึงปัจจุบัน ความสนใจใคร่รู้ว่าพระองค์ทรงทำได้อย่างไร และทำไมเราจึงได้รับรู้ความทรงจำแบบนี้ กลายเป็นประเด็นถกเถียงสนทนากันในหมู่ผู้รักการแสวงหาความจริงตลอดมา

บทความทั้งหมดที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้มีคุณูปการอย่างสำคัญ นั่นคือ การสืบค้น หาข้อมูลหลักฐานในมิติต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ลุ่มลึก และรอบด้านที่สุดเท่าที่เคยมีมา ภายใต้กระบวนทัศน์ที่แตกต่างกันดังการทบทวนถึงข้อย้อนแย้งทางอย่างกว้างขวาง ลุ่มลึก และรอบด้านที่สุดเท่าที่เคยมีมา ภายใต้กระบวนทัศน์ที่แตกต่างกันดังการทบทวนถึงข้อย้อนแย้งทางความรู้ในเรื่องนี้การพิจารณาถึงความเป็นนักวิทยาศาสตร์พร้อมๆ กับความเป็นนักโหราศาสตร์ ทั้งมีเรื่องราวจากหลายศาสตร์ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง รวมถึงการใคร่ครวญข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพด้านดาราศาสตร์ หรือพระอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์อย่างไหนจริงกว่ากัน ที่สำคัญคือบทวิเคราะห์ว่า เหตุใดวงการวิทยาศาสตร์ไทยจึงยกย่องให้พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และเรื่องนี้สัมพันธ์กับเรื่องการเมืองของวงการวิทยาศาสตร์ไทยอย่างไร นับเป็นเรื่องที่น่าศึกษายิ่ง

หนังสือแนะนำชุด “โหราศาสตร์” เดือนมกราคม 2566


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98859CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)520.9593 พ323 2562CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)520.9593 พ323 2562CHECK SHELVES
Arts LibraryDS582 พ171สส 2562CHECK SHELVES
Architecture Library (Quiet Zone)520.9593 พ323 2562CHECK SHELVES

Collection