ท่องเที่ยวอุทยานกับรถบ้าน

ท่องเที่ยวอุทยานกับรถบ้าน

แนะนำอุทยานแห่งชาติ 12 แห่งจาก 48 แห่งที่พัฒนาให้มีที่จอดรถบ้าน พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

สำหรับผู้ที่รักการชื่นชมธรรมชาติโดยรถบ้าน นอกเหนือจากที่อุทยานแห่งชาติเหล่านี้มีอาคารบริการนักท่องเที่ยว

บ้านพัก ห้องน้ำ ห้องสุขา และที่สำหรับกางเต็นท์อีกด้วย

หนังสือแนะนำชุด “ท่องเที่ยวธรรมชาติในเมืองไทย” เดือนธันวาคม 2565


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)915.93 รณ125ท 2559CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)915.93 รณ125ท 2559CHECK SHELVES

ที่สุดอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย

ที่สุดอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย

ประเทศไทยเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อีกทั้งเป็นอาณาบริเวณที่มีเขตการกระจาย

พันธุ์ของพืชและสัตว์จากหลายเขตบรรจบกัน แหล่งธรรมชาติสำคัญที่กระจายกันอยู่ในภาคต่างๆ

ได้รับการปกป้องคุ้มครองไว้ในรูปแบบของอุทยานแห่งชาติ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ได้คัดเลือกอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยซึ่งมีความเป็นที่สุดในด้านต่างๆ จำนวน 35 แห่ง

เพื่อแสดงถึงความงามอันเป็นเป็นเอกลักษณ์และแหล่งทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของประเทศได้เป็นอย่างดี

"หนังสือออนไลน์ คลิกที่นี่"

หนังสือแนะนำชุด “ท่องเที่ยวธรรมชาติในเมืองไทย” เดือนธันวาคม 2565


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)915.9304 ท539 2560CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)915.9304 ท539 2560CHECK SHELVES

เสน่ห์เที่ยว เสน่ห์ไทย

เสน่ห์เที่ยว เสน่ห์ไทย

รวบรวมภาพการดำเนินงานและการถอดบทเรียนจากการศึกษาในการพัฒนาโครงการพัฒนาสินค้าต้นแบบที่ระลึก

เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ประกอบการชุมชน ตลอดจนประชาชนที่สนใจได้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการพัฒนาสินค้า

ที่ระลึกก่อให้เกิดการจัดจ้างงานสร้างรายได้ และเกิดการขยายตัวเป็นเครือข่ายในการเชื่อมโยงสินค้าและบริการ

ไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย การนำความคิดและเทคโนโลยีมาต่อยอดสินค้าและบริการ

ให้มีความทันสมัย เข้าถึงได้ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสินค้า

เป็นเสน่ห์ความเป็นไทย และอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาปรับใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์อีกด้วย

หนังสือแนะนำชุด “ท่องเที่ยวธรรมชาติในเมืองไทย” เดือนธันวาคม 2565


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)658.5752 ส881ส 2561CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)658.5752 ส881ส 2561CHECK SHELVES

เชิญมาเที่ยวบ้านฉัน : 160 มหัศจรรย์พื้นถิ่น 50 เส้นทางหลากหลายเสน่ห์

เชิญมาเที่ยวบ้านฉัน : 160 มหัศจรรย์พื้นถิ่น 50 เส้นทางหลากหลายเสน่ห์

หากเป็นการท่องเที่ยวของคนส่วนใหญ่ เป้าหมายในการเดินทางก็คงไม่พ้น แหล่งท่องเที่ยวในเมืองหลัก แต่จะดีกว่าไหม

ถ้าจะลองพาตัวเองออกไปเจอสิ่งใหม่เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น กับ “การท่องเที่ยววิถีชุมชน” ค้นหาเสน่ห์แบบพื้นบ้าน

ที่อาจทำให้เราได้รับเรื่องราวประทับใจ นำกลับไปเล่าให้เพื่อน ๆ ฟังได้ประหลาดใจกัน

"หนังสือออนไลน์ คลิกที่นี่"

หนังสือแนะนำชุด “ท่องเที่ยวธรรมชาติในเมืองไทย” เดือนธันวาคม 2565


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)915.93 ช745 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)915.93 ช745 2561CHECK SHELVES

Guide book ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

Guide book ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

รวบรวมที่ตั้งของชุมชนท่องเที่ยว OTOP หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จำนวน 3,273 ชุมชนที่กระจายอยู่ทั่วทั้ง 76 จังหวัดของ

ประเทศไทยผ่านการบอกเล่าด้วยบทกวีจากศิลปินแห่งชาติ รวมทั้งข้อมูลในการติดต่อสำนักงานพัฒนาชุมชนทุกจังหวัด

"หนังสือออนไลน์ คลิกที่นี่"

หนังสือแนะนำชุด “ท่องเที่ยวธรรมชาติในเมืองไทย” เดือนธันวาคม 2565


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)915.93 ช622 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)915.93 ช622 2561CHECK SHELVES

Homemade stay : my hometown

Homemade stay : my hometown

รวมเรื่องของโฮมสเตย์ต้นแบบทั่วประเทศไทย เกิดจากความตั้งใจของคุณวรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ที่สะสมประสบการณ์และ

ความสำเร็จจากการทำธุรกิจบูติคโฮเต็ลขนาดเล็กที่กลายเป็นต้นแบบของเมืองไทยรวมถึงการเป็นนักเขียน นักบรรยาย และ

ที่ปรึกษาให้กับเจ้าของโรงแรมขนาดเล็กจำนวนมากจนได้นำมากลั่นกรองเป็นองค์ความรู้ ที่เหมาะกับผู้ประกอบการในกลุ่ม

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง

หนังสือแนะนำชุด “ท่องเที่ยวธรรมชาติในเมืองไทย” เดือนธันวาคม 2565


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)915.93 ว231ฮ 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)915.93 ว231ฮ 2561CHECK SHELVES

Collection