ทางแยกเวลาในหน้าต่าง

ทางแยกเวลาในหน้าต่าง

[เช้าทุกเช้าเป็นจุดเปลี่ยนคืนอีกคืน วันอีกวันย่อชื่อเรียกสัปดาห์ย้อนหลัง

หลังย้อนสัปดาห์เรียกชื่อย่ออีกวัน คืนอีกคืนเปลี่ยนจุดเป็นเช้าทุกเช้า] (ปกหลัง)

หนังสือนำเสนอเนื้อหา

“ผลงานชุดนี้ได้ซ่อนวิธีลำดับคำที่นำไปสู่ความหลากนัยเอาไว้ พออ่านกลับหลัง ถ้อยความในลำดับใหม่สามารถพลิกตลบการรับรู้ และความเข้าใจทั้งหมดที่มีก่อนหน้าอย่างกับพลิกฝ่ามือ บทกลอนอ่อนหวานอาจกลาย เป็น ‘ความ’ แปร่งประหลาดการขัดขืนคัดง้าง และสร้างความหมายอันพิสดารขึ้นใหม่” (กิตติพล สรัคคานนท์)

หนังสือแนะนำชุด “กวีนิพนธ์ไทย” เดือนกันยายน 2565


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)895.911 อ826ท 2562CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)895.911 อ826ท 2562CHECK SHELVES
Arts LibraryPL4206 อ244ทCHECK SHELVES

ใต้เมฆต่างเมือง

ใต้เมฆต่างเมือง

[เมฆคือการเปลี่ยนรูปทรงของสายน้ำ แปลงกายเดินทางไปยังฝั่งฟ้า ขณะน้ำยังเดินทางสู่ที่ลุ่ม

ทั้งสองอย่างไร้สัญชาติ สัญจรเยี่ยงผู้รอนแรม ท่ามกลางนกว่ายฟ้า ปลาว่ายน้ำ] (ปกหลัง)

หนังสือนำเสนอเนื้อหา

“การนำเสนอกวีนิพนธ์ "ใต้เมฆต่างเมือง" เหมือนความพยายามที่จะแหวกกำแพงลม เพื่ออธิบายให้ผู้คน สถานที่ เรื่องราวที่เกี่ยวพันกันมาแต่เดิม โดยใช้สายตาด้านบนประสานสายตาจากด้านล่าง ใช้ความสูงและความต่ำ มาสอดประสานเข้าไป โดยมีเมฆ เมือง และเมฆสมัยใหม่ที่เรียกว่า ‘คลาวด์’ เพื่อเดินทางไปมาหาสู่กันและกัน ไปเยี่ยมเยือนถิ่นที่ต่าง ๆ โดยไม่คำนึงถึงกำแพงที่สมมุติขึ้นเป็นรัฐชาติ แต่เพื่อให้เห็นมนุษย์ การสร้างบ้าน แปงเมือง ผลแห่งสงครามที่ผ่านมา เป็นบทเรียนสำหรับการเดินทางข้ามเมฆในสมัยต่อไป” (คำนำสำนักพิมพ์)

หนังสือแนะนำชุด “กวีนิพนธ์ไทย” เดือนกันยายน 2565


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)895.911 ช813ต 2562CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)895.911 ช813ต 2562CHECK SHELVES

ฝนบางหยดกลายเป็นผีเสื้อ

ฝนบางหยดกลายเป็นผีเสื้อ

[พวกดอกไม้มักเบิกบาน และไม่คาดหวังในอะไรทั้งนั้น ไม่คิด ไม่สงสัยในอะไรเลย และนั่นทำให้มันดูมีความสุข]

หนังสือนำเสนอเนื้อหา

- เสียงเพลงซึมซาบลงในอากาศ

- ฟ้าเทาแสงเข้ม รวบฉันเอาไว้ในแขนฝน

- ฉันคิดถึงคุณมาก ทำได้แค่บอกแก่ทุกคนที่เดินผ่านมา

- การที่แสงสอดส่องสวนทางกัน ทำให้เงารู้สึกสับสน

- ฉันดั้นด้นไปในความไม่รู้

- อาจเพราะกลางวันยังคงมีเยื่อใย ค่ำคืนจึงไม่เคยมืดสนิท

- บางที การสบตาที่ยาวนานที่สุด ก็คือการคิดถึงกัน

- ฉันพูดแทรกไม่ได้ ความเงียบกำลังพูดอยู่

- เมื่อวานเป็นพี่ของวันนี้

- น้อยลง จนกระทั่ง ไม่มี

หนังสือแนะนำชุด “กวีนิพนธ์ไทย” เดือนกันยายน 2565


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)895.911 ล239ฝ 2563CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)895.911 ล239ฝ 2563CHECK SHELVES

มหาสมุทรว่ายผ่านฝูงปลา / The ocean swims through a swarm of fish

มหาสมุทรว่ายผ่านฝูงปลา / The ocean swims through a swarm of fish

[มีชีวิตข้ามเมฆ มิอาจนับจำนวนก้อน ข้ามคลื่น มิอาจนับจำนวนฟอง

มีชีวิตเหมือบทกวี ไม่ดีเสมอไปหรอก แต่สวยงาม] (ทักทาย/ปกหลัง)

หนังสือนำเสนอเนื้อหา

ภาคแรก ดินเนอร์กับหิ่งห้อย

ภาคสอง ปริศนาและปราสาท

หนังสือแนะนำชุด “กวีนิพนธ์ไทย” เดือนกันยายน 2565


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)895.911 พ173ม 2565CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)895.911 พ173ม 2565CHECK SHELVES

ประวัติศาสตร์ไร้ฆ่า (หรรษกวีศรีกะลา) / History without killings

ประวัติศาสตร์ไร้ฆ่า (หรรษกวีศรีกะลา) / History without killings

[เมื่อใดพลังกลุ่มโกลาหล

เมื่อนั้นปัจเจกชนต้องเข้มแข็ง

เมื่อตรรกะแห่งฝูงสัตย์ตระบัดแรง

อิสรชนต้องแข็งแกร่งอยู่ท่ามกลาง]

หนังสือนำเสนอเนื้อหา

มีบทกวีจำนวน 67 บท และมีบทส่งท้ายเชิงวิพากษ์โดย เจตนา นาควัชระ

หนังสือแนะนำชุด “กวีนิพนธ์ไทย” เดือนกันยายน 2565


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)895.911 ศ328ป 2565CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)895.911 ศ328ป 2565CHECK SHELVES
Arts LibraryPL4206 ศ211ปCHECK SHELVES

ประเทศในเขาวงกตและบริบทอื่น ๆ / The countries in the labyrinth and other contexts

ประเทศในเขาวงกตและบริบทอื่น ๆ / The countries in the labyrinth and other contexts

หนังสือนำเสนอเนื้อหา

ภาคแรก ต่อที่ทางโลกกว้างไกล

[คลื่นทำท่าทีปลอบประโลมชายหาด แท้จริงแล้วอยากได้ความรัก ปลอบประโลมความอ้างว้างของมหาสมุทรที่สาดซัดอยู่ในตัวเอง]

ภาคสอง ในบ่วงแร้วและแนวรบ

[ข้าคือวรรณกรรม ถ้อยคำคือเรือ ประวัติศาสตร์และการเมืองคือเครื่องมือ]

ภาคสาม ขอบฟ้าอนาคต

[ควรอยู่กับปัจจุบันก็จริง หากไม่เข้าใจอดีต เราก็จะสูญเสียอนาคต]

ภาคพิเศษ ประวัติศาสตร์กำลังเดินทาง

[ชาวประมงคือกวี ผู้ค้นหาฝูงปลาใต้มหาสมุทร กวีคือชาวประมง ผู้เสาะค้นฝูงความคิด ในเวิ้งความมืดไร้ขอบเขต]

หนังสือแนะนำชุด “กวีนิพนธ์ไทย” เดือนกันยายน 2565


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)895.911 ศ485ปข 2565CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)895.911 ศ485ปข 2565CHECK SHELVES

Collection