อนาคตที่ AI ทำอะไรคุณไม่ได้

อนาคตที่ AI ทำอะไรคุณไม่ได้

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ อาทิ

บทนำ ทำไมถึงต้องพัฒนาทักษะเอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้

บทที่ 1 ยุคที่ “อาชีพใช้ความรู้” จะหายไปเกินครึ่ง – สิ่งที่มาพร้อมกับการปฏิวัติ AI คือการตกงานหมู่ครั้งใหญ่ 5 ทักษะที่เป็นที่ต้องการอย่างยิ่งในสังคมความรู้ระดับสูง 3 สิ่งที่มนุษย์ไม่มีวันเอาชนะ AI ได้ จะพัฒนา 3 ทักษะด้วยตัวเองได้อย่างไร ...

บทที่ 2 สังคมที่ให้ค่ากับ “วุฒิการศึกษา” กำลังจะล่มสลาย – ทำไมคนจบจากมหาวิทยาลัยดัง ถึงเป็นคนทำงานเก่งกันน้อยลง คนที่บริษัทอยากได้ตัวกับคนทำงานเก่ง แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง 3 สถานการณ์ที่คนจบจากมหาวิทยาลัยดังต้องเผชิญ เหตุผลแท้จริงที่ฝ่ายบุคคลเลือกจ้างคนจบจากมหาวิทยาลัยดัง...

บทที่ 3 “ทักษะวิชาชีพ” ที่เป็นที่ต้องการในยุค AI คืออะไร – ทักษะวิชาชีพไม่ได้เป็นแค่เรื่องของเทคนิคการปฏิบัติ กับดักแรกของการพัฒนาทักษะคือความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด แยกแยะให้ออกว่าเป็นความรู้หรือภูมิปัญญา สิ่งที่สถาบันคลังสมองระดับโลกต้องการไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์ แต่เป็นทักษะด้านนวัตกรรม...

บทที่ 4 “ทักษะการสื่อสาร” สำหรับยุค AI เป็นอย่างไร – 80% ของการสื่อสารคือภาษากาย คุณใช้ภาษากายได้ดีแค่ไหน สิ่งที่ AI ไม่ถนัดเลยคือภาษากาย การมีอารมณ์ร่วมของมนุษย์เป็นสิ่งที่ AI ไม่มีวันเลียนแบบได้ ผู้นำชั้นยอดรู้ดีว่าความลำบากคือโอกาสในการเติบโต...

บทที่ 5 “ทักษะองค์กร” สำหรับยุค AI – ครึ่งหนึ่งของงานบริหารจัดการจะถูกแทนที่ด้วย AI การบริหารขั้นสุดยอดที่มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่ทำได้ การบริหารจิตใจไม่ใช่การควบคุมจิตใจ ยุคที่หัวหน้าทุกคนมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ไม่ใช่แค่ฟัง แต่ต้องฟังให้สุด ผู้นำแบบใหม่ที่เป็นที่ต้องการในยุค AI...

บทส่งท้าย วิกฤตการณ์ AI คือโอกาสทองในการพัฒนาตนเอง

หนังสือแนะนำ “ปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence” เดือน มีนาคม 2565


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)650.1 ฮ456อ 2564CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)650.1 ฮ456อ 2564CHECK SHELVES
Chula Business School Library650.1 ฮ456อ 2564DUE 31-05-24

AI เปลี่ยนอนาคตโลก

AI เปลี่ยนอนาคตโลก

... หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือวิชาการที่มีข้อมูลเทคนิคหรือทฤษฎีมากมาย เน้นเนื้อหาที่เป็นกรณีศึกษา ทำให้เห็นการนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง สามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย... (บทนำ)

เนื้อหาหนังสือ ประกอบด้วย

ปฐมบท AI – จุดเปลี่ยนเทคโนโลยี AI ตัวรับรู้เพื่อการเรียนรู้ของ AI จดจำใบหน้าได้ดีกว่าคน ฟังรู้เรื่อง ใช้เสียงสั่งงานได้ อ่านความรู้สึกผู้คน ทำนายอนาคตจากอดีต...

AI เปลี่ยนโลก – คุณภาพชีวิตดีขึ้นแต่สูญเสียความเป็นส่วนตัว มาตรฐานการจ่ายเงินใหม่ในสังคมไร้เงินสดของจีน AI ปราบโกง จับคนผิดมาลงโทษ คุณหมอ AI ชีวิตเปลี่ยนด้วย AI…

โลกใหม่ในอนาคต – AI เปลี่ยนโฉมงานในอนาคต AI อัปเกรดสมองคน ทีมมาร์ก VS ทีมอีลอน ปัญญาประดิษฐ์ ประดิษฐ์ปัญญาอัจฉริยะ...

ภาคพิเศษ AI สู้ไวรัส COVID-19 – AI แนวหน้าร่วมต้าน COVID-19 AI เตือนการระบาด COVID-19 AI แสดงผลการแพร่ไวรัส COVID-19 แอปช่วยตรวจสอบผู้มีความเสี่ยงที่โดยสารรถไฟ แอปตรวจจับใครใกล้ชิดคนติดเชื้อ แอปแผนที่แสดงพื้นที่ไหนมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 ค้นหาผู้ติดเชื้อ หุ่นยนต์ช่วยมนุษย์สู้กับไวรัส COVID-19...

หนังสือแนะนำ “ปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence” เดือน มีนาคม 2565


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)006.3 ส773อ 2563CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)006.3 ส773อ 2563CHECK SHELVES
Chula Business School Library006.3 ส773อ 2563CHECK SHELVES

คัมภีร์การใช้งาน ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IoT)

คัมภีร์การใช้งาน ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IoT)

...หนังสือเล่มนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะนำระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IoT) ไปควบคุมระบบต่าง ๆ ให้ทำงานเป็นระบบอัจฉริยะ ... (คำนำ)

ผู้เขียน นำเสนอเนื้อหา 6 บท อาทิ

บทที่ 1 การใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IoT)

บทที่ 2 ทฤษีระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)

บทที่ 3 การเขียนซอฟแวร์ในระบบ AI

บทที่ 4 การเขียนซอฟแวร์ในระบบ AI ควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์

บทที่ 5 การเขียนซอฟแวร์ในระบบ IoT ควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์

บทที่ 6 การประยุกต์การใช้งานระบบ AI และ IoT

หนังสือแนะนำ “ปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence” เดือน มีนาคม 2565


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)006.3 ด837ค 2563DUE 11-03-24
Central Library (4th Floor)006.3 ด837ค 2563DUE 31-03-24
Chula Business School Library006.3 ด837ค 2563CHECK SHELVES

การปฏิวัติคอนเทนต์ในยุคแห่ง AI (Artificial Intelligence Content Revolution)

การปฏิวัติคอนเทนต์ในยุคแห่ง AI (Artificial Intelligence Content Revolution)

... โคซันซู โปรดิวเซอร์ของสถานี KBS Entertainment ผู้ผลิตรายการบันเทิงเกาหลีมาหลายปี และผู้ขับเคลื่อนแนวทางการทำคอนเทนต์ในอนาคตของเกาหลี แสดงให้เห็นว่า AI ได้ขยับขยายบทบาทจากการเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกตามโรงงานหรือห้องทดลองต่าง ๆ ไปสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เกือบทุกประเภทแถมยังใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด... (คำนำ)

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้นำเสนอเนื้อหา 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราแล้ว – ทำไมต้องเป็นคอนเทนต์ปัญญาประดิษฐ์

ส่วนที่ 2 ปัญญาประดิษฐ์เปลี่ยนอุตสาหกรรมคอนเทนต์ – ข่าว กีฬา TV วงการบันเทิง/MCN (ดิจิทัลคอนเทนต์) ภาพยนตร์ ออดิโอ/ดนตรี รูปถ่าย/รูปภาพ วรรณกรรมและศิลปะ เกม/การศึกษา

ส่วนที่ 3 ยุคคอนเทนต์ปัญญาประดิษฐ์ต้องเตรียมอะไรบ้าง – วิธีเอาตัวรอดในยุคคอนเทนต์ปัญญาประดิษฐ์

หนังสือแนะนำ “ปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence” เดือน มีนาคม 2565


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library006.3 ค949ก 2563CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)006.3 ค949ก 2563DUE 17-03-24
Central Library (4th Floor)006.3 ค949ก 2563CHECK SHELVES

เรียนรู้ Data Science และ AI: Machine learning ด้วย Python

เรียนรู้ Data Science และ AI: Machine learning ด้วย Python

... Data Science หรือ วิทยาศาสตร์ข้อมูล เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการนำเอาข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ ส่วน AI มาจากคำว่า Artificial Intelligence หรือ ปัญญาประดิษฐ์ หมายถึงระบบหรือโปรแกรมที่ถูกสร้างและพัฒนาให้มีความฉลาด สามารถวิเคราะห์คิดและตัดสินใจได้ โดยใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ ซึ่ง AI เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจ การทำงาน และการใช้ชีวิตยุคปัจจุบันและอนาคต ทั้ง Data Science และ AI ถือว่ามีความเกี่ยวข้องกันจนอาจกล่าวได้ว่าจะต้องไปด้วยกันเสมอ... (คำนำ)

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้นำเสนอเนื้อความรู้ 24 บท และ Workshop ในแต่ละบท อาทิ บทนำ, การติดตั้งและเตรียมความพร้อม, Python สำหรับ Data Science, สถิติเบื้องต้น, สรุปข้อมูลด้วย Pivot Table, Data Visualization 1, Data Visualization 2, การจัดการข้อมูลสูญหาย, การทำความสะอาดข้อมูล, ค่าผิดปกติและการกำจัดข้อมูล, Time Series, Machine Learning เบื้องต้น, Regression, Decision Tree, การประเมิน Model, อัลกอริทึมที่สำคัญ, ROC AUC และ Threshold, ระบบรู้เลขลายมือเขียน, การตรวจจับและรู้จำใบหน้า, การลดมิติข้อมูล, การปรับจูน Model, การจำแนกหมวดหมู่ข้อความ และ Recommender System

หนังสือแนะนำ “ปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence” เดือน มีนาคม 2565


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)006.3 ก359ร 2563CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)006.3 ก359ร 2563DUE 05-07-22 BILLED

Artificial Intelligence with Machine Learning: AI สร้างได้ด้วยแมชชีนเลิร์นนิ่ง

Artificial Intelligence with Machine Learning: AI สร้างได้ด้วยแมชชีนเลิร์นนิ่ง

… จุดประสงค์หลักของหนังสือเล่มนี้คือ เป็นแหล่งข้อมูลให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจในงานการเรียนรู้ของเครื่องหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เป็นเครื่องมือที่ถูกนำไปประยุกต์ใช้งานอย่างกว้างขวาง เช่น งานด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) งานด้านการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) งานด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) และงานในอีกหลายสาขาที่เกี่ยวข้อง การเข้าใจเครื่องมือพื้นฐานของการเรียนรู้ของเครื่องมีประโยชน์ในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับงานที่ต้องการ รวมทั้งยังสามารถปรับปรุงขั้นตอนวิธีเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ… (คำนำ)

จากประสบการณ์การสอนและการวิจัยในสาขานี้ตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ผู้เขียนนำเสนอเนื้อหาความรู้ 11 บท พร้อมด้วยเอกสารอ้างอิงและคำถามท้ายบท อาทิ บทนำ การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) การเรียนรู้แนวคิด (Concept Learning) การจัดแบ่งคลาสด้วยขั้นตอนวิธี K-Nearest Neighbors ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks) ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support Vector Machine) การเรียนรู้แบบเบย์ (Bayesian Learning) ขั้นตอนวธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm) การลดมิติ (Dimensionality Reduction) การจัดกลุ่ม (Clustering)

หนังสือแนะนำ “ปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence” เดือน มีนาคม 2565


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)006.31 ป458อ 2562CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)006.31 ป458อ 2562CHECK SHELVES

Collection