The frame ชนะตั้งแต่ความคิด

The frame ชนะตั้งแต่ความคิด

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียน ชเวอินช็อล อาจารย์สาขาจิตวิทยาและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุข มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ให้ความรู้อิทธิพลของกรอบความคิดที่ส่งผลต่อชีวิตทุกเรื่อง และการรู้จักเลือกกรอบความคิดที่สร้างปัญญาและความสุขที่แท้จริง ผ่านเนื้อหา ...

 • บทที่ 1 กรอบความคิดเกี่ยวกับกรอบความคิด
 • บทที่ 2 กรอบความคิดที่เปลี่ยนฉัน
 • บทที่ 3 โลก ความไม่แน่ชัดที่เกินจะทน
 • บทที่ 4 กรอบความคิดอิงตัวเอง ศูนย์กลางของโลกคือฉัน
 • บทที่ 5 คนหรือสถานการณ์ กรอบความคิดใหม่ที่ใช้มองพฤติกรรมมนุษย์
 • บทที่ 6 กรอบความคิด “ฉันคือสถานการณ์”
 • บทที่ 7 กรอบความคิดอิงปัจจุบัน ต้นเหตุที่ทำให้อดีตและอนาคตถูกบิดเบือน
 • บทที่ 8 กรอบความคิดอิงชื่อ ตัวขัดขวางการบริโภคอย่างชาญฉลาด
 • บทที่ 9 กรอบความคิดการเปลี่ยนแปลง พลังที่เปลี่ยนทางเลือกด้านการเงิน
 • บทที่ 10 กรอบความคิด 11 ประเภทของผู้มีปัญญา
 • และ บทส่งท้าย ถ้าเปลี่ยนกรอบความคิด ชีวิตก็จะเปลี่ยนตาม

หนังสือแนะนำ “ความคิดและการคิด” เดือน พฤษภาคม 2564


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)158.1 ช296ฟ 2563DUE 30-09-21
Central Library (5th Floor)158.1 ช296ฟ 2563CHECK SHELVES

ทุกอย่างในชีวิตเริ่มจากความคิดที่เป็นระเบียบ (Thinking organize skill)

ทุกอย่างในชีวิตเริ่มจากความคิดที่เป็นระเบียบ (Thinking organize skill)

หนังสือที่ผู้เขียน พกจูฮวัน ผู้บริหารสถาบันวิจัยการจัดระเบียบความคิด ได้ให้ความรู้และวิธีการจัดระเบียบความคิดด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ช่วยการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์อย่างชาญฉลาด สามารถรับมือได้ทุกสถานการณ์ ถ่ายทอดผ่านเนื้อหา 7 บท

 • บทที่ 1 การค้นพบครั้งใหม่ของการจัดระเบียบความคิดที่เราไม่เคยรู้ – การจัดระเบียบความคิดจำเป็นสำหรับใคร ลักษณะเด่นของคนที่มีทักษะการจัดระเบียบความคิด การจัดระเบียบความคิดคือเทคนิค
 • บทที่ 2 เหตุผลที่คุณจัดระเบียบความคิดไม่ได้ – เทคนิคการจัดระเบียบความคิด มองความคิดให้เป็นรูปธรรม ใช้เครื่องมือจัดระเบียบความคิด ใช้หลักการจัดระเบียบความคิดให้เป็นประโยชน์
 • บทที่ 3 วิธีการจัดการความคิดที่ซับซ้อนอย่างชาญฉลาด – แผนกลยุทธ์ทักษะการจัดการความคิด, Mandara Art, Mind Map, Logic Tree 3
 • บทที่ 4 วิธีนำความคิดง่าย ๆ มาวางแผนเป็นไอเดีย – การวางแผนคือการจัดระเบียบความคิด, Brainstorming, Brainwriting, Question Map, วิธีเขียนแผนงานในหน้าเดียว...
 • บทที่ 5 ทักษะการจัดระเบียบการอ่านให้จดจำได้นาน – ทักษะการจัดระเบียบการอ่าน 3 ขั้นตอน...
 • บทที่ 6 ถ้าจัดระเบียบความคิดได้ จะได้ทักษะการพูดเป็นของแถม – ความจำเป็นของการจัดระเบียบความคิดก่อนพูดต่อหน้าสาธารณชน กระบวนการจัดระเบียบความคิดเพื่อการพูดต่อหน้าสาธารณชน 5 ขั้นตอน...
 • บทที่ 7 พลังการจัดระเบียบความคิดช่วยเปลี่ยนชีวิต – ทักษะการจัดระเบียบชีวิต 3 อย่าง การเขียนไดอารี่ กราฟชีวิต Buckect List

หนังสือแนะนำ “ความคิดและการคิด” เดือน พฤษภาคม 2564


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)153.42 พ111ท 2562DUE 30-09-21
Central Library (5th Floor)153.42 พ111ท 2562DUE 30-09-21

คิด/เห็น/เป็นภาพ (Visual Thinking)

คิด/เห็น/เป็นภาพ (Visual Thinking)

… หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เราได้เรียนรู้กระบวนการออกแบบความคิดที่ช่วยสร้าง “วิธี” คิดใหม่ด้วยการใช้ภาพวาดแบบง่าย ๆ เพื่อให้เราคิดและมองอะไรชัดขึ้น ง่ายขึ้น สนุกขึ้น และเห็นความเชื่อมโยงในสิ่งต่าง ๆ ตลอดจนช่วยพัฒนาเทคนิคการสื่อสาร การเรียนรู้ หรือ การประชุมต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ทั้งยังประยุกต์การใช้เครื่องมือ Visual Thinking เข้ากับการเรียน การทำงาน ตลอดจนการสื่อสารในครอบครัว คนทำงานตั้งแต่จำนวนน้อยจนถึงกลุ่มใหญ่ ๆ ได้อย่างกว้างขวาง ... (คำนำ)

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนนำเสนอเนื้อหา 5 บท

 • Chapter 1: เห็นภาพให้ตรงกันก่อน ทำไมต้องวาด – การวาดภาพอยู่ในตัวเรา สมองของเราก็ชอบภาพ แล้วอะไรที่ทำให้เราไม่วาด วาดแบบไหนถึงจะช่วย ปัจจุบันการใช้ภาพยังเป็นเรื่องสำคัญ
 • Chapter 2: ลงมือวาด – เตรียมของก่อนวาด วาดให้เห็น เทคนิควาดง่าย ๆ ให้ใช้งานได้ แปลความเป็นภาพที่ใช้บ่อย ๆ ทบทวนกันนิดก่อนไปต่อ
 • Chapter 3: จดบันทึกด้วยภาพ การใช้งาน Visual Note-taking – ประโยชน์ของภาพช่วย 4 ด้าน ส่วนผสมของ Visual Note-taking ลงมือใช้ภาพช่วยบันทึกหลาย ๆ แบบ ใช้ภาพ/สมุดบันทึกของเราต่อ
 • Chapter 4: ใช้ภาพให้เราร่วมมือกัน กับการทำ Visual Collaboration – การใช้ภาพช่วยเวลาเราทำงานด้วยกัน สร้าง template ไว้ช่วยคุยกัน Metaphor Template การใช้ภาพในการทำงานร่วมกัน เปิดทางให้คนในทีมวาดด้วยกัน การใช้ภาพในการนำเสนอ
 • Chapter 5: ก้าวต่อไป Your Adventure – การเดินทางของเราที่ผ่านมา วาดก่อนค่อยคิดตามภาพไป ลองอะไรใหม่ ๆ หาสไตล์ของเราเอง ต่อเนื่องสม่ำเสมอ ก้าวต่อไป...

หนังสือแนะนำ “ความคิดและการคิด” เดือน พฤษภาคม 2564


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)153.3 ว294ค 2563DUE 30-09-21
Central Library (5th Floor)153.3 ว294ค 2563DUE 30-09-21

5 ทักษะการคิดฉบับญี่ปุ่น : ฉลาดแบบไม่ต้องพึ่งใคร

5 ทักษะการคิดฉบับญี่ปุ่น : ฉลาดแบบไม่ต้องพึ่งใคร

… ถ้าคุณเคยโดนทักว่า “คิดให้รอบคอบหน่อยซิ” แต่ไม่รู้ว่าจะต้องคิดอย่างไร หรือเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับ “การคิดอย่างมีเหตุผล” มาบ้าง แต่นำมาใช้จริงไม่ได้ ผมเชื่อว่าเมื่อคุณได้อ่านหนังสือเล่มนี้ครบทุกหน้า คุณจะเข้าใจวิธีการคิดอย่างแจ่มแจ้งและรู้วิธีฝึกฝนการคิดเหล่านั้นด้วย... (บทนำ)

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียน ฮิเดโนริ ชิบาโมโตะ ได้นำเสนอทักษะการคิด ผ่านเนื้อหา 7 บท

 • บทที่ 1 เรื่องกังวลของทุกคน - ลักษณะเฉพาะของคนคิดไม่รอบคอบ อย่าคล้อยตามสิ่งที่มองเห็น ทักษะเชิงมโนทัศน์คืออะไร องค์ประกอบสำคัญในทักษะเชิงมโนทัศน์...
 • บทที่ 2 ขั้นตอนการแก้ปัญหากับทักษะการคิดทั้ง 5 - นิยามปัญหา เข้าใจสถานการณ์ตรงหน้า วิเคราะห์สาเหตุ ออกมาตรการแก้ไข ประเมิน วางแผน และลงมือดำเนินงาน มองย้อนกลับมา ทักษะการคิดทั้ง 5 และ กับดักความคิด
 • บทที่ 3 ทักษะการเปลี่ยนความคิดให้เป็นคำพูด - วิธีฝึกฝนเพื่อเปลี่ยนความคิดให้เป็นคำพูด ความแตกต่างของการจัดการและการควบคุม นิยามบทบาทของตัวเอง วาดภาพความแตกต่างของปัญหากับโจทย์...
 • บทที่ 4 ทักษะการเชื่อมโยง - ความสัมพันธ์แบบต่าง ๆ ทำไมการจัดการโปรเจกต์ถึงยาก...
 • บทที่ 5 ทักษะด้านโครงสร้าง - มองปัญหาในด้านโครงสร้าง เขียนกระบวนการทำงานด้วย Process Flow Diagram และนำมาใช้ โครงสร้างของการให้เหตุผล...
 • บทที่ 6 ทักษะการดึงใจความสำคัญ หรือ การคิดรวบยอด
 • บทที่ 7 ทักษะการขึ้นลงบันไดที่มองไม่เห็น หรือ ความสามารถในการบูรณาการ

หนังสือแนะนำ “ความคิดและการคิด” เดือน พฤษภาคม 2564


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)153.42 ช574ห 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)153.42 ช574ห 2562CHECK SHELVES

คิดก่อนคิด พัฒนาความคิด เปลี่ยนชีวิตให้ทันเกม

คิดก่อนคิด พัฒนาความคิด เปลี่ยนชีวิตให้ทันเกม

… การคิดก่อนคิด เป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้ การทำงาน และการดำรงชีวิต ช่วยทำให้เรามีสติ ตื่นตัวและรับรู้อย่างถูกต้องในขณะที่เรากำลังค้นหาคำตอบหรือแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง ทำให้เราคลายความยึดมั่น ถือมั่น ไม่หลงคล้อยตามข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่เป็นจำนวนมากรวมถึงคำชวนเชื่อของผู้อื่นโดยง่าย ช่วยให้เราประเมินและตัดสินเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้มากที่สุด ก่อให้เกิดการต่อยอดเรียนรู้และความเข้าใจที่ลึกซึ้ง และได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น... (คำนำ)

หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหา 7 บท

 • บทที่ 1 ความสำคัญของการคิด – กรอบความคิดของเราและโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทำไมต้องคิด...
 • บทที่ 2 กับดักแห่งความคิด – กับดักจาก... การรับรู้ที่บกพร่อง อุปนิสัยเคยชิน การด่วนคิดและด่วนสรุป ความมีอคติหรือลำเอียง ความปรารถนาที่อยู่เหนือเหตุผล
 • บทที่ 3 คิดก่อนคิด – การวิพากษ์และการวิจารณ์ ทำไมต้องคิดก่อนคิด...
 • บทที่ 4 คิดแบบโซเครติส – วิภาษวิธี คำถามแบบโสเครติส
 • บทที่ 5 คำถามสำคัญกว่าคำตอบ – สงสัยไว้ก่อน อย่าเพิ่งเชื่อ ทำไม ทำไม ทำไม...
 • บทที่ 6 อภิปรายซักไซ้ไล่เลียง – ยังมีอย่างอื่นอีกไหม มองมุมกลับคิดตรงข้าม คลายจุดยืนหาจุดสนใจ เชื่อมโยงให้สมเหตุผล...
 • บทที่ 7 นักคิดก่อนคิดที่ดี – สร้างนิสัยให้มีทักษะการคิดก่อนคิด คุณลักษณะที่ดีของนักคิดก่อนคิด...

หนังสือแนะนำ “ความคิดและการคิด” เดือน พฤษภาคม 2564


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library153.42 ด841ค 2562CHECK SHELVES
Chula Business School Library153.42 ด841ค 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)153.42 ด841ค 2562DUE 30-09-21
Central Library (5th Floor)153.42 ด841ค 2562CHECK SHELVES

14 หลักคิด พัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ

14 หลักคิด พัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ

หนังสือเล่มนี้ได้มาจากการคัดเลือกและสรุปแนวคิดสำคัญของหนังสือจิตวิทยาเล่มเด่น ๆ 14 เล่ม เนื้อหาหลักคือการเสริมสร้างความฉลาดหลายด้าน ความคิดในทางบวก และความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์... (คำนำ)

เนื้อหาประกอบด้วย มนุษย์เรารู้อะไรเกี่ยวกับความคิดจิตใจของตัวเอง ภาษาและความคิดของเด็ก การหยั่งถึงธรรมชาติมนุษย์ คู่มือการใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผล บ่อเกิดของภาวะอารมณ์ในชีวิตประจำวัน ความแตกต่างระหว่างเพศชายกับเพศหญิง สมองของเพศหญิง ทฤษฎีความฉลาดหลายด้าน การทำงานกับความฉลาดทางอารมณ์ ทักษะการสื่อสาร/ทักษะทางสังคม การคิดแบบนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์: ความเพลิดเพลินและการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ จิตวิทยาการชักจูงใจ ความขัดแย้งของการมีทางเลือกจำนวนมาก และ ความสุขที่แท้จริง: การใช้จิตวิทยาแนวบวกพัฒนาศักยภาพเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน

หนังสือแนะนำ “ความคิดและการคิด” เดือน พฤษภาคม 2564


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)158.1 ว583สส 2562DUE 30-09-21
Central Library (5th Floor)158.1 ว583สส 2562DUE 30-09-21

Collection