The frame ชนะตั้งแต่ความคิด

The frame ชนะตั้งแต่ความคิด

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียน ชเวอินช็อล อาจารย์สาขาจิตวิทยาและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุข มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ให้ความรู้อิทธิพลของกรอบความคิดที่ส่งผลต่อชีวิตทุกเรื่อง และการรู้จักเลือกกรอบความคิดที่สร้างปัญญาและความสุขที่แท้จริง ผ่านเนื้อหา ...

 • บทที่ 1 กรอบความคิดเกี่ยวกับกรอบความคิด
 • บทที่ 2 กรอบความคิดที่เปลี่ยนฉัน
 • บทที่ 3 โลก ความไม่แน่ชัดที่เกินจะทน
 • บทที่ 4 กรอบความคิดอิงตัวเอง ศูนย์กลางของโลกคือฉัน
 • บทที่ 5 คนหรือสถานการณ์ กรอบความคิดใหม่ที่ใช้มองพฤติกรรมมนุษย์
 • บทที่ 6 กรอบความคิด “ฉันคือสถานการณ์”
 • บทที่ 7 กรอบความคิดอิงปัจจุบัน ต้นเหตุที่ทำให้อดีตและอนาคตถูกบิดเบือน
 • บทที่ 8 กรอบความคิดอิงชื่อ ตัวขัดขวางการบริโภคอย่างชาญฉลาด
 • บทที่ 9 กรอบความคิดการเปลี่ยนแปลง พลังที่เปลี่ยนทางเลือกด้านการเงิน
 • บทที่ 10 กรอบความคิด 11 ประเภทของผู้มีปัญญา
 • และ บทส่งท้าย ถ้าเปลี่ยนกรอบความคิด ชีวิตก็จะเปลี่ยนตาม

หนังสือแนะนำ “ความคิดและการคิด” เดือน พฤษภาคม 2564


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)158.1 ช296ฟ 2563CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)158.1 ช296ฟ 2563CHECK SHELVES

ทุกอย่างในชีวิตเริ่มจากความคิดที่เป็นระเบียบ (Thinking organize skill)

ทุกอย่างในชีวิตเริ่มจากความคิดที่เป็นระเบียบ (Thinking organize skill)

หนังสือที่ผู้เขียน พกจูฮวัน ผู้บริหารสถาบันวิจัยการจัดระเบียบความคิด ได้ให้ความรู้และวิธีการจัดระเบียบความคิดด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ช่วยการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์อย่างชาญฉลาด สามารถรับมือได้ทุกสถานการณ์ ถ่ายทอดผ่านเนื้อหา 7 บท

 • บทที่ 1 การค้นพบครั้งใหม่ของการจัดระเบียบความคิดที่เราไม่เคยรู้ – การจัดระเบียบความคิดจำเป็นสำหรับใคร ลักษณะเด่นของคนที่มีทักษะการจัดระเบียบความคิด การจัดระเบียบความคิดคือเทคนิค
 • บทที่ 2 เหตุผลที่คุณจัดระเบียบความคิดไม่ได้ – เทคนิคการจัดระเบียบความคิด มองความคิดให้เป็นรูปธรรม ใช้เครื่องมือจัดระเบียบความคิด ใช้หลักการจัดระเบียบความคิดให้เป็นประโยชน์
 • บทที่ 3 วิธีการจัดการความคิดที่ซับซ้อนอย่างชาญฉลาด – แผนกลยุทธ์ทักษะการจัดการความคิด, Mandara Art, Mind Map, Logic Tree 3
 • บทที่ 4 วิธีนำความคิดง่าย ๆ มาวางแผนเป็นไอเดีย – การวางแผนคือการจัดระเบียบความคิด, Brainstorming, Brainwriting, Question Map, วิธีเขียนแผนงานในหน้าเดียว...
 • บทที่ 5 ทักษะการจัดระเบียบการอ่านให้จดจำได้นาน – ทักษะการจัดระเบียบการอ่าน 3 ขั้นตอน...
 • บทที่ 6 ถ้าจัดระเบียบความคิดได้ จะได้ทักษะการพูดเป็นของแถม – ความจำเป็นของการจัดระเบียบความคิดก่อนพูดต่อหน้าสาธารณชน กระบวนการจัดระเบียบความคิดเพื่อการพูดต่อหน้าสาธารณชน 5 ขั้นตอน...
 • บทที่ 7 พลังการจัดระเบียบความคิดช่วยเปลี่ยนชีวิต – ทักษะการจัดระเบียบชีวิต 3 อย่าง การเขียนไดอารี่ กราฟชีวิต Buckect List

หนังสือแนะนำ “ความคิดและการคิด” เดือน พฤษภาคม 2564


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)153.42 พ111ท 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)153.42 พ111ท 2562CHECK SHELVES

คิด/เห็น/เป็นภาพ (Visual Thinking)

คิด/เห็น/เป็นภาพ (Visual Thinking)

… หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เราได้เรียนรู้กระบวนการออกแบบความคิดที่ช่วยสร้าง “วิธี” คิดใหม่ด้วยการใช้ภาพวาดแบบง่าย ๆ เพื่อให้เราคิดและมองอะไรชัดขึ้น ง่ายขึ้น สนุกขึ้น และเห็นความเชื่อมโยงในสิ่งต่าง ๆ ตลอดจนช่วยพัฒนาเทคนิคการสื่อสาร การเรียนรู้ หรือ การประชุมต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ทั้งยังประยุกต์การใช้เครื่องมือ Visual Thinking เข้ากับการเรียน การทำงาน ตลอดจนการสื่อสารในครอบครัว คนทำงานตั้งแต่จำนวนน้อยจนถึงกลุ่มใหญ่ ๆ ได้อย่างกว้างขวาง ... (คำนำ)

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนนำเสนอเนื้อหา 5 บท

 • Chapter 1: เห็นภาพให้ตรงกันก่อน ทำไมต้องวาด – การวาดภาพอยู่ในตัวเรา สมองของเราก็ชอบภาพ แล้วอะไรที่ทำให้เราไม่วาด วาดแบบไหนถึงจะช่วย ปัจจุบันการใช้ภาพยังเป็นเรื่องสำคัญ
 • Chapter 2: ลงมือวาด – เตรียมของก่อนวาด วาดให้เห็น เทคนิควาดง่าย ๆ ให้ใช้งานได้ แปลความเป็นภาพที่ใช้บ่อย ๆ ทบทวนกันนิดก่อนไปต่อ
 • Chapter 3: จดบันทึกด้วยภาพ การใช้งาน Visual Note-taking – ประโยชน์ของภาพช่วย 4 ด้าน ส่วนผสมของ Visual Note-taking ลงมือใช้ภาพช่วยบันทึกหลาย ๆ แบบ ใช้ภาพ/สมุดบันทึกของเราต่อ
 • Chapter 4: ใช้ภาพให้เราร่วมมือกัน กับการทำ Visual Collaboration – การใช้ภาพช่วยเวลาเราทำงานด้วยกัน สร้าง template ไว้ช่วยคุยกัน Metaphor Template การใช้ภาพในการทำงานร่วมกัน เปิดทางให้คนในทีมวาดด้วยกัน การใช้ภาพในการนำเสนอ
 • Chapter 5: ก้าวต่อไป Your Adventure – การเดินทางของเราที่ผ่านมา วาดก่อนค่อยคิดตามภาพไป ลองอะไรใหม่ ๆ หาสไตล์ของเราเอง ต่อเนื่องสม่ำเสมอ ก้าวต่อไป...

หนังสือแนะนำ “ความคิดและการคิด” เดือน พฤษภาคม 2564


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)153.3 ว294ค 2563CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)153.3 ว294ค 2563CHECK SHELVES

5 ทักษะการคิดฉบับญี่ปุ่น : ฉลาดแบบไม่ต้องพึ่งใคร

5 ทักษะการคิดฉบับญี่ปุ่น : ฉลาดแบบไม่ต้องพึ่งใคร

… ถ้าคุณเคยโดนทักว่า “คิดให้รอบคอบหน่อยซิ” แต่ไม่รู้ว่าจะต้องคิดอย่างไร หรือเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับ “การคิดอย่างมีเหตุผล” มาบ้าง แต่นำมาใช้จริงไม่ได้ ผมเชื่อว่าเมื่อคุณได้อ่านหนังสือเล่มนี้ครบทุกหน้า คุณจะเข้าใจวิธีการคิดอย่างแจ่มแจ้งและรู้วิธีฝึกฝนการคิดเหล่านั้นด้วย... (บทนำ)

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียน ฮิเดโนริ ชิบาโมโตะ ได้นำเสนอทักษะการคิด ผ่านเนื้อหา 7 บท

 • บทที่ 1 เรื่องกังวลของทุกคน - ลักษณะเฉพาะของคนคิดไม่รอบคอบ อย่าคล้อยตามสิ่งที่มองเห็น ทักษะเชิงมโนทัศน์คืออะไร องค์ประกอบสำคัญในทักษะเชิงมโนทัศน์...
 • บทที่ 2 ขั้นตอนการแก้ปัญหากับทักษะการคิดทั้ง 5 - นิยามปัญหา เข้าใจสถานการณ์ตรงหน้า วิเคราะห์สาเหตุ ออกมาตรการแก้ไข ประเมิน วางแผน และลงมือดำเนินงาน มองย้อนกลับมา ทักษะการคิดทั้ง 5 และ กับดักความคิด
 • บทที่ 3 ทักษะการเปลี่ยนความคิดให้เป็นคำพูด - วิธีฝึกฝนเพื่อเปลี่ยนความคิดให้เป็นคำพูด ความแตกต่างของการจัดการและการควบคุม นิยามบทบาทของตัวเอง วาดภาพความแตกต่างของปัญหากับโจทย์...
 • บทที่ 4 ทักษะการเชื่อมโยง - ความสัมพันธ์แบบต่าง ๆ ทำไมการจัดการโปรเจกต์ถึงยาก...
 • บทที่ 5 ทักษะด้านโครงสร้าง - มองปัญหาในด้านโครงสร้าง เขียนกระบวนการทำงานด้วย Process Flow Diagram และนำมาใช้ โครงสร้างของการให้เหตุผล...
 • บทที่ 6 ทักษะการดึงใจความสำคัญ หรือ การคิดรวบยอด
 • บทที่ 7 ทักษะการขึ้นลงบันไดที่มองไม่เห็น หรือ ความสามารถในการบูรณาการ

หนังสือแนะนำ “ความคิดและการคิด” เดือน พฤษภาคม 2564


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)153.42 ช574ห 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)153.42 ช574ห 2562CHECK SHELVES

คิดก่อนคิด พัฒนาความคิด เปลี่ยนชีวิตให้ทันเกม

คิดก่อนคิด พัฒนาความคิด เปลี่ยนชีวิตให้ทันเกม

… การคิดก่อนคิด เป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้ การทำงาน และการดำรงชีวิต ช่วยทำให้เรามีสติ ตื่นตัวและรับรู้อย่างถูกต้องในขณะที่เรากำลังค้นหาคำตอบหรือแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง ทำให้เราคลายความยึดมั่น ถือมั่น ไม่หลงคล้อยตามข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่เป็นจำนวนมากรวมถึงคำชวนเชื่อของผู้อื่นโดยง่าย ช่วยให้เราประเมินและตัดสินเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้มากที่สุด ก่อให้เกิดการต่อยอดเรียนรู้และความเข้าใจที่ลึกซึ้ง และได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น... (คำนำ)

หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหา 7 บท

 • บทที่ 1 ความสำคัญของการคิด – กรอบความคิดของเราและโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทำไมต้องคิด...
 • บทที่ 2 กับดักแห่งความคิด – กับดักจาก... การรับรู้ที่บกพร่อง อุปนิสัยเคยชิน การด่วนคิดและด่วนสรุป ความมีอคติหรือลำเอียง ความปรารถนาที่อยู่เหนือเหตุผล
 • บทที่ 3 คิดก่อนคิด – การวิพากษ์และการวิจารณ์ ทำไมต้องคิดก่อนคิด...
 • บทที่ 4 คิดแบบโซเครติส – วิภาษวิธี คำถามแบบโสเครติส
 • บทที่ 5 คำถามสำคัญกว่าคำตอบ – สงสัยไว้ก่อน อย่าเพิ่งเชื่อ ทำไม ทำไม ทำไม...
 • บทที่ 6 อภิปรายซักไซ้ไล่เลียง – ยังมีอย่างอื่นอีกไหม มองมุมกลับคิดตรงข้าม คลายจุดยืนหาจุดสนใจ เชื่อมโยงให้สมเหตุผล...
 • บทที่ 7 นักคิดก่อนคิดที่ดี – สร้างนิสัยให้มีทักษะการคิดก่อนคิด คุณลักษณะที่ดีของนักคิดก่อนคิด...

หนังสือแนะนำ “ความคิดและการคิด” เดือน พฤษภาคม 2564


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library153.42 ด841ค 2562CHECK SHELVES
Chula Business School Library153.42 ด841ค 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)153.42 ด841ค 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)153.42 ด841ค 2562CHECK SHELVES

14 หลักคิด พัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ

14 หลักคิด พัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ

หนังสือเล่มนี้ได้มาจากการคัดเลือกและสรุปแนวคิดสำคัญของหนังสือจิตวิทยาเล่มเด่น ๆ 14 เล่ม เนื้อหาหลักคือการเสริมสร้างความฉลาดหลายด้าน ความคิดในทางบวก และความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์... (คำนำ)

เนื้อหาประกอบด้วย มนุษย์เรารู้อะไรเกี่ยวกับความคิดจิตใจของตัวเอง ภาษาและความคิดของเด็ก การหยั่งถึงธรรมชาติมนุษย์ คู่มือการใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผล บ่อเกิดของภาวะอารมณ์ในชีวิตประจำวัน ความแตกต่างระหว่างเพศชายกับเพศหญิง สมองของเพศหญิง ทฤษฎีความฉลาดหลายด้าน การทำงานกับความฉลาดทางอารมณ์ ทักษะการสื่อสาร/ทักษะทางสังคม การคิดแบบนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์: ความเพลิดเพลินและการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ จิตวิทยาการชักจูงใจ ความขัดแย้งของการมีทางเลือกจำนวนมาก และ ความสุขที่แท้จริง: การใช้จิตวิทยาแนวบวกพัฒนาศักยภาพเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน

หนังสือแนะนำ “ความคิดและการคิด” เดือน พฤษภาคม 2564


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)158.1 ว583สส 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)158.1 ว583สส 2562CHECK SHELVES

Collection