คนเป็นผู้นำ เขาคิดกันแบบไหน? (The Mindset of success : accelerate your career from good manager to great leader)

คนเป็นผู้นำ เขาคิดกันแบบไหน? (The Mindset of success : accelerate your career from good manager to great leader)

... หนังสือเล่มนี้ทำหน้าที่ตามหาวีรบุรุษคนธรรมดา เสาะแสวงหาคุณสมบัติที่ทำให้พวกเขาพิเศษกว่าคนอื่น หลังใช้เวลากว่า 17 ปีในการวิจัยบรรดาผู้นำจากทั่วโลก ทำให้สงสัยว่าผู้นำที่ประสบความสำเร็จต้องมีมากกว่าทักษะด้านความรู้ และสุดยอดผู้นำต่างมีอะไรบางอย่างมากกว่าทักษะ มีคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้แตกต่างจากคนอื่น เราเห็นบุคคลเหล่านี้ได้ในทุกระดับ วีรบุรุษคนธรรมดาไม่เพียงแค่พัฒนาสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น แต่เขายังสามารถปรับเปลี่ยน นำพาผู้คนให้ก้าวหน้าได้ไกลและเร็วกว่าใครจะคาดคิด คำถามคือเขาทำได้อย่างไร และที่ชัดเจนคือเขาปฏิบัติต่างเพราะคิดต่าง คือความแตกต่างของกรอบแนวคิด (Mindset)… (บทนำ)

หนังสือที่ผู้เขียน ได้นำเสนอเนื้อหากรอบแนวคิดสู่การเป็นผู้นำ 9 บท ได้แก่ ความทะเยอทะยานสูง: กล้าที่จะฝัน ความกล้าหาญ: กล้าที่จะทำ ความใจสู้: มุ่งมั่นไม่ท้อ มองโลกในแง่บวก: เชื่อในสิ่งที่ดีกว่า ความรับผิดชอบ: ควบคุมชะตาตนเอง ความร่วมมือ: สำเร็จผ่านผู้อื่น การเติบโต: ปรับเปลี่ยนเพื่อก้าวหน้า ด้านมืด: จงระวังปีศาจ และ กรอบความคิดและเส้นทางสู่ความเป็นผู้นำ: พุ่งทะยานสู่ความสำเร็จในอาชีพ

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ภาวะผู้นำ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน ธันวาคม 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)658.4092 อ987ค 2563CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)658.4092 อ987ค 2563CHECK SHELVES

เหนือกว่าลูกน้องแบบไอน์สไตน์ คือเจ้านายอัจฉริยะ (Einstein's boss : 10 rules for leading genius)

เหนือกว่าลูกน้องแบบไอน์สไตน์ คือเจ้านายอัจฉริยะ (Einstein's boss : 10 rules for leading genius)

เนื้อหาหนังสือ นำเสนอกฎ 10 ข้อสู่การเป็นหัวหน้าที่มีลูกน้องฉลาดขั้นเทพอย่างไอน์สไตน์ ดังนี้ กฎข้อที่ 1: กระจกไม่เคยหลอกคุณ กฎข้อที่ 2: หลีกออกมา กฎข้อที่ 3: หุบปากซะ แล้วฟัง กฎข้อที่ 4: พลิกหินทีละก้อน กฎข้อที่ 5: การเล่นแร่แปรธาตุเหนือกว่าเคมี กฎข้อที่ 6: อดีตของคุณอาจไม่ใช่ความจริงในอนาคต กฎข้อที่ 7: อย่าสนใจพวกกระรอก กฎข้อที่ 8: สร้างสมดุลระหว่างหัวใจกับความคิด กฎข้อที่ 9: ใช้ปัญหาเป็นตัวดึงดูดอัจฉริยะ และ กฎข้อที่ 10: สมานฉันท์กับวิกฤต

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ภาวะผู้นำ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน ธันวาคม 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)658.4092 ร941ห 2562CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)658.4092 ร941ห 2562CHECK SHELVES

คิดจะเป็นผู้นำ ต้องกล้าทำในสิ่งที่กลัว (Leading with Emotional Courage)

คิดจะเป็นผู้นำ ต้องกล้าทำในสิ่งที่กลัว (Leading with Emotional Courage)

... สิ่งที่ยากสำหรับการเป็นผู้นำอาจไม่ใช่เรื่องของการจัดการงานให้เรียบร้อย สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คน หรือตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ แต่ลึก ๆ แล้วเป็นเรื่องของความพร้อมเผชิญหน้ากับความกลัวและความอึดอัดคับข้องใจ ที่อาจเป็นตัวฉุดรั้งไม่ให้คุณทำบางสิ่งบางอย่าง เช่น การต้องเริ่มบทสนทนายากๆ กับลูกน้องบางคน การให้ feedback ในเชิงลบ การบอกผู้ร่วมทีมบางคนว่าเขาไม่เหมาะกับงานนี้ มันเลยจบลงด้วยการที่คุณไม่ยอมทำมันสักทีหรือไม่ก็ต้องยอมตาม ทั้ง ๆ ที่ไม่เห็นด้วย คุณหงุดหงิดใจกับลูกน้อง แล้วเลือกตัดปัญหาด้วยการลงมือทำเองเพราะรู้สึกว่าง่ายกว่า บ่อยครั้งคุณจึงรู้สึกอ่อนล้า หมดไฟ และอาจถึงขั้นสูญเสียความเป็นตัวเองไปในที่สุด สิ่งที่ผู้นำทุกคนควรมีไม่ใช่เพียง "Emotional Intelligence" หรือ "EQ" แต่ยังต้องมี "Emotional Courage" หรือความกล้าทางอารมณ์ เพื่อจะช่วยให้สามารถเผชิญหน้ากับทุกความรู้สึก และพร้อมลงมือทำทุกสิ่งที่ควรทำด้วย... (ปกหลัง)

เนื้อหาหนังสือเล่มนี้ มี 4 องค์ประกอบ ดังนี้

  • องค์ประกอบที่ 1 สร้างความมั่นใจให้ตนเอง อาทิ เข้าใจตัวตนของคุณ เป็นคนที่คุณอยากเป็น
  • องค์ประกอบที่ 2 เชื่อมความสัมพันธ์กับผู้อื่น อาทิ สงสัยใคร่รู้และไว้ใจ ชัดเจนและเชื่อถือได้
  • องค์ประกอบที่ 3 ทุ่มเทให้เป้าหมาย อาทิ เพิ่มพลังโฟกัสของคุณ โฟกัสพลังของพวกเขา
  • องค์ประกอบที่ 4 สร้างความกล้าทางอารมณ์ อาทิ กล้าที่จะรู้สึก กล้าที่จะกระทำ

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ภาวะผู้นำ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน ธันวาคม 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)658.4092 บ821ค 2562CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)658.4092 บ821ค 2562DUE 11-02-23

ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ ใช้ใจไม่ใช้กฎ (Great leaders have no rules)

ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ ใช้ใจไม่ใช้กฎ (Great leaders have no rules)

... คุณไม่ได้เป็นผู้นำเพราะคุณมีคนทำงานใต้บังคับบัญชาของคุณ แล้วคุณก็ไม่ได้จู่ ๆ กลายเป็นผู้นำทันทีที่ค่าจ้างคุณถึงเกณฑ์ ผู้นำที่แท้จริงจะสามารถชักจูงผู้อื่นให้เป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุด ภาวะผู้นำเป็นเรื่องของการส่งผลกระทบทางสังคม ไม่ใช่เรื่องอำนาจที่มากับหน้าที่ ภาวะผู้นำคือศิลปะในการโน้มน้าวใจ คือการลงมือทำเพื่อจูงใจคนให้ทำมากกว่าที่พวกเขาคิดว่าจะเป็นไปได้ในการไขว่คว้าหาสิ่งที่ดีขึ้น... (คำนำ)

ผู้เขียนนำเสนอเนื้อหา 10 บท ดังนี้ ยกเลิกนโยบายเปิดประตูซะ ปิดสมาร์ทโฟนซะ อย่าตั้งกฎ ทำตัวให้เป็นที่ชื่นชอบไม่ใช่ถูกชอบ จงนำด้วยความรัก จับใส่ในปฏิทิน จงมีคนโปรด จงเปิดเผยทุกอย่าง เผยจุดอ่อน และการเป็นผู้นำไม่ใช่ทางเลือก พร้อมบทสรุป

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ภาวะผู้นำ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน ธันวาคม 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)658.4092 ค167ผ 2562CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)658.4092 ค167ผ 2562CHECK SHELVES

อ่อนน้อมถ่อมตน พลังของผู้นำยุคใหม่: พลังของความสัมพันธ์ การเปิดใจ และความไว้เนื้อเชื่อใจ (Humble Leadership: The Power of Relationships, Openness and Trust)

อ่อนน้อมถ่อมตน พลังของผู้นำยุคใหม่: พลังของความสัมพันธ์ การเปิดใจ และความไว้เนื้อเชื่อใจ (Humble Leadership: The Power of Relationships, Openness and Trust)

... ผู้นำสามารถประสบความสำเร็จได้โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนรวมถึงลูกน้องของพวกเขาโดยตรงในรูปแบบที่ตรงข้ามกับการบีบบังคับและการแสดงพฤติกรรมแย่ ๆ ผู้เขียนได้นำเสนอทางเลือกและวิธีการที่เหนือกว่าของความเป็นผู้นำ โดยมีพื้นฐานจากความสัมพันธ์แบบร่วมมือกับผู้อื่น เน้นความไว้วางใจและความเคารพ ซึ่งในที่สุดจะช่วยนำองค์กรไปสู่ความแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น... (คำนิยม)

ผู้เขียนนำเสนอเนื้อหา 9 บท ดังนี้ แนวทางใหม่สู่ความเป็นผู้นำ ระดับความสัมพันธ์ที่กำหนดโดยวัฒนธรรมองค์กร ความเป็นผู้นำที่อ่อนน้อมถ่อมตนในการปกครอง: เรื่องราวของสิงคโปร์ การปฏิรูปศูนย์การแพทย์สู่วัฒนธรรมระดับ2 ความเป็นผู้นำที่อ่อนน้อมถ่อมตนในกองทัพสหรัฐฯ เมื่อลำดับชั้นและผลลัพธ์ที่ไม่ตั้งใจยับยั้งภาวะผู้นำที่อ่อนน้อมถ่อมตน การเป็นผู้นำที่อ่อนน้อมถ่อมตนและอนาคต ความเป็นผู้นำที่อ่อนน้อมถ่อมตนต้องเสริมด้วยเรื่องละเอียดอ่อน และการแสดงตัวตน: สร้างความสัมพันธ์ระดับ2

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ภาวะผู้นำ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน ธันวาคม 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)658.4092 ช849อ 2562CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)658.4092 ช849อ 2562DUE 09-02-23

ผู้นำก็ต้องมีโค้ช (25 Things the Leader Must Know)

ผู้นำก็ต้องมีโค้ช (25 Things the Leader Must Know)

หนังสือที่ผู้เขียนนำเสนอเนื้อหา 25 คุณสมบัติภาวะผู้นำพร้อมวิธีการ ดังนี้

  • บทที่ 1: 11 คุณสมบัติที่อยากให้ผู้นำมีเป็นอันดับแรก - ผู้นำต้องสร้างวิสัยทัศน์ ผู้นำต้องตัดสินใจ ผู้นำต้องมีพลังเหลือเฟือ ผู้นำต้องทำจนสำเร็จ ผู้นำต้องรวดเร็ว ผู้นำต้องยุติบางสิ่งได้ ผู้นำต้องเป็นผู้ฟังที่ดี ผู้นำต้องกล้าพูดต่อหน้าผู้คน ผู้นำต้องโน้มน้าวใจ ผู้นำต้องไม่หนี ผู้นำต้องมองตัวเองเป็นกลาง
  • บทที่ 2: 4 คุณสมบัติเสริมสร้างภาวะผู้นำให้ลูกน้อง - ผู้นำต้องรักษาสัญญา ผู้นำต้องจุดประกายภาวะผู้นำในตัวลูกน้อง ผู้นำต้องมองทุกคนในองค์กรเป็นผู้นำ ผู้นำต้องสร้างผู้นำ
  • บทที่ 3: 10 คุณสมบัติสร้างตัวตนและหลักแนวคิดของทีม – ผู้นำต้องควบคุมความกดดันในองค์กร ผู้นำต้องมองโลกในแง่ดี ผู้นำต้องไม่ทะนงตน ผู้นำต้องตั้งคำถามตัวเองอย่างสร้างสรรค์ ผู้นำต้องยอมรับความหลากหลาย ผู้นำต้องเรียนรู้ภาวะผู้นำ ผู้นำต้องควบคุมความเครียด ผู้นำต้องเลือกการตอบสนองด้วยตนเอง ผู้นำต้องตัดทางหนี ผู้นำต้องสร้างความมุ่งมั่นด้วยตัวเอง

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ภาวะผู้นำ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน ธันวาคม 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)658.4092 ย799ผ 2561CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)658.4092 ย799ผ 2561CHECK SHELVES

Collection