คนเป็นผู้นำ เขาคิดกันแบบไหน? (The Mindset of success : accelerate your career from good manager to great leader)

คนเป็นผู้นำ เขาคิดกันแบบไหน? (The Mindset of success : accelerate your career from good manager to great leader)

... หนังสือเล่มนี้ทำหน้าที่ตามหาวีรบุรุษคนธรรมดา เสาะแสวงหาคุณสมบัติที่ทำให้พวกเขาพิเศษกว่าคนอื่น หลังใช้เวลากว่า 17 ปีในการวิจัยบรรดาผู้นำจากทั่วโลก ทำให้สงสัยว่าผู้นำที่ประสบความสำเร็จต้องมีมากกว่าทักษะด้านความรู้ และสุดยอดผู้นำต่างมีอะไรบางอย่างมากกว่าทักษะ มีคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้แตกต่างจากคนอื่น เราเห็นบุคคลเหล่านี้ได้ในทุกระดับ วีรบุรุษคนธรรมดาไม่เพียงแค่พัฒนาสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น แต่เขายังสามารถปรับเปลี่ยน นำพาผู้คนให้ก้าวหน้าได้ไกลและเร็วกว่าใครจะคาดคิด คำถามคือเขาทำได้อย่างไร และที่ชัดเจนคือเขาปฏิบัติต่างเพราะคิดต่าง คือความแตกต่างของกรอบแนวคิด (Mindset)… (บทนำ)

หนังสือที่ผู้เขียน ได้นำเสนอเนื้อหากรอบแนวคิดสู่การเป็นผู้นำ 9 บท ได้แก่ ความทะเยอทะยานสูง: กล้าที่จะฝัน ความกล้าหาญ: กล้าที่จะทำ ความใจสู้: มุ่งมั่นไม่ท้อ มองโลกในแง่บวก: เชื่อในสิ่งที่ดีกว่า ความรับผิดชอบ: ควบคุมชะตาตนเอง ความร่วมมือ: สำเร็จผ่านผู้อื่น การเติบโต: ปรับเปลี่ยนเพื่อก้าวหน้า ด้านมืด: จงระวังปีศาจ และ กรอบความคิดและเส้นทางสู่ความเป็นผู้นำ: พุ่งทะยานสู่ความสำเร็จในอาชีพ

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ภาวะผู้นำ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน ธันวาคม 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)658.4092 อ987ค 2563CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)658.4092 อ987ค 2563CHECK SHELVES

เหนือกว่าลูกน้องแบบไอน์สไตน์ คือเจ้านายอัจฉริยะ (Einstein's boss : 10 rules for leading genius)

เหนือกว่าลูกน้องแบบไอน์สไตน์ คือเจ้านายอัจฉริยะ (Einstein's boss : 10 rules for leading genius)

เนื้อหาหนังสือ นำเสนอกฎ 10 ข้อสู่การเป็นหัวหน้าที่มีลูกน้องฉลาดขั้นเทพอย่างไอน์สไตน์ ดังนี้ กฎข้อที่ 1: กระจกไม่เคยหลอกคุณ กฎข้อที่ 2: หลีกออกมา กฎข้อที่ 3: หุบปากซะ แล้วฟัง กฎข้อที่ 4: พลิกหินทีละก้อน กฎข้อที่ 5: การเล่นแร่แปรธาตุเหนือกว่าเคมี กฎข้อที่ 6: อดีตของคุณอาจไม่ใช่ความจริงในอนาคต กฎข้อที่ 7: อย่าสนใจพวกกระรอก กฎข้อที่ 8: สร้างสมดุลระหว่างหัวใจกับความคิด กฎข้อที่ 9: ใช้ปัญหาเป็นตัวดึงดูดอัจฉริยะ และ กฎข้อที่ 10: สมานฉันท์กับวิกฤต

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ภาวะผู้นำ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน ธันวาคม 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)658.4092 ร941ห 2562CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)658.4092 ร941ห 2562CHECK SHELVES

คิดจะเป็นผู้นำ ต้องกล้าทำในสิ่งที่กลัว (Leading with Emotional Courage)

คิดจะเป็นผู้นำ ต้องกล้าทำในสิ่งที่กลัว (Leading with Emotional Courage)

... สิ่งที่ยากสำหรับการเป็นผู้นำอาจไม่ใช่เรื่องของการจัดการงานให้เรียบร้อย สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คน หรือตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ แต่ลึก ๆ แล้วเป็นเรื่องของความพร้อมเผชิญหน้ากับความกลัวและความอึดอัดคับข้องใจ ที่อาจเป็นตัวฉุดรั้งไม่ให้คุณทำบางสิ่งบางอย่าง เช่น การต้องเริ่มบทสนทนายากๆ กับลูกน้องบางคน การให้ feedback ในเชิงลบ การบอกผู้ร่วมทีมบางคนว่าเขาไม่เหมาะกับงานนี้ มันเลยจบลงด้วยการที่คุณไม่ยอมทำมันสักทีหรือไม่ก็ต้องยอมตาม ทั้ง ๆ ที่ไม่เห็นด้วย คุณหงุดหงิดใจกับลูกน้อง แล้วเลือกตัดปัญหาด้วยการลงมือทำเองเพราะรู้สึกว่าง่ายกว่า บ่อยครั้งคุณจึงรู้สึกอ่อนล้า หมดไฟ และอาจถึงขั้นสูญเสียความเป็นตัวเองไปในที่สุด สิ่งที่ผู้นำทุกคนควรมีไม่ใช่เพียง "Emotional Intelligence" หรือ "EQ" แต่ยังต้องมี "Emotional Courage" หรือความกล้าทางอารมณ์ เพื่อจะช่วยให้สามารถเผชิญหน้ากับทุกความรู้สึก และพร้อมลงมือทำทุกสิ่งที่ควรทำด้วย... (ปกหลัง)

เนื้อหาหนังสือเล่มนี้ มี 4 องค์ประกอบ ดังนี้

  • องค์ประกอบที่ 1 สร้างความมั่นใจให้ตนเอง อาทิ เข้าใจตัวตนของคุณ เป็นคนที่คุณอยากเป็น
  • องค์ประกอบที่ 2 เชื่อมความสัมพันธ์กับผู้อื่น อาทิ สงสัยใคร่รู้และไว้ใจ ชัดเจนและเชื่อถือได้
  • องค์ประกอบที่ 3 ทุ่มเทให้เป้าหมาย อาทิ เพิ่มพลังโฟกัสของคุณ โฟกัสพลังของพวกเขา
  • องค์ประกอบที่ 4 สร้างความกล้าทางอารมณ์ อาทิ กล้าที่จะรู้สึก กล้าที่จะกระทำ

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ภาวะผู้นำ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน ธันวาคม 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)658.4092 บ821ค 2562CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)658.4092 บ821ค 2562CHECK SHELVES

ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ ใช้ใจไม่ใช้กฎ (Great leaders have no rules)

ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ ใช้ใจไม่ใช้กฎ (Great leaders have no rules)

... คุณไม่ได้เป็นผู้นำเพราะคุณมีคนทำงานใต้บังคับบัญชาของคุณ แล้วคุณก็ไม่ได้จู่ ๆ กลายเป็นผู้นำทันทีที่ค่าจ้างคุณถึงเกณฑ์ ผู้นำที่แท้จริงจะสามารถชักจูงผู้อื่นให้เป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุด ภาวะผู้นำเป็นเรื่องของการส่งผลกระทบทางสังคม ไม่ใช่เรื่องอำนาจที่มากับหน้าที่ ภาวะผู้นำคือศิลปะในการโน้มน้าวใจ คือการลงมือทำเพื่อจูงใจคนให้ทำมากกว่าที่พวกเขาคิดว่าจะเป็นไปได้ในการไขว่คว้าหาสิ่งที่ดีขึ้น... (คำนำ)

ผู้เขียนนำเสนอเนื้อหา 10 บท ดังนี้ ยกเลิกนโยบายเปิดประตูซะ ปิดสมาร์ทโฟนซะ อย่าตั้งกฎ ทำตัวให้เป็นที่ชื่นชอบไม่ใช่ถูกชอบ จงนำด้วยความรัก จับใส่ในปฏิทิน จงมีคนโปรด จงเปิดเผยทุกอย่าง เผยจุดอ่อน และการเป็นผู้นำไม่ใช่ทางเลือก พร้อมบทสรุป

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ภาวะผู้นำ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน ธันวาคม 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)658.4092 ค167ผ 2562CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)658.4092 ค167ผ 2562CHECK SHELVES

อ่อนน้อมถ่อมตน พลังของผู้นำยุคใหม่: พลังของความสัมพันธ์ การเปิดใจ และความไว้เนื้อเชื่อใจ (Humble Leadership: The Power of Relationships, Openness and Trust)

อ่อนน้อมถ่อมตน พลังของผู้นำยุคใหม่: พลังของความสัมพันธ์ การเปิดใจ และความไว้เนื้อเชื่อใจ (Humble Leadership: The Power of Relationships, Openness and Trust)

... ผู้นำสามารถประสบความสำเร็จได้โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนรวมถึงลูกน้องของพวกเขาโดยตรงในรูปแบบที่ตรงข้ามกับการบีบบังคับและการแสดงพฤติกรรมแย่ ๆ ผู้เขียนได้นำเสนอทางเลือกและวิธีการที่เหนือกว่าของความเป็นผู้นำ โดยมีพื้นฐานจากความสัมพันธ์แบบร่วมมือกับผู้อื่น เน้นความไว้วางใจและความเคารพ ซึ่งในที่สุดจะช่วยนำองค์กรไปสู่ความแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น... (คำนิยม)

ผู้เขียนนำเสนอเนื้อหา 9 บท ดังนี้ แนวทางใหม่สู่ความเป็นผู้นำ ระดับความสัมพันธ์ที่กำหนดโดยวัฒนธรรมองค์กร ความเป็นผู้นำที่อ่อนน้อมถ่อมตนในการปกครอง: เรื่องราวของสิงคโปร์ การปฏิรูปศูนย์การแพทย์สู่วัฒนธรรมระดับ2 ความเป็นผู้นำที่อ่อนน้อมถ่อมตนในกองทัพสหรัฐฯ เมื่อลำดับชั้นและผลลัพธ์ที่ไม่ตั้งใจยับยั้งภาวะผู้นำที่อ่อนน้อมถ่อมตน การเป็นผู้นำที่อ่อนน้อมถ่อมตนและอนาคต ความเป็นผู้นำที่อ่อนน้อมถ่อมตนต้องเสริมด้วยเรื่องละเอียดอ่อน และการแสดงตัวตน: สร้างความสัมพันธ์ระดับ2

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ภาวะผู้นำ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน ธันวาคม 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)658.4092 ช849อ 2562CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)658.4092 ช849อ 2562CHECK SHELVES

ผู้นำก็ต้องมีโค้ช (25 Things the Leader Must Know)

ผู้นำก็ต้องมีโค้ช (25 Things the Leader Must Know)

หนังสือที่ผู้เขียนนำเสนอเนื้อหา 25 คุณสมบัติภาวะผู้นำพร้อมวิธีการ ดังนี้

  • บทที่ 1: 11 คุณสมบัติที่อยากให้ผู้นำมีเป็นอันดับแรก - ผู้นำต้องสร้างวิสัยทัศน์ ผู้นำต้องตัดสินใจ ผู้นำต้องมีพลังเหลือเฟือ ผู้นำต้องทำจนสำเร็จ ผู้นำต้องรวดเร็ว ผู้นำต้องยุติบางสิ่งได้ ผู้นำต้องเป็นผู้ฟังที่ดี ผู้นำต้องกล้าพูดต่อหน้าผู้คน ผู้นำต้องโน้มน้าวใจ ผู้นำต้องไม่หนี ผู้นำต้องมองตัวเองเป็นกลาง
  • บทที่ 2: 4 คุณสมบัติเสริมสร้างภาวะผู้นำให้ลูกน้อง - ผู้นำต้องรักษาสัญญา ผู้นำต้องจุดประกายภาวะผู้นำในตัวลูกน้อง ผู้นำต้องมองทุกคนในองค์กรเป็นผู้นำ ผู้นำต้องสร้างผู้นำ
  • บทที่ 3: 10 คุณสมบัติสร้างตัวตนและหลักแนวคิดของทีม – ผู้นำต้องควบคุมความกดดันในองค์กร ผู้นำต้องมองโลกในแง่ดี ผู้นำต้องไม่ทะนงตน ผู้นำต้องตั้งคำถามตัวเองอย่างสร้างสรรค์ ผู้นำต้องยอมรับความหลากหลาย ผู้นำต้องเรียนรู้ภาวะผู้นำ ผู้นำต้องควบคุมความเครียด ผู้นำต้องเลือกการตอบสนองด้วยตนเอง ผู้นำต้องตัดทางหนี ผู้นำต้องสร้างความมุ่งมั่นด้วยตัวเอง

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ภาวะผู้นำ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน ธันวาคม 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)658.4092 ย799ผ 2561CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)658.4092 ย799ผ 2561CHECK SHELVES

Collection