เทศกาลจีนและการเซ่นไหว้

เทศกาลจีนและการเซ่นไหว้

... ตรุษจีนเป็นเทศกาลสำคัญและคึกคักที่สุดของจีนทั่วทุกหมู่เหล่า นอกจากเผ่าธิเบต ไป๋ ไต (ไท) และเผ่าอื่นอีกหลายเผ่าแล้ว ชนกลุ่มน้อยนอกนั้นล้วนมีเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ร่วมกับชาวจีนทั้งสิ้น...

... ในเทศกาลตรุษจีน ชาวบ้านนิยมแขวนภาพเทพแห่งอายุวัฒนะ ก็เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของว่านเหนียน อนึ่งปัจจุบันคำว่า ว่านเหนียนลี่ หมายถึง ปฏิทินร้อยปี (หรือมากกว่าร้อยปี) ของจีน นี่คือที่มาของคำว่า ชุนเจี๋ย (ตรุษวสันต์) แม้จะเป็นนิทาน แต่ก็สะท้อนให้เห้นความจริงเรื่องการศึกษาด้านการทำปฏิทินของจีนได้เป็นอย่างดี... (ข้อความบางตอนจาก บทที่ 13 ตรุษจีน : ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ หน้า 133-182)

หนังสือที่ผู้เขียน ถาวร สิกขโกศล ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมไทย-จีน ได้รวบรวมจากงานที่เขียนในนิตยสารศิลปวัฒนธรรม มีการค้นคว้าในปรับปรุงเพิ่มเติมและเขียนใหม่ เพื่อให้เทศกาลสำคัญและเทศกาลเก่าที่น่าสนใจครบทั้ง 12 เดือน โดยนำเสนอเนื้อหา เทศกาลจีนคืออะไร เปิดประตูสู่เทศกาลจีน ฤดูกาล ปฏิทิน กับเทศกาลจีน วิวัฒนาการของเทศกาลจีน องค์ประกอบของเทศกาลจีน เทศกาลจีนในไทย แนวทางการศึกษาเทศกาลจีน การเซ่นไหว้ในเทศกาลจีน และ เทศกาลจีนในเดือนต่าง ๆ เช่น ตรุษจีน : ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เทศกาลดอกไม้ในเดือนยี่ เทศกาลชุนเฟิน สารทจีน ไหว้พระจันทร์ ฉงหยาง กินเจ เซี่ยหยวน ฯลฯ

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ตรุษจีน เทศกาลและวัฒนธรรมจีน” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน กุมภาพันธ์ 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 88938CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)390.0951 ถ332ทCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)390.0951 ถ332ทCHECK SHELVES
Architecture Library (Quiet Zone)390.0951 ถ332ทCHECK SHELVES
Arts Library : Reserve at Mahachakri Sirindhorn Bld.ท GT4883.A2 ถ227ทCHECK SHELVES
Arts LibraryGT4883.A2 ถ227ทCHECK SHELVES

บ่วง สื่อ ยู่ อี่ ทุกเรื่องให้สมปรารถนา

บ่วง สื่อ ยู่ อี่ ทุกเรื่องให้สมปรารถนา

หนังสือที่ผู้เขียน จิตรา ก่อนันทเกียรติ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ ถ้อยคำมงคล คำอวยพร สัญลักษณ์มงคลอวยพร และภูมิปัญญาจีน เพื่อให้ บ่วง สื่อ ยู่ อี่ คือ ทุกเรื่องสมปรารถนา ถ่ายทอดผ่านเนื้อหา สัญลักษณ์พุทธมงคล มงคลเต๋า สัตว์มงคล มงคลแห่งสมบัติโบราณ มงคลแห่งวิชา ธรมชาติมงคล สามเกลอในฤดูหนาว จตุรมิตรแห่งความสง่างาม ดอกไม้มงคล ผลไม้มงคล พืชมงคล อักษรมงคล ฮกไฮ้ซิ่วซัว ฮัวฮะ เมฆแห่งความรุ่งเรือง ทุกเรื่องขอให้รุ่งเรือง และ วงกลมดอกไม้

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ตรุษจีน เทศกาลและวัฒนธรรมจีน” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน กุมภาพันธ์ 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)390.0951 จ456บ 2558CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)390.0951 จ456บ 2558CHECK SHELVES

พระราชพิธีสิบสองเดือน

พระราชพิธีสิบสองเดือน

การพระราชกุศลเลี้ยงพระตรุษจีน การนี้เกิดขึ้นในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยทรงพระปรารภของซึ่งพวกจีนนำมาถวายในตรุษจีน เป็นของสด สุกร เป็ด ไก่ พร้อมกันหลาย ๆ คน มาก ๆ จนเหลือเฟือ ก็ควรให้เป็นไปในพระราชกุศล จึงได้โปรดให้มีเลี้ยงพระสงฆ์ที่พระที่นั่งวินิจฉัยขึ้น 3 วัน... (ข้อความบางตอนจาก บท พระราชพิธีเดือนสาม : การพระราชกุศลเลี้ยงพระตรุษจีน หน้า 115 – 118)

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อทรงอธิบายการพระราชพิธีต่าง ๆ ทั้ง 12 เดือน ที่ทำประจำพระนคร เพื่อประโยชน์และสร้างความเข้าใจแก่ผู้มีหน้าที่ในพระราชพิธีนั้น ๆ และเพื่อเป็นความรู้แก่ข้าราชบริพารตลอดจนพสกนิกร

หนังสือนี้ เป็นหนังสือดี 1 ใน 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน

หนังสือหายากฉบับออนไลน์ http://www.car.chula.ac.th/rarebook/book/cl52_0037/mobile/index.html

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ตรุษจีน เทศกาลและวัฒนธรรมจีน” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน กุมภาพันธ์ 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)390.9593 จ4719พร 2560CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)390.9593 จ4719พร 2560DUE 25-02-20 BILLED

มองตะเกียบเห็นป่าไผ่

มองตะเกียบเห็นป่าไผ่

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียน นิธิพันธ์ วิประวิทย์ สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ราชวงศ์จีน รวบรวมคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์โพสทูเดย์ ให้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และอารยธรรมของจีน ผ่านเรื่องราวของบุคคล เช่น สองด้านลีกวนยู ขงเบ้งเลือกนาย โจโฉผู้ใจกว้าง... ผ่านวัฒนธรรม เช่น ตรุษจีน ครอบครัว อาหาร และสีแดง ไหว้พระจันทร์ วันแห่งพลังหยิน มองตะเกียบเห็นอารยธรรม... และผ่านภูมิปัญญาของผู้คน เช่น ช่างเครื่องหนัง 3 คน ก็แข่งกับขงเบ้งได้ มาตรฐานและความแม่นยำ สิ่งมหัศจรรย์ที่สุดแห่งยุคจิ๋นซีฮ่องเต้ ซุนซิว ยุคแห่งนักคิด งอกงามในความปั่นป่วน...

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ตรุษจีน เทศกาลและวัฒนธรรมจีน” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน กุมภาพันธ์ 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)951 น614ม 2560CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)951 น614ม 2560CHECK SHELVES

ความรู้เรื่องชง และเรื่องน่ารู้จีน-ไทย

ความรู้เรื่องชง และเรื่องน่ารู้จีน-ไทย

ปัจจุบันความเชื่อเรื่อง “ชง หรือ ปีชง” แพร่หลายมาก จนกลายเป็นกระแสที่คนตื่นกลัว เพราะอาจจะขาดความรู้หรือความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง “ชง” ในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับความเชื่อในศาสตร์จีนแขนงนี้ ให้รู้เท่าทัน ไม่ให้กลัว “ชง” แต่สามารถปฏิบัติตัวต่อความเชื่อนี้ได้อย่างเหมาะสม และยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องน่ารู้ของจีนและไทย

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ตรุษจีน เทศกาลและวัฒนธรรมจีน” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน กุมภาพันธ์ 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 94963CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)089.95911 ถ332ค 2560CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)089.95911 ถ332ค 2560CHECK SHELVES

Collection

    • <