วิธีแก้ปัญหาที่รวดเร็วที่สุดในโลก

วิธีแก้ปัญหาที่รวดเร็วที่สุดในโลก

หนังสือที่ผู้เขียนนำเสนอเทคนิคการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในระดับรวดเร็วสุดขีด 4 ขั้นตอน ซึ่งจะช่วยให้รับมือกับปัญหาได้ทั้งหมด มีเนื้อหา ดังนี้

 • บทที่ 1 เปิดเผยทุกเทคนิคแก้ปัญหาด้วยความเร็วสูงอย่างที่พนักงานของซอฟต์แบงค์และ Yahoo ได้รับการฝึก อาทิ แนวทางแก้ปัญหาแบบเร็วสุดยอด เกิดขึ้นจากการบริหารงานแบบเร็วสุดขีด 90 % ของปัญหาเรื่องงานแก้ไขได้ ภายใน 70 นาที เหตุผลแท้จริงว่าทำไมคนจำนวนมากล้มเหลวในการแก้ปัญหา ความเข้าใจผิด 2 ข้อของคนทั่วไป...
 • บทที่ 2 บรรลุ 4 ขั้นตอนด้วยความเร็วสูง - ขั้นตอนที่ 1 มองให้ออกว่ามีปัญหายังไงใน 10 นาที ขั้นตอนที่ 2 กำหนดเส้นชัย สะสางและจัดระเบียบปัญหาใน 20 นาที ขั้นตอนที่ 3 มองเห็นภาพรวมทั้งหมดของปัญหา หาสาเหตุที่แท้จริงให้ได้ใน 30 นาที ขั้นตอนที่ 4 คิดหาทางแก้ปัญหาใน 10 นาที
 • บทที่ 3 ลงมือแก้ปัญหาด้วยความเร็วสูงโดยไม่ผิดพลาด อาทิ “รู้” กับ “ทำได้” ต่างกันโดยสิ้นเชิง มีแค่ 1 ใน 100 คนเท่านั้นที่ทำได้จริง ถ้าเผชิญปัญหาให้ลุยแบบไม่ยอมแพ้...
 • บทที่ 4 กรณีเป็นปัญหาแบบมีหน่วยงานอื่นเกี่ยวข้อง ต้องแก้ให้เสร็จภายใน 3 วัน อาทิ สาเหตุ 90% ว่าทำไมหน่วยงานอื่นไม่ให้ความร่วมมือ มาจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลไม่เพียงพอ ลองพูดคุยในหัวข้อเดียวกันกับทีมอื่น ถ้าเป็นปัญหาเกี่ยวกับการบริหารหรือการจัดการ ต้องคุยกันอย่างเปิดเผย...
 • บทที่ 5 ลงมือแก้ปัญหายากที่เกี่ยวข้องกับทั้งบริษัท ภายใน 3 เดือน อาทิ ปฏิกิริยาเมื่อเจอปัญหายาก แบ่งเป็น 5 ประเภท ปัญหายากแค่ไหน ก็คลี่คลายได้ด้วย 4 ขั้นตอนการแก้ปัญหา กุญแจไขปัญหายาก ๆ คือเมื่อได้วิธีแก้แล้ว ต้องเขียนบทสำหรับดำเนินการ รวบรวมสมาชิกหลัก กำหนดเส้นชัยร่วมกัน ทำความเข้าใจกันก่อนเริ่มเวิร์กช็อปแก้ปัญหา ใช้ 2 คำถามจนมองเห็นสาเหตุได้มากกว่า 200 ข้อ กลั่นกรองหาวิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ แล้วจัดลำดับความสำคัญ...

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)153.43 ค349ว 2563CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)153.43 ค349ว 2563CHECK SHELVES

ชั้นเรียนวิชาแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดในโลก

ชั้นเรียนวิชาแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดในโลก

... ภารกิจอย่างหนึ่งของผมในการเขียนหนังสือเล่มนี้ก็คือ การแสดงให้ทุกคนเห็นวิธีง่าย ๆ ในการรับมือกับปัญหาที่พวกเขาพบเจอในชีวิตประจำวัน แต่สิ่งที่ผมต้องการถ่ายทอดไม่ใช่แค่ทักษะเท่านั้นนะครับ เพราะการเป็นนักแก้ปัญหาไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงกรอบความคิดทั้งหมดที่ผลักดันให้คนเราดึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองออกมาและเปลี่ยนแปลงโลกไปในทางที่ดีขึ้น นักแก้ปัญหาตัวจริงจะลงมือปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมรอบตัวอยู่เสมอ... (บทนำ)

หนังสือมีเนื้อหา ดังนี้

 • ชั้นเรียนที่ 1 เรียนรู้พื้นฐานของนักแก้ปัญหา – คุณไม่มีวันแก่เกินจะเป็นหนูน้อยนักแก้ปัญหา หนูน้อยนักแก้ปัญหามีพัฒนาการรวดเร็วจนน่าอัศจรรย์ การแก้ปัญหาคืออะไร...
 • ชั้นเรียนที่ 2 ค้นหาสาเหตุของปัญหาและคิดค้นวิธีแก้ปัญหา – ช่วยคิโนโกะ เลิฟเวอร์ส ขั้นตอนที่ 1 ค้นหาสาเหตุของปัญหา ขั้นตอนที่ 2 คิดค้นวิธีแก้ปัญหา...
 • ชั้นเรียนที่ 3 กำหนดเป้าหมายและวิธีที่นำพาไปสู่ความสำเร็จ – ซอยความฝันอันยิ่งใหญ่เป็นเป้าหมายที่เล็กลง ความฝันอันยิ่งใหญ่และเป้าหมายแรกของทาโร่ ขั้นตอนที่ 1 กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน ขั้นตอนที่ 2 ระบุช่องว่างระหว่างเป้าหมายกับสถานการณ์ปัจจุบัน ขั้นตอนที่ 3 ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับวิธีเติมเต็มช่องว่างและบรรลุเป้าหมาย...
 • ชั้นเรียนที่ 4 เครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจ – มินามิ หนูน้อยแข้งทอง การแสวงหาของมินามิเริ่มต้นขึ้นแล้ว บทวิเคราะห์ชวนคิดของนักวิจารณ์กีฬา ค้นหาสภาพแวดล้อมดีเยี่ยมเหมาะแก่การพัฒนาทักษะด้านฟุตบอล ค้นหาทุนการศึกษา ออกแบบชีวิตของคุณเองอย่างมั่นใจด้วยการท้าทายการตัดสินใจของตัวคุณเอง...
 • หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563


  LOCATIONCALL#STATUS
  Central Library (4th Floor)658.403 ว459ช 2562CHECK SHELVES
  Central Library (4th Floor)658.403 ว459ช 2562CHECK SHELVES

50 เครื่องมือ แก้ปัญหายาก ๆ ให้เป็นเรื่องง่าย (The diagrams book 50 ways to solve any problem visually)

50 เครื่องมือ แก้ปัญหายาก ๆ ให้เป็นเรื่องง่าย (The diagrams book 50 ways to solve any problem visually)

... หากเราต้องการทำสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จมากขึ้นกว่าเดิม เราจำเป็นต้องทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และนั่นต้องอาศัยการใช้แผนภาพดี ๆ ซึ่งสามารถแสดงกลยุทธ์ ความคิด หรือไอเดีย ออกมาให้เข้าใจได้ง่าย ๆ เครื่องมือนี้จะช่วยให้เราทำสิ่งต่าง ๆ ได้สำเร็จมากขึ้น... (คำนำ)

หนังสือเล่มนี้ ได้รับการแปลมากกว่า 10 ภาษาทั่วโลก ผู้เขียนได้นำเสนอเครื่องมือแก้ปัญหา เป็นหมวดหมู่ ดังนี้

 • สามเหลี่ยมและพีระมิด 10 เครื่องมือ
 • สี่เหลี่ยมและแกน 10 เครื่องมือ
 • วงกลมและกราฟวงกลม10 เครื่องมือ
 • ไทม์ไลน์ 10 เครื่องมือ
 • แผนผังกับแนวคิด 10 เครื่องมือ

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)658.403 ด359ห 2562CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)658.403 ด359ห 2562CHECK SHELVES

ถ้าไอน์สไตน์เป็นฉันจะแก้ปัญหานี้อย่างไร (How to think like Einstein)

ถ้าไอน์สไตน์เป็นฉันจะแก้ปัญหานี้อย่างไร (How to think like Einstein)

... หนังสือเล่มนี้จะสอนให้คุณคิดหาทางออกให้กับปัญหาที่ยากที่สุดหรือแม้กระทั่งที่ดูไม่น่าแก้ได้ คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคในการหาทางออกของนักแก้ปัญหาผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อย่างอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เขาแก้ปัญหาที่น่างุนงงที่สุดในโลกได้สำเร็จ เพราะเขามีวิธีคิดแตกต่างจากคนอื่นโดยสิ้นเชิง คุณเองก็เรียนรู้วิธีคิดแบบเขาได้ อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเวลาเราเผชิญกับปัญหาที่ดูเหมือนจะไร้ทางออกก็คือตัวเราเอง สิ่งที่ขัดขวางไม่ให้เราค้นพบทางออกที่ยอดเยี่ยมก็คือประสบการณ์ของเรา ความคิดหรือทางออกที่ยอดเยี่ยมยังมีอยู่ เพียงแต่มันอยู่นอกกรอบความคิดของคนทั่วไป ถ้าคุณอยากแก้ปัญหาที่ดูเหมือนจะไร้ทางออก คุณต้องแหกกฎ... (ข้อความบางส่วนจากบทที่ 1)

เนื้อหา มี 12 บท ดังนี้ ความลับของไอน์สไตน์ จักรวาลแห่งความจริงของเรา คิดแบบไอน์สไตน์ การเลือกปัญหาที่ยอดเยี่ยม ความคิดแย่ ๆ ไม่มีอยู่จริง ฉีกแบบแผน การแหกกฎ บ่มเพาะทางออก หลีกเลี่ยงการโดนโจมตีเพราะคิดต่าง ใช้วิธีคิดแบบไอน์สไตน์ในองค์กร ความคิดที่บ้าบิ่นกว่าเดิม และ วิธีคิดแบบไอน์สไตน์ในชีวิตประจำวัน

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)153.4 ธ411ถ 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)153.4 ธ411ถ 2562CHECK SHELVES

มองข้ามปัญหาเป็น เห็นทางออก

มองข้ามปัญหาเป็น เห็นทางออก

... ทันทีที่ผมอ่านหนังสือเล่มนี้จบลง ผมได้แต่คิดในใจว่า ผมน่าจะได้อ่านหนังสือนี้ตั้งแต่อายุยังน้อย เพราะคือหนังสือที่สามารถพาเราก้าวข้ามทุกปัญหาที่เราต้องประสบพบเจออยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน คือวิธีคิดที่จะพาเราตัดตรงเข้าสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการในเวลาอันรวดเร็วและด้วยวิธีการที่ง่ายดาย นั้นคือ การตั้งคำถาม เพื่อหาทางออก... (คำนิยม: ดร. วีรพงษ์ ศรัทธาผล ผู้เขียนหนังสือ Best Seller สำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น)

เนื้อหาหนังสือ จัดแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 • Part 1: Solution Focused Thinking Map ติดแผนที่ให้ความคิด นำเสนอ วิธีคิดแบบวนรอบปัญหา วิธีคิดแบบมุ่งหน้าหาทางออก เริ่มต้นจากแผนที่ความคิดในใจ วิธีการคุยกับตัวเองที่มีประสิทธิภาพที่สุด
 • Part 2: Solution Focused Compass ติดเข็มทิศให้การกระทำ อาทิ Step 1: Clear Goal กำหนดทางออกให้ชัด, Step 2: Focus in Resources โฟกัสในสิ่งที่มี Step, 3: Small Steps ก้าวแต่ละทีต้องก้าวเล็ก ๆ เท่านั้น, Step 4: Happiness ก้าวเดินทุกวันต้องมีความสุข…

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)153.4 ร146ม 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)153.4 ร146ม 2562CHECK SHELVES

วิธีแก้ปัญหายากให้ง่ายที่คนเก่ง (บริษัทระดับโลก) ใช้

วิธีแก้ปัญหายากให้ง่ายที่คนเก่ง (บริษัทระดับโลก) ใช้

หนังสือที่ผู้เขียน ได้นำเสนอเนื้อหา เช่น ปัญหา=ปัญญา คัมภีร์แก้ปัญหา ประเภทของปัญหา ทักษะ=กระบวนการ X เทคนิค กระบวนการแก้ปัญหาทั้ง5 ระบุปัญหาให้ชัดด้วยคำถาม What แจกแจงปัญหาด้วยคำถามแบบคุณหมอ หาหัวหน้าแก๊ง ณ จุดเกิดเหตุ หาปัญหาย่อยที่ควรจัดการก่อน ตั้งเป้าให้เร้าใจ ตั้งเป้าหมายด้วยคำถาม อะไร เท่าไร เมื่อไหร่ ตั้งสมมติฐานเพื่อวางกรอบแนวคิด ถาม “ทำไม” จนพบสาเหตุที่แท้จริง หาไอเดียแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและยาว กำหนดวิธีแก้ปัญหาและแผนงาน หาวิธีแก้ไข คำถามที่พบบ่อย หน้าที่ของผู้มีปัญญา... และ เนื้อหาพิเศษ ฝึกตีลังกากลับหลังใช้เวลาเท่าไหร่ ดีกว่า เร็วกว่า ถูกกว่า อะไรชนะ, คำถามสำคัญยังไง อะไร เท่าไหร่ เมื่อไหร่ ใช้ได้จริง ๆ หรือ, สถานที่จริง ของจริง ข้อเท็จจริง, ทำไมคนถึงไม่ควรเป็นสาเหตุของปัญหา...

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)658.403 ว574ว 2562CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)658.403 ว574ว 2562CHECK SHELVES

Collection