ชีวิตดีอย่างอัศจรรย์เมื่อตื่นทุกวันตอนตี 5 (The 5 A.M. miracle : dominate your day before breakfast)

ชีวิตดีอย่างอัศจรรย์เมื่อตื่นทุกวันตอนตี 5 (The 5 A.M. miracle : dominate your day before breakfast)

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้ถ่ายทอดความรู้ วิธีปฏิบัติ และวางแผนการใช้เวลาทุกวันตั้งแต่เช้า ผ่านเนื้อหา 3 ส่วน ส่วนที่ 1 มหัศจรรย์ของการตื่นตึ 5: การตื่นเช้าเพื่อไปวิ่ง ปาฏิหาริย์ของการตื่นตี 5 เริ่มต้นหาความยิ่งใหญ่ในตัวเรา ลุกจากที่นอนด้วยความกระตือรือร้น ส่วนที่ 2 แผนกลยุทธ์หลักของการตื่นตี 5: วางรากฐานการเป็นคนตื่นเช้าให้แข็งแกร่ง ตั้งเป้าหมายระยะสั้นที่วัดผลได้ทันที สร้างอุปนิสัยที่ดีให้ติดตัวไปตลอดเพื่อช่วยให้ประสบความสำเร็จ ออกแบบกิจวัตรที่ใฝ่ฝัน สร้างประสิทธิภาพให้เป็นเลิศได้ทันที ติดตามความก้าวหน้าและผลปฏิบัติอย่างจริงจัง เป็นมืออาชีพในการตื่นเช้าตี 5 และ ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติลงมือทำจริงเพื่อให้การตื่นนอนตอนตี 5 เป็นไปอย่างมีคุณภาพ: แผนปฏิบัติการ ได้เวลาลงมือทำอย่างจริงจังทำให้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นทุกวัน พร้อมด้วยภาคผนวก: แหล่งข้อมูลที่ดีสำหรับมืออาชีพในการตื่นตี 5 ตัวช่วย 10 ประการที่เพิ่มประสิทธิภาพให้ตัวเรา แบบประเมินกลยุทธ์ 47 ประการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตส่วนตัวและการงาน

หนังสือเล่มหนึ่งจากหนังสือแนะนำ “การบริหารเวลา” เดือน พฤษภาคม 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)158.1 ซ812ช 2561DUE 08-03-24
Central Library (5th Floor)158.1 ซ812ช 2561DUE 09-03-24

แค่ใช้เวลาเป็น ไม่ต้องเก่งก็ไปได้ไกลกว่า (15 secrets successful people know about time management)

แค่ใช้เวลาเป็น ไม่ต้องเก่งก็ไปได้ไกลกว่า (15 secrets successful people know about time management)

… อย่าเสียเวลาไปกับการพยายามทำทุกอย่าง กำหนดภารกิจที่สำคัญที่สุด (Most Important Task) พอได้เป้าหมายแล้ว กำหนดว่าต้องทำอะไรบ้าง ต้องทำอะไรก่อนเป็นอันดับแรก แล้วทำสิ่งนั้นก่อนเป็นลำดับแรกของวัน มีการศึกษาบอกว่าสมองจะปลอดโปร่งมีสมาธิที่สุดใน 2 ชั่วโมงแรกหลังจากตื่นนอน…

… เวลาเพิ่มไม่ได้ แต่พลังเพิ่มได้ โดยการทำงานสลับกับการหยุดพัก เพราะสมองทำงานแย่ลงถ้าไม่ได้พักเลย มีหลักการของโพโมโดโรบอกว่า ให้เพ่งสมาธิทำงาน 25 นาที แล้วพัก 5 นาที ลุกขึ้นยืน เคลื่อนไหวร่างกายหรือดื่มน้ำ แล้วค่อยกลับมาทำงานต่อ วนไปแบบนี้เพื่อเป็นการฟื้นฟูพลังงาน… (บางส่วนจากเคล็ดลับ)

หนังสือที่ผู้เขียนระดับ New York Times Bestseller “Kevin Kruse” ได้เปิดเผยและถ่ายทอด 15 เคล็ดลับ อาทิ พลังแห่ง 1,440 พลังแห่งการจัดลำดับความสำคัญ เลิกเขียน To Do Lists แต่แนะนำให้เขียนใน Calendar เลยว่าจะทำอะไร วิธีกำจัดนิสัยผัดวันประกันพรุ่ง เครื่องมือลับในการทำงานให้ลุล่วงของริชาร์ด แบรนสัน จัดการอีเมลด้วยระบบ 3 2 1 ให้เหลือ 0 จัดการประชุมให้มีประสิทธิภาพ หลักการ Pareto 80 : 20 คำเล็ก ๆ 1 คำที่ทำให้ความสำเร็จทวีคูณ 3 คำถามจากฮาร์วาร์ดช่วยประหยัดเวลาสัปดาห์ละ 8 ชั่วโมง เปลี่ยนยามเช้าเปลี่ยนชีวิต... เคล็ดลับพิเศษ 20 ข้อเกี่ยวกับเวลาและความสำเร็จ เคล็ดลับในการบริหารเวลาของมหาเศรษฐี นักกีฬาโอลิมปิก นักเรียน/นักศึกษาระดับท้อป นักธุรกิจ และ โบนัส 110 คำคมที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการบริหารเวลา

หนังสือเล่มหนึ่งจากหนังสือแนะนำ “การบริหารเวลา” เดือน พฤษภาคม 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)158.1 ค167ค 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)158.1 ค167ค 2561CHECK SHELVES

วิธีทำผลงานให้ดีเยี่ยม และมีประสิทธิผลโดยใช้เวลา 2 ชั่วโมง ในแต่ละวันให้คุ้มค่าที่สุด

วิธีทำผลงานให้ดีเยี่ยม และมีประสิทธิผลโดยใช้เวลา 2 ชั่วโมง ในแต่ละวันให้คุ้มค่าที่สุด

หนังสือที่ผู้เขียนได้แนะนำกลยุทธ์การจัดการตนเองเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีและมีประสิทธิผล อาทิ รับรู้เมื่อถึงช่วงเวลาที่มีโอกาสตัดสินใจว่าจะเลือกทำงานชิ้นไหน บริหารจัดการพลังงานสมองเพื่อเลือกให้ได้ว่าจะทำงานชิ้นใด หยุดต่อสู้กับสิ่งที่ทำให้ไขว้เขวและเรียนรู้วิธีที่จะนำความสนใจกลับมายังจุดเดิม ทำให้ร่างกายและความคิดมีการเชื่อมโยงกันมากขึ้น จัดพื้นที่ทำงานใหม่เพื่อให้ทำงานได้ดีและมีประสิทธิผลสูงสุด และ บทสรุปวิธีทำผลงานให้ดีเยี่ยมและมีประสิทธิผล โดยใช้เวลา 2 ชั่วโมงในแต่ละวันให้คุ้มค่าที่สุด

หนังสือเล่มหนึ่งจากหนังสือแนะนำ “การบริหารเวลา” เดือน พฤษภาคม 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)650.11 ด898ว 2562CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)650.11 ด898ว 2562CHECK SHELVES

ทำน้อยลง แต่ได้งานมากขึ้น ด้วยเคล็ดลับจากซีอีโอนักบริหารเวลา

ทำน้อยลง แต่ได้งานมากขึ้น ด้วยเคล็ดลับจากซีอีโอนักบริหารเวลา

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนนำเสนอเนื้อหา 5 ส่วน ส่วนที่ 1 สามแนวคิดหลัก คือ ตั้งเป้าหมายและจัดลำดับความสำคัญ ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์สุดท้าย และอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่สำคัญ ส่วนที่ 2 มีประสิทธิภาพในทุก ๆ วัน ช่วยให้มีวินัยในการลงมือทำงานสำคัญในระยะสั้นให้เสร็จ บทต่าง ๆ ในส่วนนี้เกี่ยวกับ กิจวัตรประจำวัน เดินทางอย่างปลอดภัย และการประชุมที่มีประสิทธิภาพ ส่วนที่ 3 การพัฒนาทักษะเฉพาะตัวที่สำคัญต่อการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน อาทิ การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การเขียนชั้นยอด การพูดให้น่าประทับใจ ส่วนที่ 4 การบริหารความสัมพันธ์กับเจ้านายและลูกน้อง เพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลในการทำงาน คือ การบริหารทีม และการรับมือกับหัวหน้า ส่วนที่ 5 ใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ คือ เพิ่มตัวเลือกทางอาชีพให้มากที่สุด ยอมรับการเปลี่ยนแปลงแต่ยึดมั่นในสิ่งเดิม ๆ บางอย่าง และ รักษาสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัว

หนังสือเล่มหนึ่งจากหนังสือแนะนำ “การบริหารเวลา” เดือน พฤษภาคม 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)658.4093 พ967ท 2561CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)658.4093 พ967ท 2561CHECK SHELVES

วิธีบริหารเวลา ให้คุ้มค่าที่สุดในแต่ละวัน (30 minuten zeitmanagement)

วิธีบริหารเวลา ให้คุ้มค่าที่สุดในแต่ละวัน (30 minuten zeitmanagement)

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้นำเสนอวิธีบริหารเวลา อาทิ ทบทวนการใช้เวลาในปัจจุบันและจับโจรขโมยเวลาของเราให้ได้ เริ่มตั้งเป้าหมายเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ วิธีวางแผนการใช้เวลาเพื่อให้คุ้มค่าที่สุดในแต่ละวัน วิธีจัดลำดับความสำคัญและฝึกโอนกระจายงานให้คนอื่น วิธีจัดระเบียบแต่ละวันและวิธีวางแผนการทำงานที่ดีที่สุด และ สรุปประเด็นสำคัญแบบ Fast Reader

หนังสือเล่มหนึ่งจากหนังสือแนะนำ “การบริหารเวลา” เดือน พฤษภาคม 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)658.4093 ซ969 2561CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)658.4093 ซ969 2561CHECK SHELVES

ยุ่งจริง! หรือแค่คิดไปเอง (Make time : how to focus on what matters every day)

ยุ่งจริง! หรือแค่คิดไปเอง (Make time : how to focus on what matters every day)

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนนำเสนอ 87 กลยุทธ์ในการจัดสรรเวลา อะไรเป็นเรื่องเด่นในวันของเรา กลยุทธ์เกี่ยวกับการเลือกเรื่องเด่นและกลยุทธ์หาเวลาให้เรื่องเด่น อาทิ เขียนลงไป จัดอันดับชีวิต มัดรวมเรื่องเล็กๆ น้อย ๆ รายการสิ่งที่อยากจะทำ ลองทำสปรินต์ส่วนตัว… กลยุทธ์เลเซอร์ อาทิ ลองใช้โทรศัพท์ปลอดสิ่งดึงดูดความสนใจ ปิดการแจ้งเตือน เลิกเช็คอินตอนเช้า เก็บของเล่น ตั้งเวลาอินเทอร์เน็ต ระวังหลุมเวลา เปลี่ยนสิ่งดึงดูดความสนใจให้เป็นเครื่องมือ ทำตัวเป็นแฟนคลับไม่แท้ จัดการอีเมลช่วงท้ายวัน กำหนดเวลาการจัดการอีเมล ล้างกล่องข้อความสัปดาห์ละครั้ง ตั้งโทรทัศน์ไว้ที่มุมห้อง อาหารตามสั่งแทนบุฟเฟ่ต์ รักสิ่งไหนจงปล่อยสิ่งนั้น กำหนดเส้นตาย ระเบิดเรื่องเด่น ตั้งเวลาให้เห็นชัด ๆ เขียนรายการคำถามสุ่ม นับลมหายใจหนึ่งครั้ง หยุดสักวัน ทุ่มสุดตัว ออกกำลังกายทุกวัน เดินสิเดิน อย่ารักสบาย กินเหมือนคนเก็บของป่า จงหิวอยู่เสมอ ตื่นก่อนเติมกาเฟอีนเข้าร่าง รักษาระดับพลังงานด้วยชาเขียว ตัดความสัมพันธ์กับน้ำตาล เรื่องเด่นติดเทอร์โบ หลอกตัวเองให้ทำสมาธิ พักจริง ๆ อาหารปลอดหน้าจอ ทำห้องนอนให้เป็นห้องนอน แอบงีบ อย่าทำให้ตัวเองเจ็ตแล็ก…

หนังสือเล่มหนึ่งจากหนังสือแนะนำ “การบริหารเวลา” เดือน พฤษภาคม 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)650.11 น921ย 2561CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)650.11 น921ย 2561DUE 07-03-24

Collection