การวางแผนการเงินด้วยศาสตร์ของพระราชา

การวางแผนการเงินด้วยศาสตร์ของพระราชา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นศาสตร์ที่รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชดำริขึ้น นับเป็นศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติ เป็นศาสตร์ที่สามารถนำไปประยุกต์ได้ในทุกเรื่อง โดยอาศัยหลักการที่ประกอบด้วยองค์ความรู้ 3 ห่วง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ภูมิคุ้มกันที่ดีในตน และ 2 เงื่อนไข คือ ความรู้ ควบคู่คุณธรรม... (คำนำ)

หนังสือโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล มีเนื้อหา ดังนี้ พระราชดำริและพระราชดำรัสว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์ของพระราชาว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการวางแผนการเงินด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การวางแผนอุปโภคบริโภคจุดเริ่มต้นของความพอเพียง การบริการเงินออมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันกับรายได้ที่ดีในอนาคต การวางแผนประกันภัยหลักการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับตนเอง การวางแผนภาษีแบบพอเพียง และการวางแผนเพื่อการเกษียณด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมบทสรุปส่งท้าย

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “การออมและการลงทุน” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)332.024 ก513 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)332.024 ก513 2561CHECK SHELVES
Law Library (4th Floor)HG179 ก513 2561CHECK SHELVES
Sasin Library : SET Collection332.024 ก513 2561CHECK SHELVES
Sasin Library : SET Collection332.024 ก513 2561CHECK SHELVES

ออมให้เงินโต

ออมให้เงินโต

หนังสือที่ผู้เขียน แอดมินเพจออมเงินให้โต แบบเข้าใจง่าย ๆ ได้นำเสนอเนื้อหา ทำไมต้องออม สร้างวินัยทางการเงิน วางแผนใช้จ่ายระยะสั้น ระยะกลาง รู้จักกองทุนรวม การคัดเลือกกองทุนรวม การลดความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวม วางแผนการลงทุนในกองทุนรวมด้วย Microsoft Excel รู้จักประกันชีวิต เลือกประกันชีวิตที่เหมาะกับเรา วางแผนภาษี ขอคืนภาษีกันเถอะ วางแผนเกษียณแบบง่าย และวางแผนเกษียณแบบสมบูรณ์

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “การออมและการลงทุน” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)332.024 อ454 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)332.024 อ454 2562CHECK SHELVES

ออมก่อนใช้ แผนการเงินแบบใหม่ ใส่ใจแล้วรวยเร็ว

ออมก่อนใช้ แผนการเงินแบบใหม่ ใส่ใจแล้วรวยเร็ว

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนนำเสนอเนื้อหาแผนการเงินแบบใหม่ ให้ออมก่อนใช้ อาทิ ทำไมต้องออม มีน้อยยิ่งต้องออม สูตรการออมก่อนใช้ ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออก มีเป้าหมายและแรงจูงใจ บ่มเพาะความอยากรวย เงินเผื่อตกงาน ปฏิเสธการเป็นหนี้ พกเงินแต่พอดี เงินเหรียญมีค่ามหาศาล ซื้อแค่อิ่ม ไม่เห็นแก่ของแถม เลิกตามใจตัวเอง สินค้าสิ้นเปลืองเงิน ของชิ้นใหญ่อยากได้ให้หยอดกระปุก แปรขยะเป็นเงิน ปรับเปลี่ยนการเดินทาง ซ่อมแทนการซื้อใหม่ การประหยัดค่าไฟค่าน้ำ หารายได้เพิ่ม ลดความเครียด ถามตัวเองอยู่เสมอ การประหยัดไม่ใช่ความงก ชวนเพื่อนประหยัด การออมสุขภาพ สิ่งที่ต้องมีเมื่อเริ่มต้นเก็บออม...

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “การออมและการลงทุน” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)332.024 บ592อ 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)332.024 บ592อ 2561CHECK SHELVES

รวยด้วยกองทุน ใคร ๆ ก็ทำได้

รวยด้วยกองทุน ใคร ๆ ก็ทำได้

หนังสือที่ผู้เขียนนำเสนอเนื้อหาความรู้ บทที่ 1 เตรียมพร้อมก่อนการลงทุนกับกองทุนรวม อาทิ เรื่องเล่าจากกองทุน เงินเฟ้อยายตัวร้ายกับนายเงินเดือน ออมไม่พอ ต้องลงทุนเพิ่ม เรียงลำดับความสำคัญของเป้าหมาย เตรียมพร้อมก่อนลงทุน บทที่ 2 รู้จัก รู้จริง อะไรคือ กองทุนรวม อาทิ กองทุนคืออะไร และทำไมต้องกองทุนรวม ซื้อกองทุนได้ที่ไหน ประเภทกองทุนต่าง ๆ กองทุนรวมแบบพิเศษ เลือกกองทุนประเภทไหนดี ความเสี่ยง-ผลตอบแทน รู้ใจตนเองก่อนลงทุน จัดทัพกองทุนมุ่งสู่ดวงดาว ตำราพิชัยสงครามของนักลงทุน บทที่ 3 เจาะลึกกองทุนรวม อาทิ แหล่งข้อมูลกองทุน ขั้นตอนการเลือกกองทุนรวม ซื้อกองทุนเพื่อเก็งกำไรได้ไหม เลือกกองทุนปันผลหรือไม่ปันผลดี กองทุน LTF RMF เจาะลึกเทคนิคภาษีสำหรับผู้ที่ลงทุนในกองทุนรวม วิธีจัดการปัญหาชีวิตเมื่อตัดสินใจผิดพลาดในกองทุนรวม เทคนิคการซื้อกองทุนรวมให้ได้ประโยชน์และไม่เครียด ติดตามตามติดผลการลงทุน ทบทวนเป้าหมายปรับพอร์ตให้เหมาะสม และบทสรุปการเลือกกองทุน

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “การออมและการลงทุน” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)332.6327 ธ199ร 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)332.6327 ธ199ร 2561CHECK SHELVES

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน : ตราสารทั่วไป

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน : ตราสารทั่วไป

หนังสือโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำเสนอความรู้ 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 ตราสารทุน ประกอบด้วยเนื้อหา ภาพรวมเกี่ยวกับตราสารทุนและหุ้นสามัญ การประเมินมูลค่าและกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นสามัญ ตราสารที่เกี่ยวเนื่องกับตราสารทุน กลไกการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 2 ตราสารหนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตราสารหนี้ ประเภทของตราสารหนี้ การประเมินมูลค่าและผลตอบแทนของตราสารหนี้ ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ การซื้อขายตราสารหนี้ในประเทศไทย

ส่วนที่ 3 กองทุนรวม ประกอบด้วยเนื้อหา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวม และพื้นฐานการวิเคราะห์และกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวม

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “การออมและการลงทุน” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School LibrarySET353-1DUE 06-03-24
Chula Business School LibrarySET353-2DUE 07-03-24
Sasin Library : SET Collection332.0415 ศ811ค 2560CHECK SHELVES
Sasin Library : SET Collection332.0415 ศ811ค 2560CHECK SHELVES
Law Library (4th Floor)HG4661 ค181 2560CHECK SHELVES
Law Library (4th Floor)HG4661 ค181 2560CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)332.0415 ค181 2560CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)332.0415 ค181 2560CHECK SHELVES

วิธีสร้างอิสรภาพการเงิน มีเงินล้านใน 7 ปี

วิธีสร้างอิสรภาพการเงิน มีเงินล้านใน 7 ปี

หนังสือเล่มนี้ แปลจากหนังสือ Der Weg zur finanziellen Freiheit : Ihre erste Million in Sieben Jahren (The Road to Financial Freedom : Your First Million in Seven Years) เป็นหนังสือขายดี 10 ล้านเล่ม แปลแล้ว 35 ประเทศทั่วโลก ผู้เขียน โบโด เชฟเฟอร์ กล่าวว่า มีหลายแนวทางที่จะทำให้เรามีเงินล้านแรก แนวทางหนึ่งคือการใช้ 4 กลยุทธ์ ในหนังสือเล่มนี้ คือ ออมเงินตามสัดส่วนรายได้ ลงทุนเงินออม เพิ่มรายได้ และออมเงินส่วนหนึ่งจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วน เนื้อหาหนังสือ แบ่งเป็น ส่วนที่ 1 ทำความเข้าใจเรื่องพื้นฐาน อาทิ ความฝัน เป้าหมาย ค่านิยม และกลยุทธ์ที่ต้องสอดคล้องกัน ทัศนคติที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้มีเงิน สิ่งที่จำเป็นสำหรับความมั่งคั่ง ส่วนที่ 2 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเพื่อให้ได้เงินล้านใน 7 ปี อาทิ วิธีการจัดการปัญหาหนี้สินในปัจจุบัน วิธีเพิ่มรายได้ วิธีเก็บออมเงินเพื่อทำให้ร่ำรวยขึ้น วิธีการทำให้เงินงอกเงย วิธีวางเป้าหมายทางการเงิน 3 แบบ โค้ชและเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญช่วยบรรลุอิสรภาพทางการเงิน จะมีความสุขกับเงินได้ดีที่สุดอย่างไร และ มองไปข้างหน้า

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “การออมและการลงทุน” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)332.024 ช714ว 2560CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)332.024 ช714ว 2560CHECK SHELVES

Collection