ไกลบ้าน

ไกลบ้าน

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วรรณกรรมอันทรงคุณค่าของประเทศไทย ซึ่งรวมพระราชหัตถเลขารายวัน รวม 225 วัน จำนวน 43 ฉบับ พระราชทานมายังสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้านิภานภดล กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี ในพระราชหัตถเลขาเป็นข้อมูล เรื่องราว ระหว่างเสด็จประพาสประเทศต่าง ๆ ในยุโรป 10 ประเทศ อาทิ พระราชกิจรายวัน การเสด็จเยือนประมุขและบุคคลสำคัญ การเสด็จพระราชดำเนินสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ๆ สภาพทางภูมิศาสตร์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ การเมือง ความบันเทิง... ของแต่ละประเทศ

หนังสือพระราชนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นฉบับจัดพิมพ์ขึ้นใหม่จากต้นฉบับเดิมโดยสำนักพิมพ์ศรีปัญญา

หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานวิทยทรัพยากร แบบ free access
พระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน ฉบับมีรูปภาพ

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ปิดเทอมใหญ่ หัวใจเดินทาง” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มิถุนายน - กรกฏาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)914 จ657ก 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)914 จ657ก 2561CHECK SHELVES
Arts LibraryPL4208 จ247ก 2561CHECK SHELVES
Arts LibraryPL4208 จ247ก 2561CHECK SHELVES

ตามรอยพระยุคลบาท ร.5 ในราชอาณาจักรสเปน

ตามรอยพระยุคลบาท ร.5 ในราชอาณาจักรสเปน

หนังสือนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูล รายละเอียด จากเอกสารภาษาสเปน อาทิ หนังสือพิมพ์ จดหมาย จากหอจดหมายเหตุพระบรมมหาราชวังกรุงมาดริด ประเทศสเปน นอกเหนือจากเอกสารแล้ว ภายในเล่มยังประกอบด้วยภาพถ่ายสถานที่ที่รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาส และภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านจากหนังสือพิมพ์สเปน รวมถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเสด็จประพาสสเปน อาทิ ดาบโบราณที่ระลึก 2 เล่มที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฬาลงกรณ์แห่งประเทศสยามทรงซื้อกลับจากสเปน ภาพจิตรกรรมของจิตรกรชาวสเปนในพิพิธภัณฑ์เอล ปราโด้ (Museo de El Prado) ที่พระองค์ทรงชื่นชม เป็นต้น

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือภายใต้โครงการอัญมณีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ปิดเทอมใหญ่ หัวใจเดินทาง” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มิถุนายน - กรกฏาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 96556CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)914.6 ภ179ต 2560CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)914.6 ภ179ต 2560CHECK SHELVES

เที่ยวยุโรป ๒๔๗๓

เที่ยวยุโรป ๒๔๗๓

หนังสือบันทึกการเสด็จประพาสยุโรปของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในปี พ.ศ.๒๔๗๓ จัดพิมพ์พร้อมภาพประกอบที่คัดเลือกจากอัลบั้มภาพถ่ายส่วนพระองค์ นำเสนอบันทึกการเดินทาง ประกอบด้วย

  • เที่ยวยุโรปครั้งแรก จดหมายเหตุรายวันของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล พระนิพนธ์ หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล
  • ระยะทางสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๗๓ พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
  • ตามเสด็จสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพไปยุโรป บันทึกของรองอำมาตย์เอกสมบูรณ์ โชติจิตร

หนังสือเล่มนี้จัดทำโดยสมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติในอากาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ปิดเทอมใหญ่ หัวใจเดินทาง” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มิถุนายน - กรกฏาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)914 ท772 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)914 ท772 2561CHECK SHELVES
Arts LibraryD922 ท277CHECK SHELVES

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

... การขับเคลื่อนงาน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มุ่งเน้นการใช้ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นแก่สินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP ซึ่ง OTOP นับเป็นความภาคภูมิใจของแต่ละชุมชนซึ่งหลอมรวมเอกลักษณ์ วิถีชีวิต และมรดกภูมิปัญญา รวมทั้งยังมีการผสมผสานนวัตกรรมตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก จนก่อเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน... (บางส่วน จากคำนำ)

คู่มือเล่มนี้ จัดทำโดยกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย แสดงให้เห็นที่ตั้งของ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 3,273 ชุมชน ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ตัวอย่างของแต่ละชุมชน ความโดดเด่นของชุมชนแต่ละจังหวัดในภาพรวม ผ่านการบอกเล่าด้วยบทกวีจากศิลปินแห่งชาติ และข้อมูลสำนักงานพัฒนาชุมชนทุกจังหวัดเพื่อติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ปิดเทอมใหญ่ หัวใจเดินทาง” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มิถุนายน - กรกฏาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)915.93 ช622 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)915.93 ช622 2561CHECK SHELVES

Backpacker 101

Backpacker 101

... คู่มือสำหรับการเริ่มต้นเดินทางของทุก ๆ คน ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มศึกษาเพื่ออกเดินทางครั้งแรก หรือคนเดินทางบ่อยอยู่แล้ว ก็อาจจะอ่านเคล็ดลับต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการเดินทางครั้งต่อไป... (บางส่วน จากคำนำผู้เขียน)

หนังสือคู่มือ โดย TravelKanuman เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหา เริ่มตั้งแต่ ความรู้พื้นฐานและข้อดีสำหรับการเป็น Backpacker พร้อมบททดสอบ การเตรียมตัวก่อนออกเดินทาง การประหยัดและงบประมาณ ข้อแนะนำต่าง ๆ การใช้ชีวิต การเอาตัวรอด ปัญหาที่พบบ่อยและการแก้ปัญหาระหว่างการเดินทาง หลังกลับจากทริปเพื่อการเดินทางครั้งใหม่ และข้อมูล 10 ประเทศในฝันของ Backpacker เหตุผลว่า ทำไมต้องไปที่นี่ สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม การเดินทางจากไทย ค่าใช้จ่ายของทริปพร้อมทริคเที่ยวให้ประหยัด

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ปิดเทอมใหญ่ หัวใจเดินทาง” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มิถุนายน - กรกฏาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)910 อ194บ 2560CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)910 อ194บ 2560CHECK SHELVES

Collection