Home  /  All OAR Recommended Books


ไกลบ้าน

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วรรณกรรมอันทรงคุณค่าของประเทศไทย ซึ่งรวมพระราชหัตถเลขารายวัน รวม 225 วัน จำนวน 43 ฉบับ พระราชทานมายังสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้านิภานภดล กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี ในพระราชหัตถเลขาเป็นข้อมูล เรื่องราว ระหว่างเสด็จประพาสประเทศต่าง ๆ ในยุโรป 10 ประเทศ อาทิ พระราชกิจรายวัน การเสด็จเยือนประมุขและบุคคลสำคัญ การเสด็จพระราชดำเนินสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ๆ สภาพทางภูมิศาสตร์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ การเมือง ความบันเทิง... ของแต่ละประเทศ

หนังสือพระราชนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นฉบับจัดพิมพ์ขึ้นใหม่จากต้นฉบับเดิมโดยสำนักพิมพ์ศรีปัญญา

หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานวิทยทรัพยากร แบบ free access
พระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน ฉบับมีรูปภาพ

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ปิดเทอมใหญ่ หัวใจเดินทาง” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มิถุนายน - กรกฏาคม 2562ตามรอยพระยุคลบาท ร.5 ในราชอาณาจักรสเปน

หนังสือนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูล รายละเอียด จากเอกสารภาษาสเปน อาทิ หนังสือพิมพ์ จดหมาย จากหอจดหมายเหตุพระบรมมหาราชวังกรุงมาดริด ประเทศสเปน นอกเหนือจากเอกสารแล้ว ภายในเล่มยังประกอบด้วยภาพถ่ายสถานที่ที่รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาส และภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านจากหนังสือพิมพ์สเปน รวมถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเสด็จประพาสสเปน อาทิ ดาบโบราณที่ระลึก 2 เล่มที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฬาลงกรณ์แห่งประเทศสยามทรงซื้อกลับจากสเปน ภาพจิตรกรรมของจิตรกรชาวสเปนในพิพิธภัณฑ์เอล ปราโด้ (Museo de El Prado) ที่พระองค์ทรงชื่นชม เป็นต้น

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือภายใต้โครงการอัญมณีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ปิดเทอมใหญ่ หัวใจเดินทาง” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มิถุนายน - กรกฏาคม 2562เที่ยวยุโรป ๒๔๗๓

หนังสือบันทึกการเสด็จประพาสยุโรปของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในปี พ.ศ.๒๔๗๓ จัดพิมพ์พร้อมภาพประกอบที่คัดเลือกจากอัลบั้มภาพถ่ายส่วนพระองค์ นำเสนอบันทึกการเดินทาง ประกอบด้วย

  • เที่ยวยุโรปครั้งแรก จดหมายเหตุรายวันของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล พระนิพนธ์ หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล
  • ระยะทางสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๗๓ พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
  • ตามเสด็จสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพไปยุโรป บันทึกของรองอำมาตย์เอกสมบูรณ์ โชติจิตร

หนังสือเล่มนี้จัดทำโดยสมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติในอากาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ปิดเทอมใหญ่ หัวใจเดินทาง” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มิถุนายน - กรกฏาคม 2562ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

... การขับเคลื่อนงาน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มุ่งเน้นการใช้ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นแก่สินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP ซึ่ง OTOP นับเป็นความภาคภูมิใจของแต่ละชุมชนซึ่งหลอมรวมเอกลักษณ์ วิถีชีวิต และมรดกภูมิปัญญา รวมทั้งยังมีการผสมผสานนวัตกรรมตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก จนก่อเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน... (บางส่วน จากคำนำ)

คู่มือเล่มนี้ จัดทำโดยกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย แสดงให้เห็นที่ตั้งของ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 3,273 ชุมชน ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ตัวอย่างของแต่ละชุมชน ความโดดเด่นของชุมชนแต่ละจังหวัดในภาพรวม ผ่านการบอกเล่าด้วยบทกวีจากศิลปินแห่งชาติ และข้อมูลสำนักงานพัฒนาชุมชนทุกจังหวัดเพื่อติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ปิดเทอมใหญ่ หัวใจเดินทาง” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มิถุนายน - กรกฏาคม 2562Backpacker 101

... คู่มือสำหรับการเริ่มต้นเดินทางของทุก ๆ คน ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มศึกษาเพื่ออกเดินทางครั้งแรก หรือคนเดินทางบ่อยอยู่แล้ว ก็อาจจะอ่านเคล็ดลับต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการเดินทางครั้งต่อไป... (บางส่วน จากคำนำผู้เขียน)

หนังสือคู่มือ โดย TravelKanuman เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหา เริ่มตั้งแต่ ความรู้พื้นฐานและข้อดีสำหรับการเป็น Backpacker พร้อมบททดสอบ การเตรียมตัวก่อนออกเดินทาง การประหยัดและงบประมาณ ข้อแนะนำต่าง ๆ การใช้ชีวิต การเอาตัวรอด ปัญหาที่พบบ่อยและการแก้ปัญหาระหว่างการเดินทาง หลังกลับจากทริปเพื่อการเดินทางครั้งใหม่ และข้อมูล 10 ประเทศในฝันของ Backpacker เหตุผลว่า ทำไมต้องไปที่นี่ สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม การเดินทางจากไทย ค่าใช้จ่ายของทริปพร้อมทริคเที่ยวให้ประหยัด

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ปิดเทอมใหญ่ หัวใจเดินทาง” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มิถุนายน - กรกฏาคม 2562