The other cities เมืองน่าอยู่ที่รู้สึก

The other cities เมืองน่าอยู่ที่รู้สึก

"เมืองไม่ได้วัดกันที่ความกว้างและความยาวของพื้นที่

แต่ด้วยความกว้างของวิสัยทัศน์และส่วนสูงของความใฝ่ฝัน"

เฮิร์ป เคน – นักสื่อสารมวลชนชาวอเมริกัน

สารบัญ

"Aomori" ตามหารอยยิ้มกว้างที่หายไป ในเมืองที่มีทุกอย่างแค่พอดี

"Beijing" มากกว่าชัยชนะเหนือ PM. 2.5 คือการฟื้นคืนชีวิตรื่นรมย์ในเมืองใหญ่

"Vienna" เพราะบ้านสาธารณะเป็นมากกว่าการสงเคราะห์ เวียนนาจึงน่าอยู่ที่สุดในโลก

"Yokohama" เมื่อไม่อยากเป็นเพียงท่าเรือขนส่งสินค้า จึงรื้อเมืองเพื่อสร้างเมืองขึ้นใหม่

"Tehran" ศิลปะท้องถนนในรัฐศาสนา หรือบทสนทนาวัดกำลัง

"Florence" การดำรงอยู่ของความสง่างาม และความลับที่เรายังไม่รู้

"Edinburgh" เราผิดพลาดอะไรตรงไหน ย้อนกลับไปสนทนากับสองผู้ยิ่งใหญ่ในยุคเรืองปัญญาสก็อต

"Shanghai" แรงเหวี่ยงแห่งโชคชะตาครั้งใหม่ และความหลงใหลไม่สิ้นสุด

"Bruges" หน้าตาเมืองแบบเก่าและการใช้สอยแบบใหม่ อยู่ด้วยกันได้อย่างไร

"Singapore" เพราะมีต้นไม้ จึงไม่ใช่ประเทศโลกที่สาม

หนังสือแนะนำชุด “การพัฒนาประเทศ” เดือนตุลาคม 2566


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)307.1416 ล431อ 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)307.1416 ล431อ 2562CHECK SHELVES

โลกสามศูนย์ = A world of three zeros

โลกสามศูนย์ = A world of three zeros

ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และมลภาวะนับเป็นโจทย์ทักทายที่สุดของมนุษยชาติในศตวรรษที่ 21 และอาจจะเป็นศตวรรษสุดท้ายของเรา หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที กระนั้นการใช้กำลังเพื่อยุติความเหลื่อมล้ำ และแก้ไขปัญหาระบบนิเวศก็ไม่ใช่ทางออก และการรอคอยให้ระบบทุนนิยมเปลี่ยนแปลงตัวเองก็อาจจะช้าไป

สารบัญ

ภาค 1 ความท้าทาย

ภาค 2 เลขศูนย์ทั้งสาม

ภาค 3 พลานุภาพเพื่อพลิกโฉมหน้าโลก

ภาค 4 ขั้นบันไดสู่อนาคต

หนังสือแนะนำชุด “การพัฒนาประเทศ” เดือนตุลาคม 2566


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)330 ย484ล 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)330 ย484ล 2562CHECK SHELVES

เศรษฐศาสตร์ที่ดีในยามยาก = Good economics for hard times

เศรษฐศาสตร์ที่ดีในยามยาก = Good economics for hard times

โมเดลเศรษฐศาสตร์ในตำราไม่จริงเสมอไป พฤติกรรมของมนุษย์มีความหมายมากกว่าที่คิด นี่คือแนวคิดแหกคอกของสองนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกยุคใหม่ พวกเขาเสนอว่าในยุคที่สถานการณ์โลกย่ำแย่ ทั้งการย้ายถิ่นฐาน ความเหลือมล้ำทางรายได้ การชะลอตัวของเศรษฐกิจ (เช่นเดียวกับสถานการณ์ยุคลังโควิด -19) ไม่ได้แปลว่าโลกจะดำเนินไปสู่ The Great Depression เสมอไป หนังสือเล่มนี้อธิบายว่าเราจะมีเศรษฐกิจที่ดีในช่วงเวลาแบบนี้ได้อย่างไร...

สารบัญ

บทที่ 1 MEGA : Make Economics Great Again

บทที่ 2 จากปากฉลาม

บทที่ 3 ความเจ็บปวดจากการค้า

บทที่ 4 ความชอบ ความต้องการ และความจำเป็น

บทที่ 5 ฤาคือจุดจบของการเติบโต?

บทที่ 6 เดือด (จน) ร้อน

บทที่ 7 เปียโนที่เล่นได้เอง

บทที่ 8 ความชอบธรรม GOV

บทที่ 9 เงินและความในใจ

หนังสือแนะนำชุด “การพัฒนาประเทศ” เดือนตุลาคม 2566


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)330.9 บ293ศ 2564CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)330.9 บ293ศ 2564CHECK SHELVES

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์

หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปทำความเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับ "ยุทธศาสตร์ชาติ" (พ.ศ. 2561-2580) พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีนั้น เป็นเสมือนเข็มทิศในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 กำหนดไว้ ดังนั้น ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมาย นักการเมือง ข้าราชการ รัฐวืสาหกิจ บุคคลที่ต้องสอบคัดเลือกแข่งขันเข้ารับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือทำงานในองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ควรจะต้องมีความรู้เรีองยุทธศาสตร์ชาติเหล่านี้ เพราะย่อมจะมีผลกระทบต่อประเทศชาติและตนเองในอนาคตอย่างแน่นอน

สารบัญ

พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)

- สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ

- ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ถาม-ตอบ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

หนังสือแนะนำชุด “การพัฒนาประเทศ” เดือนตุลาคม 2566


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)338.9593 บ541ย 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)338.9593 บ541ย 2561CHECK SHELVES

เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน: เมืองกับฉากทัศน์การพัฒนา

เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน: เมืองกับฉากทัศน์การพัฒนา

บอกเล่าเรื่องราวของเมืองและความเปลี่ยนแปลงของเมืองในปัจจุบันที่กำลังเผชิญความท้าทาย อาทิ ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร ปัญหาความแออัด ปัญหาฝุ่นควัน และปัญหาเมืองตาย ปัญหาเหล่านี้เป็นโจทย์สำคัญในการพัฒนาและยกระดับเมืองในรูปแบบของ Smart City ผ่านกิจกรรม กลไก และแนวทางของการดำเนินกิจกรรมในเมือง

สารบัญ

- กระแสการเปลี่ยนแปลง และความท้าทายที่มีต่อเมือง

- แนวคิดการเปลี่ยนเมือง

- สิงคโปร์: Fate of Nation and City

- บริสทัล: New Economy-- New City

- โฮคุเอะ ญี่ปุ่น: Branding Cities-- Branding Japan

- อินเดีย: Cities in Competitiveness nation

- สาธารณรัฐประชาชนจีน: New China Order

- ไต้หวัน: From Digital Unicorn to Pandemic Resilient

- City for all: เมืองสำหรับทุกคน

หนังสือแนะนำชุด “การพัฒนาประเทศ” เดือนตุลาคม 2566


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)307.1416 ว874ม 2563CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)307.1416 ว874ม 2563CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101271CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101271CHECK SHELVES
Political Science Library307.1416 ว874มCHECK SHELVES
Political Science Library307.1416 ว874มCHECK SHELVES

คิดอย่างไร ใหญ่อย่างอิสราเอลปาฏิหาริย์ความสำเร็จทางเศรษฐกิจอิสราเอล Start-up nation: the story of Israel's economic miracle

คิดอย่างไร ใหญ่อย่างอิสราเอลปาฏิหาริย์ความสำเร็จทางเศรษฐกิจอิสราเอล Start-up nation: the story of Israel's economic miracle

อิสราเอล ในฐานะประเทศมีพื้นที่เล็กมากเล็กกว่า 159 ประเทศในโลก เป็นผืนทรายเสียกว่าครึ่ง เเต่เรากำลังพบว่า ท่ามกลางความยากลำบากเเละภัยสงครามต่อเนื่องไม่ขาดสาย อิสราเอลเป็นชนชาติ เชื้อชาติ เเละประเทศชาติ ที่สร้างตัวขึ้นมาได้อย่างอัศจรรย์ ซ้ำยังมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจเเละความเป็นอยู่ของชาวโลกปัจจุบันอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะด้านนวัตกรรมเเละเทคโนโลยี จึงขอเปิดเผยเบื้องหลังปาฏิหาริย์ทางเศรษฐกิจอันน่าทึ่งของประชาชนอิสราเอลที่เพิ่งก่อตั้งประเทศได้เพียงหกสิบกว่าปีที่ผ่านมา พร้อมให้บทเรียนเเก่ผู้อ่าน โดยเฉพาะผู้ประกอบการจนถึงบุคลากรผู้มุ่งมั่นนำไปประยุกต์ต่อยอดได้ เเต่ละบทได้บอกเล่าเเต่ละองค์ประกอบเเละรูปธรรมเเห่งความสำเร็จ ที่เมื่อนำมาประกอบกันอันเป็นภาพใหญ่จะเห็นภาพโลกทั้งใบของชนชาติเล็ก ๆ นี้

หนังสือแนะนำชุด “การพัฒนาประเทศ” เดือนตุลาคม 2566


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)330.95694 ซ339คCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)330.95694 ซ339คCHECK SHELVES

Collection