เปลี่ยนนิสัยดื้อ ๆ ของลูกให้เป็นพรสวรรค์ = Book that turns troubles to talents

เปลี่ยนนิสัยดื้อ ๆ ของลูกให้เป็นพรสวรรค์ = Book that turns troubles to talents

คุณคือพ่อแม่ที่กำลังประสบปัญหาลูกเลี้ยงยาก หรือลูกมีนิสัยต่างไปจากเด็กคนอื่น เช่น ลูกไม่สนใจคนอื่น อยู่ไม่สุข งอแง ทำตามใจตัวเองอยู่ใช่ไหม ถ้าใช่ หนังสือ "เปลี่ยนนิสัยดื้อ ๆ ของลูกให้เป็นพรสวรรค์" เล่มนี้ จะช่วยให้คุณเข้าใจลูกมากขึ้น เด็กบางคนอาจชอบส่งเสียงดัง โวยวาย บางคนอาจชอบเล่นคนเดียว บางคนอาจชอบขว้างปาสิ่งของ นิสัยเหล่านี้อาจทำให้ คุณพ่อคุณแม่กังวลและคิดว่าลูกเป็นเด็กดื้อได้ ทั้งที่ในมุมหนึ่ง นิสัยเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณ บ่งบอกถึงพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ในตัวลูก เพราะทุกการกระทำของเด็กแต่ละคนล้วนมีความหมาย และถ้าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจว่าสิ่งที่ลูกทำหมายถึงอะไร ก็จะช่วยให้เลี้ยงลูกได้ง่ายและเหมาะสมมากขึ้น "ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างพอแม่และลูก เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโต" เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงและเป็นที่ปรึกษาให้เหล่าคุณพ่อคุณแม่จำนวนมากในญี่ปุ่น มีกรณีตัวอย่างของเด็กที่มีนิสัยต่าง ๆ และวิธีรับมือที่ทำตามง่ายและได้ผล มีภาพประกอบน่ารัก ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 ช่วงวัยเตรียมอนุบาล : คำพูดของคุณคือคำว่า "ห้ามทำ" หรือเปล่า

บทที่ 2 ช่วงวัยอนุบาล : ใช้เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ดึงความสามารถของลูกออกมา

บทที่ 3 ช่วงวัยประถมต้น : ภาพลักษณ์ของเด็กในวัยนี้จะกำหนดอนาคตของเขา

บทที่ 4 ช่วงวัยประถมปลาย : เขารู้ว่ามีพ่อแม่คอยเป็นกำลังใจให้จึงต่อสู้โดยไร้กังวล

บทที่ 5 ช่วงวัยรุ่นเป็นต้นไป : ลูกเติบโตขึ้นได้อย่างราบรื่นหรือไม่ขึ้นอยู่กับการรักษา "ระยะห่าง"

หนังสือแนะนำชุด “ผู้ปกครองและเด็ก” เดือนกันยายน 2566


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)649.1 ท375ป 2564CHECK SHELVES

รับมือให้ไหวเมื่อใจลูกพัง = Wenn die kinderseele streikt

รับมือให้ไหวเมื่อใจลูกพัง = Wenn die kinderseele streikt

เมื่อลูกมีพฤติกรรมและภาวะอารมณ์ผิดแปลกไปจากเดิม พ่อแม่มักกังวลว่าลูกกำลังมีปัญหาทางจิตหรือไม่ แล้วเราจะสังเกตได้อย่างไรว่านั่นเป็นการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์โดยทั่วไปหรือเป็นภาวะที่ต้องเฝ้าระวัง นี่ไม่ใช่เรื่องที่ให้คำตอบกันได้ง่าย ๆ แต่ "นพ.เอลเพอส์" จิตแพทย์เด็กและเยาวชนผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองได้อธิบายข้อข้องใจเหล่านี้ไว้อย่างละเอียด เข้าใจง่าย โดยจำแนกและวิเคราะห์ปัญหาทางจิตเวชในกลุ่มผู้ป่วยอายุ 0-18 ปี พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาประกอบ หนังสือเล่มนี้จะเปิดประเด็นที่ถูกเพิกเฉยมานาน เพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความตระหนักรู้ ว่านอกเหนือจากการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่แล้ว ควรขับเคลื่อนให้สังคม การศึกษา และระบบการแพทย์ได้รับการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกันด้วย เพื่อที่เด็ก ๆ จะได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง ไม่เป็นการผลักภาระไปยังพ่อแม่เพียงฝ่ายเดียว

สารบัญ

บทนำ เมื่อใจลูกประท้วง

บทที่ 1 โรคสมาธิสั้น ออทิสติก โรคซึมเศร้า เมื่อเด็กและวัยรุ่นป่วยทางใจ

บทที่ 2 หากเด็กและวัยรุ่นป่วยทางใจ เมื่อไรต้องขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ

บทที่ 3 บทเสริม ความรู้เกี่ยวกับประสาทวิทยา สมอง และจิตเกี่ยวข้องกันอย่างไร

บทที่ 4 การพูดไม่ออก ความรู้สึกผิด ความรู้สึกไม่มั่นคง เมื่อครอบครัวกลายเป็นปัจจัยเสี่ยง

บทที่ 5 การล้อเลียน ความกดดันเรื่องการเรียน ความเครียด ภาระ เมื่อโรงเรียนกลายเป็นปัจจัยเสี่ยง

บทที่ 6 เครียดกับการปรับตัว ติดเล่น ติดการบริโภค เมื่อโซเชียลมีเดียกลายเป็นปัจจัยเสี่ยง

บทที่ 7 รับผิดชอบอย่างเข้าใจ และเอาใจใส่ด้วยรัก ทางออกสำหรับเด็กและวัยรุ่น

หนังสือแนะนำชุด “ผู้ปกครองและเด็ก” เดือนกันยายน 2566


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)155.4 อ915ร 2565CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)155.4 อ915ร 2565CHECK SHELVES

ชมลูกให้ถูก ติลูกให้เป็น

ชมลูกให้ถูก ติลูกให้เป็น

สำหรับเด็ก ๆ คำชมเปรียบเหมือนรางวัล ส่วนคำตำหนิก็ไม่ต่างจากบทลงโทษ เมื่อผู้ใหญ่นำคำชมหรือคำตำหนิมาใช้ควบคุมพฤติกรรมของเขา โดยขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องพัฒนาการเด็ก ผลลัพธ์ที่ได้อาจตรงกันข้ามกับความตั้งใจอันดี หรือร้ายกว่านั้น อาจกลายเป็นผลเสียที่กระทบต่อการเลี้ยงดู ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก หรือการเติบโตของเด็ก ๆ ในระยะยาว

หนังสือ "ชมลูกให้ถูก ติลูกให้เป็น" เล่มนี้ เป็นผลงานของ "ชิมะมุระ ฮะนะโกะ" ผู้เขียนซึ่งเคยเป็นครูในระบบการสอนแบบมอนเตสซอรีอยู่ที่ประทศแคนาดา เธอมีประสบการณ์อบรมดูแลเด็กโดยตรง ซึ่งจะช่วยอธิบายให้คุณเข้าใจและกระตุ้นให้เราได้ย้อนกลับมาทบทวนคำพูดของตนเอง ในเล่มได้รวบรวมเทคนิคช่วยให้พ่อแม่เปลี่ยน "พฤติกรรมขัดแย้ง" ให้เป็น "พฤติกรรมเชื่อมโยง" กับลูกวัย 3-12 ปี จึงเปรียบเหมือนคู่มือสำหรับผู้ใหญ่ทุกคนที่มุ่งหวังให้เด็กในความดูแล เติบโตขึ้นเป็นคนที่น่ารักและเฉลียวฉลาดสมวัย

สารบัญ

บทที่ 1 เด็กเปลี่ยนแปลงเพราะคำพูดของผู้ใหญ่

บทที่ 2 วิธีชมเชยเพื่อให้เด็กเก่ง

บทที่ 3 วิธีตำหนิเพื่อให้เด็กเก่ง

บทที่ 4 การฟังให้เข้าถึงใจเด็ก

บทที่ 5 Q&A แบบนี้ต้องทำอย่างไร

บทส่งท้าย เลี้ยงลูกอย่างฝืน!

หนังสือแนะนำชุด “ผู้ปกครองและเด็ก” เดือนกันยายน 2566


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)649.1 ช576ช 2564CHECK SHELVES

P.E.T. คู่มือสอนพ่อแม่ ให้เป็นพ่อแม่ที่เก่งและมีจิตวิทยาในการเลี้ยงลูก ด้วยวิธีการที่ดี Parent effectiveness training: the proven progrem for raising presponsible children

P.E.T. คู่มือสอนพ่อแม่ ให้เป็นพ่อแม่ที่เก่งและมีจิตวิทยาในการเลี้ยงลูก ด้วยวิธีการที่ดี Parent effectiveness training: the proven progrem for raising presponsible children

คำพูดของเด็กหญิงคนหนึ่งที่กล่าวกับนักจิตวิทยาว่า หนูรู้สึกดีมากเลยค่ะที่สามารถเล่าความรู้สึกของหนูให้ใครสักคนฟัง หนูไม่เคยเล่าเปิดอกแบบนี้กับใครเลย หนูไม่สามารถพูดเรื่องแบบนี้กับพ่อแม่ของหนูได้เลยค่ะ นั่นบ่งบอกได้ดีว่าพ่อแม่และลูกนั้นมีช่องว่างระหว่างกัน มีความไม่เข้าใจทำให้ไม่มีการเปิดใจซึ่งกันและกัน ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าวิธีการเลี้ยงลูกและทัศนคติของพ่อแม่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง พวกเขาจะต้องพัฒนาตนเองให้มีจิตวิทยาในการเลี้ยงลูก เฉกเช่นนักจิตวิทยามืออาชีพ

สารบัญ

- พ่อแม่ถูกตำหนิว่าเลี้ยงลูกไม่ดี แต่ไม่เคยสอนพวกเขาว่าการเป็นพ่อแม่ที่ดีนั้นเป็นอย่างไร

- จริง ๆแล้ว พ่อแม่ก็เป็นเพียงคนธรรมดา ๆคนหนึ่ง

- วิธีรับฟังเด็ก

- วิธีนำการฟังเชิงรุกมาใช้ปฏิบัติจริง

- วิธีรับฟังสิ่งที่เด็กเล็กที่ยังพูดไม่ได้

- พูดอย่างไรจึงจะทำให้เด็กรับฟังคุณโดยไม่ต่อต้าน

- การนำวิธี I-Message มาใช้ปฏิบัติจริง

- เมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างพ่อแม่และลูก

- อำนาจของการเป็นพ่อแม่

- การแก้ไขความขัดแย้ง

- ความกลัวและความกังวลของพ่อแม่

- การนำ วิธีที่ไม่มีผู้แพ้ ไปปฏิบัติใช้จริง

- ทำอย่างไร ไม่ให้ลูกตัดเราจากความเป็นพ่อแม่ของพวกเขา

- วิธีการเปลี่ยนแปลงที่ตัวของเราเพื่อช่วยลดความขัดแย้งในครอบครัว

- จะทำอย่างไรกับผู้ใหญ่รอบ ๆตัวเด็กที่ทำหน้าที่เสมือนพ่อแม่ของพวกเขา

หนังสือแนะนำชุด “ผู้ปกครองและเด็ก” เดือนกันยายน 2566


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)649.1 ก363พ 2560CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)649.1 ก363พ 2560CHECK SHELVES

ต้นแบบเด็กดี เด็กเก่งพ่อแม่สร้างได้

ต้นแบบเด็กดี เด็กเก่งพ่อแม่สร้างได้

แนวทางการวางบรรทัดฐานให้ลูกน้อย ให้เติบโตเป็นเด็กเก่งที่มีความประพฤติดี และมีความฉลาด IQ & EQ ที่คุณสร้างให้ลูกได้ ด้วยการเป็นต้นแบบให้กับพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นการมีกิริยามารยาทที่ดี การมีน้ำใจ โอบอ้อมอารี การมีความมั่นใจในตนเอง การมีจิตอนุรักษ์ การควบคุมและกำจัดพฤติกรรมของ "เด็กดื้อ" และอื่น ๆ อีกมากมายที่คัดสรรมาอย่างดีแล้ว สิ่งเหล่านี้เป็นวิธีการที่ถูกต้องสำหรับการวางรูปแบบของพฤติกรรมและความคิดของเด็ก เป็นสิ่งสำคัญและมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ!

สารบัญ

- การควบคุมความโกรธของเด็ก

- การเอาชนะความกลัว

- การสอนเด็กให้รู้จักการแบ่งปัน

- เทคนิคการบริหารเงินสำหรับเด็ก

- วิธีสอนเด็กให้รักสัตว์

- เด็กและความซื่อสัตย์

- การเรียนรู้พฤติกรรมความรับผิดชอบ

- การสอนเด็กให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- ปรับพฤติกรรม สร้างเสริมนิสัย ต้นแบบของเด็กดี เด็กเก่ง

หนังสือแนะนำชุด “ผู้ปกครองและเด็ก” เดือนกันยายน 2566


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)649.1 ป152ต 2562CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)649.1 ป152ต 2562CHECK SHELVES
Arts LibraryHQ769 ป141ตCHECK SHELVES

พลังแห่งการเป็นพ่อแม่ธรรมดาที่มีอยู่จริง

พลังแห่งการเป็นพ่อแม่ธรรมดาที่มีอยู่จริง

ในวันที่เราไม่มั่นใจว่าจะจัดการอย่างไรกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูก

วางความกังวลนั้นไว้ และขอให้เชื่อมั่นว่า สิ่งที่เราทำได้เสมอ และเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

ดีกว่าความวิตกกังวลหรือพยายามบรรลุ มาตรฐานความสมบูรณ์แบบลวงตา

ที่เราสร้างขึ้นเองทั้งหลาย ขอเพียง แค่ให้เรา…อยู่ตรงนั้นและแสดงตัว

การแสดงตัวจะสร้างสายสัมพันธ์ที่มั่นคง เมื่อคุณอยู่ตรงนั้นเพื่อลูก เขาจะรู้สึกปลอดภัย

นำไปสู่การใช้ชีวิตบนพื้นฐานความรู้สึกของ การเป็นเจ้าของโลกใบนี้ ดังนั้นแม้สิ่งต่าง ๆ

จะไม่เป็นไปตามที่ต้องการ พวกเขาก็จะรู้ว่า พวกเขาไม่เป็นไร

หนังสือที่จะเพิ่มพลังให้คุณในฐานะพ่อแม่ เพื่อส่งต่อพลังใจ ส่งเสริมความยืดหยุ่น

กับความแข็งแรงให้กับลูกๆ ของคุณ

หนังสือแนะนำชุด “ผู้ปกครองและเด็ก” เดือนกันยายน 2566


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)649.1 ซ332พ 2565CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)649.1 ซ332พ 2565CHECK SHELVES

Collection