จริยศาสตร์แห่งการช่วยเหลือผู้อื่น = The most good you can do

จริยศาสตร์แห่งการช่วยเหลือผู้อื่น = The most good you can do

ขบวนการใหม่ที่น่าตื่นตาในชื่อว่า "การทำเพื่อผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ" (Effective Altruism) ได้อุบัติขึ้นมา องค์กรนิสิตนักศึกษามากมายต่างก่อตัวขึ้นโดยตั้งอยู่บนฐานความคิดนี้ นอกจากนี้ยังมีการถกเถียงอย่างมีชีวิตชีวา ทั้งบนหน้าเพจตามโซเขียลมิเดียและเว็บไซต์ต่าง ๆ รวมถึงในหน้าหนังสือพิมพ์เดอะนิวยอร์กไทม์และเดอะวอชิงตันโพสด้วย

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การทำเพื่อผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 2 จะทำดีที่สุดได้อย่างไร

ส่วนที่ 3 แรงผลักดันและความสมเหตุสมผล

ส่วนที่ 4 การเลือกเป้าหมายและองค์กร

หนังสือแนะนำชุด “หนังสือแปล” เดือนสิงหาคม 2566


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)171.8 ซ239จ 2565CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)171.8 ซ239จ 2565CHECK SHELVES
Arts LibraryBJ1474 ซ232จCHECK SHELVES

5 ก้าวพลิกกระดานธุรกิจ = Your next five moves

5 ก้าวพลิกกระดานธุรกิจ = Your next five moves

คัมภีร์ติดตั้งวิธีคิดอย่างผู้ประกอบการแบบก้าวต่อก้าว ตั้งแต่การรู้จักตัวเองให้ถ่องแท้ สร้างทีมที่ไว้ใจได้ อ่านสถานการณ์ให้เด็ดขาด เล่นเกมอำนาจให้อยู่หมัด และวางยุทธศาสตร์ให้อยู่มือ เพื่อกรุยทางสู่การเป็นผู้ประกอบการชั้นยอด และคว้าชัยชนะได้ไม่ว่าจะเผชิญกลเกมแบบใด

หนังสือแนะนำชุด “หนังสือแปล” เดือนสิงหาคม 2566


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)658.4012 บ811ห 2566CHECK SHELVES

เทคนิควาดภาพ ฉบับนักพรีเซ็นต์ = Nandemo zukai

เทคนิควาดภาพ ฉบับนักพรีเซ็นต์ = Nandemo zukai

ล้วงความลับ 4 ขั้นตอนการวาดแผนภาพ ของ "ฮิดากะ ยูมิโกะ" วิทยากรในงานสัมมนา "สำนักวาดภาพสารพัดนึก" และอื่น ๆ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 4,000 คน โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย การป้อนชิ้นส่วนหลัก เทคนิคการทำประโยคให้เป็นแผนภาพ เทคนิคการสรุปภาพระหว่างฟัง ฝึกปฏิบัติจริงโดยสรุปแผนภาพออกมาทันที ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้การวาดเส้นและการสรุปความตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ฝึกเก็บรายละเอียด การแต่งเติมความสำคัญ ก่อนลงมือปฏิบัติจริงจากชุดแบบฝึกหัดหลากหลาย เพื่อให้ทุกคนนำทักษะการวาดแผนภาพไปใช้ได้จริงในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานกลุ่ม การนำเสนอผลงาน การระดมความคิด หรือแม้แต่การประชุมหาทางแก้ไข ก็สามารถปิดให้ปังได้อย่างฉับไว

เทคนิควาดภาพ ฉบับนักพรีเซ็นต์ วันที่ 1 ฝึก "ตีกรอบ" ให้ชำนาญ! แล้วตัวอักษรที่เรียงรายจะกลายเป็น "ภาพ" ในทันที

เทคนิควาดภาพ ฉบับนักพรีเซ็นต์ วันที่ 2 ฝึก "ใช้ลูกศร" ให้ชำนาญ! เครื่องมือลัดชี้บอกความสัมพันธ์ในพริบตา

เทคนิควาดภาพ ฉบับนักพรีเซ็นต์ วันที่ 3 ฝึกวาด "คน" ให้เก่ง! ไอคอนสุดแกร่งกระตุ้นความสนใจและความเข้าใจ

เทคนิควาดภาพ ฉบับนักพรีเซ็นต์ วันที่ 4 อ่านประโยค แล้วสร้างแผนภาพออกมาให้เร็วที่สุด!

เทคนิควาดภาพ ฉบับนักพรีเซ็นต์ วันที่ 5 เคล็ดลับการสรุปแผนภาพขณะฟังเรื่องราวคือ "คีย์เวิร์ด+ที่ว่างบนกระดาษ"

เทคนิควาดภาพ ฉบับนักพรีเซ็นต์ วันที่ 6 เขียนแผนภาพโดยไม่ลนลาน แม้อยู่ระหว่างประชุมหรือการอภิปราย

เทคนิควาดภาพ ฉบับนักพรีเซ็นต์ วันที่ 7 เขียนให้เร็วปานสายฟ้า! ได้ผลลัพธ์เกินคาดคิด

หนังสือแนะนำชุด “หนังสือแปล” เดือนสิงหาคม 2566


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)658.452 ฮ423ท 2566CHECK SHELVES

โลกนี้มีไว้ขาย = The World for sale

โลกนี้มีไว้ขาย = The World for sale

นักธุรกิจจอมโวยวายจำนวนหนึ่งที่กลายเป็นฟันเฟืองที่ขาดไม่ได้ในตลาดโลก พวกเขาทำให้เกิดการขยายตัวอย่างมากในการค้าระหว่างประเทศ และเชื่อมโยงกับประเทศที่อุดมด้วยทรัพยากร ไม่ว่าจะมีการทุจริตหรือเสียหายจากสงครามเพียงใด พวกเขาก็พร้อมที่จะลุยเข้าไปเพื่อหาผลประโยชน์ การเดินทางในครั้งนี้จะพาเราไปเปิดหูเปิดตาผ่านพรมแดนที่ดุร้ายที่สุดของเศรษฐกิจโลก ตลอดจนคู่มือที่เปิดเผยว่าระบบทุนนิยมทำงานอย่างไร

สารบัญ

1. ผู้บุกเบิก

2. เจ้าพ่อน้ำมัน

3. ธนาคารแห่งสุดท้ายในเมือง

4. น้ำมันกระดาษ

5. ความตกต่ำของมาร์ค ริช

6. การขายเลหลังครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

7. ลัทธิคอมมิวนิสต์ที่มีอิทธิพลจากทุนนิยม

8. บิ๊กแบง

9. เปโตรดอลลาร์และเคลปโตแครต

10. จุดหมายปลายทางที่แอฟริกา

หนังสือแนะนำชุด “หนังสือแปล” เดือนสิงหาคม 2566


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)382 บ231ล 2566CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : ASEAN[TAIC] 103386ON DISPLAY

ทักษะอนาคตที่ AI ทำแทนคุณไม่ได้ = Future skills

ทักษะอนาคตที่ AI ทำแทนคุณไม่ได้ = Future skills

การทำงานในยุคดิจิทัลเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง ทักษะชุดเดิมที่เคยทำให้คุณโดดเด่นในโลกของการทำงานอาจถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักร แต่ "Future Skills ทักษะอนาคตที่ AI ทำแทนคุณไม่ได้" เล่มนี้ ไม่ใช่หนังสือที่จะทำให้คุณวิตกกังวลว่ากำลังจะถูกหุ่นยนต์เข้ามาแย่งงาน ตรงกันข้ามกลับจะทำให้คุณมองเห็นลู่ทางที่สดใสรุ่งโรจน์มากกว่าเดิม คุณอาจแปลกใจที่พบว่ากุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงานยุคดิจิทัล ไม่ใช่ทักษะเชิงเทคนิคเพียงอย่างเดียว แต่คือทักษะด้านอารมณ์และสังคม และทักษะอื่น ๆ ที่ทุกคนสามารถพัฒนาได้

สารบัญ

บทที่ 1 ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

บทที่ 2 ความสามารถด้านข้อมูล

บทที่ 3 ทักษะด้านเทคนิค

บทที่ 4 การตระหนักรู้ภัยคุกคามทางดิจิทัล

บทที่ 5 การคิดเชิงวิพากษ์

บทที่ 6 การประเมินและการตัดสินใจที่ซับซ้อน

บทที่ 7 ความฉลาดทางอารมณ์และการรู้ซึ้งถึงความรู้สึกของผู้อื่น

บทที่ 8 ความคิดสร้างสรรค์

บทที่ 9 การทำงานร่วมกันและการทำงานเป็นทีม

บทที่ 10 การสื่อสารระหว่างบุคคล

หนังสือแนะนำชุด “หนังสือแปล” เดือนสิงหาคม 2566


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)650.14 ม456ท 2566CHECK SHELVES

พลังแห่งสันติวิธี = The force of nonviolence

พลังแห่งสันติวิธี = The force of nonviolence

การต่อต้านความรุนแรงนั้น เราจำเป็นต้องเข้าใจวิถีการทำงานของมันในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย ซึ่งรวมไปถึงการทำความเข้าใจว่าการกำกับควบคุมคุณค่าของชีวิต สามารถเกิดขึ้นผ่านฐานคติเชิงเชื้อชาติและเชิงประชากรต่าง ๆ ที่เข้ามาส่งผลกระทบต่อการให้เหตุผลสนับสนุนความรุนแรง โดยรัฐและการ "ปล่อยให้ตาย" (Letting Die) ด้วยการแปะป้ายความรุนแรงไปไว้กับผู้ที่ต้องเผชิญกับผลกระทบของความรุนแรงที่มากที่สุดเสียเองได้อย่างไร

สารบัญ

บทที่ 1 สันติวิธี ความควรค่าแก่ความโศกเศร้า และข้อวิพากษ์ปัจเจกนิยม

บทที่ 2 เพื่อปกปักรักษาชีวิตผู้อื่น

บทที่ 3 จริยศาสตร์และการเมืองของสันติวิธี

บทที่ 4 ปรัชญาการเมืองในฟรอยด์: สงคราม การทำลาย ความคลั่ง และสมรรถนะเชิงวิพากษ์

บทส่งท้าย คิดใหม่เกี่ยวกับความเปราะบาง ความรุนแรง การต่อต้าน

หนังสือแนะนำชุด “หนังสือแปล” เดือนสิงหาคม 2566


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)179.7 บ266พ 2566CHECK SHELVES

Collection