ซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ได้จัดกิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 เพื่อให้ทราบขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ เรียนรู้สัญญาณเตือนภัย ที่บ่งบอกถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อลดการสูญเสียเมื่อเกิดอัคคีภัย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565
ซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565
ซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565
ซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565
ซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

updated by Chanapat Ekkawat

views 98