การตรวจติดตามระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการตรวจติดตามระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าตรวจติดตามส่วนงานนำร่อง ทางสำนักงานวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง) ให้การต้อนรับและร่วมตรวจติดตาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร พร้อมด้วยส่วนงานคณะกรรมการฯ
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การตรวจติดตามระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย
การตรวจติดตามระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย
การตรวจติดตามระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย
การตรวจติดตามระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย
การตรวจติดตามระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย

updated by Sumal Chausaraku

views 75