ยินดีต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พาเยี่ยมชมสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 8.45 น. -10.00 น.
ภาพกิจกรรม

ยินดีต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยินดีต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยินดีต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยินดีต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยินดีต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

updated by Sumal Chausaraku

views 55