ยินดีต้อนรับคณะบุคลากรห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ยินดีต้อนรับคณะบุคลากรห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลเข้ามาเยี่ยมชม ที่สำนักงานวิทยทรัพยากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ให้การต้อนรับโดยกนกกร และทีมงาน
ภาพกิจกรรม

ยินดีต้อนรับคณะบุคลากรห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ยินดีต้อนรับคณะบุคลากรห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ยินดีต้อนรับคณะบุคลากรห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ยินดีต้อนรับคณะบุคลากรห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ยินดีต้อนรับคณะบุคลากรห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

updated by Sumal Chausaraku

views 42