Unlock pdf

ข้อเเนะนำเพื่อปลดล็อควิทยานิพนธ์ฉบับเต็มให้สามารถพิมพ์ได้

ปัจจุบันสำนักวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายเรื่องการอนุญาตให้พิมพ์ไฟล์วิทยานิพนธ์ฉบับเต็มได้ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้ ท่านสามารถปลดล็อครหัสไฟล์วิทยานิพนธ์เหล่านี้ได้ โดยนำไฟล์ที่ต้องการพิมพ์ออกไปผ่านโปรแกรมการปลดล็อคไฟล์ PDF ที่มีอยู่ทั่วไปบนอินเทอร์เน็ตได้ด้วยตนเอง โดยเข้าไปยังเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการอยู่ทั่วไป อาทิ เช่น

  1. https://online2pdf.com/remove-pdf-password
  2. https://convertio.co/th/unlock-pdf/
  3. http://www.pdfunlock.com/
  4. http://www.ilovepdf.com/unlock_pdf
  5. https://smallpdf.com/unlock-pdf

ฯลฯ

วิธีการง่าย ๆ สำหรับการปลดล็อคไฟล์ มีขั้นตอน ดังนี้

  1. เลือกเว็บไซต์ใด ๆ ที่มีบริการการปลดล็อคไฟล์ โดยบนหน้าเว็บไซต์แต่ละแห่งจะมีคำแนะนำ / ขั้นตอน ในการปลดล็อคไว้ค่อนข้างชัดเจน
  2. ทำตามคำแนะนำบนหน้าเว็บไซต์นั้น ๆ เช่น ให้อัพโหลดไฟล์วิทยานิพนธ์ที่ท่านดาวน์โหลดมาจาก CUIR แล้ว และต้องการปลดล็อคการพิมพ์เข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์นั้น
  3. จากนั้นจะมีขั้นตอนให้คลิกเลือก convert หรือ Unlock ไฟล์นั้น ๆ
  4. เมื่อคลิกแล้วรอโปรแกรมทำงานสักครู่ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการลบการเข้ารหัสจะมีขั้นตอนให้ท่านดาวน์โหลดไฟล์ดังกล่าวกลับมา เพื่อให้ท่านนำไฟล์ใหม่ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นไฟล์ที่ได้รับการปลดล็อคเรียบร้อยแล้ว ไปสั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ต่าง ๆได้ตามต้องการ