นิสิตส่งงานแล้ว แต่ไม่เห็นรายงานการตรวจสอบหรือ Originality Report จะทำอย่างไร

นิสิตไม่เห็น Originality Report เนื่องจาก Instructor ผู้สร้างการบ้าน (Assignment) กำหนดเงื่อนไขไว้ว่าไม่อนุญาตให้นิสิตเห็น Originality Report

ดังนั้นให้ Instructor แก้เงื่อนไขของการบ้าน โดยคลิก More actions ภายใต้ชื่อการบ้าน แล้วเลือก Edit settings จากนั้นที่ Optional settings หัวข้อ Allow students to see Originality Reports ให้เลือก Yes แล้วคลิก SubmitLocation

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App