ต้องการเปลี่ยนวันหมดอายุของห้องเรียน (Class) ทำอย่างไร

ไปที่หน้า Home คลิก Edit ที่ด้านขวาของชื่อห้องเรียน จากนั้นเปลี่ยนวันหมดอายุของห้องเรียนที่หัวข้อ Class end date โดยวันที่หมดอายุจะต้องไม่เกิน 7 ปี นับจากการสร้างห้องเรียน เมื่อเปลี่ยนวันหมดอายุแล้ว คลิก SubmitLocation

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App