สร้างบัญชี (Account) สำหรับ Instructor อย่างไร

คลิก Create Account แล้วเลือกประเภทของผู้ใช้เป็น Instructor

tii02ใส่ข้อมูล Account ID และ Join password ที่ Account ID information ตามที่ได้รับจากผู้แทนของคณะหรือหน่วยงาน

รายชื่อและการติดต่อผู้แทนของคณะหรือหน่วยงาน http://kaze.car.chula.ac.th/dl/634732cfb7e36ed454fe4b1546ffc63e

จากนั้นใส่ข้อมูลส่วนบุคคล (ใช้อีเมลจุฬาฯ ในการสร้างบัญชี) แล้วคลิก I Agree – Create ProfileLocation

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media