หากไม่สามารถดาวน์โหลดรายงานการตรวจสอบ (Originality Report) ได้จะทำอย่างไร

 ให้ print screen หน้าจอแสดงเปอร์เซ็นต์การคัดลอก บันทึกในรูปแบบ PDF เพื่อใช้สำหรับส่งในระบบ e-ThesisLocation

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App