ขนาดของไฟล์งานมีขนาดมากกว่าที่กำหนด ควรทำอย่างไร

หากในไฟล์มีรูปภาพ ให้ลบรูปภาพออก หรือบันทึกไฟล์ในรูปแบบ rich text (.rtf) หรือ plain text เพื่อให้ไฟล์มีขนาดเล็กลง

หากไฟล์เป็นรูปแบบ PDF และมีขนาดเกิน 20 MB ให้ทำดังนี้

  1. คัดลอกเนื้อหาในเอกสาร
  2. เปลี่ยนรูปแบบกระบวนการอัพโหลดเป็น Cut & Paste Upload
  3. วางเนื้อหาที่คัดลอกลงในกล่อง Cut and paste your paper


Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App