หน้าเว็บขึ้นให้เลือกภาษา ควรเลือกเป็นภาษาใด

การเลือกภาษา (Choose Your Site) สำหรับโปรแกรม Turnitin ที่ทางจุฬาฯ บอกรับนั้น

ให้เลือกเป็น (English United States & Canada)  หากเลือกเป็นภาษาอื่นจะ login ไม่สำเร็จ

 

2014-10-13_155917Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App