ส่งงานแล้ว แต่ไม่เห็นรายงานการตรวจสอบหรือ Originality Report จะทำอย่างไร

นิสิตไม่เห็น Originality Report (ภายใต้หัวข้อ Similarity ขึ้นคำว่า Not Available) เนื่องจาก Instructor หรือผู้สร้างการบ้าน (Assignment) กำหนดเงื่อนไขไว้ว่าไม่อนุญาตให้นิสิตเห็น Originality Report ดังนั้นให้นิสิตแจ้ง Instructor ให้เปลี่ยนเงื่อนไข นิสิตจึงจะสามารถเห็น Originality Report ได้Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App