สร้างบัญชี (Account) อย่างไร

คลิก Create Account แล้วเลือกประเภทของผู้ใช้เป็น Student

tii03

ใส่ข้อมูล Class ID และ Class enrollment password ที่ Class ID information ตามที่ได้รับจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้สร้างห้องเรียน (Instructor) ใน Turnitin

จากนั้นใส่ข้อมูลส่วนบุคคล (ใช้อีเมลจุฬาฯ ในการสร้างบัญชี) แล้วคลิก I Agree – Create ProfileLocation

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App