ต้องการลบงานที่ส่งตรวจไปแล้ว ทำอย่างไร

ห้ามลบงานที่ส่งตรวจไปแล้วเองเด็ดขาด!!!

หากต้องการลบงานกรุณาแจ้งความประสงค์ที่จะลบงาน พร้อมทั้งส่งข้อมูลของงาน คือ Paper ID และ Class ID

ไปยังคุณกัลยา ยังสุขยิ่ง

Email: Kalaya.y@car.chula.ac.th

การลบงานที่ส่งตรวจไปแล้ว จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24 ชั่วโมงLocation

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App