อยากทราบวิธีการใช้งาน Turnitin เบื้องต้น

ผู้ใช้งานสามารถดูวิธีการใช้งาน Turnitin ได้ที่ 

http://www.car.chula.ac.th/turnitin.php ค่ะLocation

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App