วีดีทัศน์โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 วันที่ 1วีดีทัศน์โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 วันที่ 2

วีดีทัศน์พิธีเปิด กล่าวต้อนรับในโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 33

วีดีทัศน์พิธีส่งมอบธงการเป็นเจ้าภาพการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดฯ ครั้งที่ 34