ข้อมูลที่พัก

โรงแรมแมนดาริน

ที่อยู่ 662 ถ. พระราม 4 เขตบางรัก กทม 10500

เบอร์โทรศัพท์ 02 238 0230

รายละเอียดของโรงแรม / การเดินทาง http://www.mandarin-bkk.com/

แบบฟอร์มจองห้องพักโรงแรมแมนดารินราคาพิเศษสำหรับผู้เเข้าร่วมการสัมมนา


โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์

ที่อยู่ 392/44 สยามสแควร์ ซอย 6 ถนน พระราม 6 เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

เบอร์โทรศัพท์ 02 209 8888

รายละเอียดของโรงแรม / การเดินทาง http://www.novotelbkk.com/โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

ที่อยู่ 444 มาบุญครองเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

เบอร์โทรศัพท์ 02 216 3700

รายละเอียดของโรงแรม / การเดินทาง http://www.pprincess.com/โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

ที่อยู่ 296 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

เบอร์โทรศัพท์ 02 217 0808

รายละเอียดของโรงแรม / การเดินทาง http://www.asiahotel.co.th/asia_bangkok/th/โรงแรมมณเฑียรกรุงเทพ

ที่อยู่ 54 ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพ 10500

เบอร์โทรศัพท์ 02 233 7060

รายละเอียดของโรงแรม / การเดินทาง http://www.montien.com/bangkok/index.phpแผนที่ของสำนักงานวิทยทรัพยากรและโรงแรมแมนดาริน