ธรรมดา แต่ไม่สามัญ: ผู้หญิงเมียนมากับชีวิตย้ายถิ่นข้ามชาติในประเทศไทย

บอกเล่าเรื่องราวชีวิตย้ายถิ่นข้ามชาติเพื่อส่งเสริมสมรรถนะสังคมพหุวัฒนธรรมไทย-อาเซียนผ่านบทสัมภาษณ์แรงงานข้ามชาติหญิงชาวเมียนมาที่เข้ามาทำงานในเขตอุตสาหกรรมอาหารทะเลของประเทศไทย ที่อำเภอมหาชัย จังหวัดสมุทรสงคราม ช่วงเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนพฤษภาคม 2560 จำนวน 8 คน สะท้อนมุมมองของแรงงานข้ามชาติ ตั้งแต่การตัดสินใจจากบ้านเกิดมาประเทศไทย การข้ามชายแดนไทยทั้งแบบถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย การย้ายงาน การเลื่อนระดับอาชีพจากลูกจ้างสู่การค้าขาย การสร้างพื้นที่สังคม ปัญญาชนเมียนมากับปัญหาการทำงานร่วมกับคนในชุมชนแรงงานเมียนมาข้ามชาติด้วยกันเอง การเรียนรู้ภาษาไทย สังคมไทยและการไขว่คว้าโอกาสทางการศึกษาLocation

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App