การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น: แนวคิด และ การจัดการหลายระดับ

นำเสนอพัฒนาการของวัยรุ่น ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นในระดับบุคคล ครอบครัว และสังคม และรูปแบบการประยุกต์ทฤษฎีในการจัดการปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น กล่าวถึงสถานการณ์ปัญหา ผลกระทบ ปัจจัย และแนวคิดในการป้องกันการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา ความรุนแรง การฆ่าตัวตาย อุบัติเหตุ และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นLocation

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App