หนังสือมุม "จุฬาฯ ภารัตคดีสถาน" (Indian Corner, CU) พร้อมให้บริการแล้วที่ชั้น 6 สำนักงานวิทยทรัพยากร

เรียน ผู้รับบริการทุกท่าน โปรดทราบ

หนังสือเกี่ยวกับอินเดียในมุม “จุฬาฯ ภารัตคดีสถาน” (Indian Corner, CU) ซึ่งสนับสนุนโดยศูนย์อินเดียศึกษา จุฬาฯ และสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ได้ย้ายมาให้บริการที่ชั้น 6 สำนักงานวิทยทรัพยากร


  • มีทั้งหนังสือภาษาไทยและอังกฤษที่ได้รับการคัดสรรจากศูนย์อิยเดียศึกษาอินเดียศึกษา 
  • ครอบคลุมองค์ความรู้ใน 3 ศาสตร์ ได้แก่ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์
  • ให้บริการแบบชั้นเปิดสำหรับนิสิตทุกระดับ อาจารย์ และบุคลากรจุฬาฯ
  • สามารถใช้และยืมคืนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการชั้น 6 / เครื่องยืมอัตโนมัติ / Book Drop / บริการ Book Delivery / บริการยืมระหว่างห้องสมุด
  • เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ 8.00-19.00 น. และวันเสาร์ 9.00-18.00 น 

สามารถสืบค้นหนังสือต่างๆได้ที่ http://library.car.chula.ac.th หรือ www.car.chula.ac.th โดยผลการสืบค้นจะปรากฏ Location ของหนังสือ ว่า "Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor): Indian Studies"

สอบถามข้อมูล / ขอคำปรึกษาการสืบค้น โทร 02-218-2959 หรือ tic@car.chula.ac.thLocation

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App