120 ปี ธุรกิจภาพยนตร์ไทยในมิติประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมไทย


ศึกษาพัฒนาการภาพรวมธุรกิจภาพยนตร์ไทยในด้านการผลิต ธุรกิจ การจัดจำหน่ายและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และทุนธุรกิจภาพยนต์ไทยตั้งแต่ พ.ศ.2440-2560 ครอบคลุมสถานภาพความรู้ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจภาพยนตร์ไทย ตั้งแต่ทศวรรษที่2510-2550 กำเนิดธุรกิจภาพยนตร์ไทยและการเข้ามาของทุนฝรั่ง ญี่ปุ่น พ่อค้าจีนในสมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่6 การผูกขาด ทุนเครือข่ายอุปถัมภ์และพระราชอำนาจในธุรกิจภาพยนตร์ไทยสมัยรัชกาลที่7 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองพ.ศ.2475ที่มีต่อภาพยนตร์ไทยและลัทธิชาตินิยม ความเปลี่ยนแปลงของวงการภาพยนตร์ไทยในปี2513 และคลื่นลูกใหม่ที่เข้ามาสานต่อธุรกิจนี้ รวมถึงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในยุคไทยแลนด์4.0 และวัฒนธรรมสมัยใหม่ในการชมภาพยนตร์
Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App