ผ้ายก


นำเสนอองค์ความรู้เรื่องผ้ายกในประเทศไทย ชี้ให้เห็นภูมิหลังของผ้ายกในช่วงก่อนยุคกรุงรัตนโกสินทร์และช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ให้ข้อมูลและภาพถ่ายการใช้ผ้ายกสะท้อนบริบทสังคมไทย หน้าที่ใช้สอยของผ้ายก การจัดวางองค์ประกอบของลวดลาย ความหมายของลวดลาย ทั้งลวดลายสามัญ ลวดลายชั้นสูง และลวดลายต้องห้าม สีผ้ากับความเชื่อและการแสดงฐานะของบุคคลในสังคม กล่าวถึงแหล่งผลิตผ้ายกในประเทศไทยรวมถึงลักษณะพิเศษของผ้ายกแต่ละแหล่ง วัตถุดิบที่ใช้ ลักษณะเนื้อผ้า ลวดลาย และกระบวนการทอ พร้อมแนะนำวิธีการดูแลผ้ายกเบื้องต้น ทั้งการทำความสะอาดและการเก็บรักษา 
Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App