ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองกำลังรักษาสันติภาพอาเซียน


ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองกำลังรักษาสันติภาพอาเซียนที่ประกอบด้วย พลเรือน ตำรวจ ทหาร ซึ่งเคยมีการกล่าวถึงในการประชุมระดับภูมิภาค ทั้ง ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Defense Ministers Meeting (ADMM)/ (ADMM Plus) ทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ บทบาทอาเซียนในการรักษาสันติภาพ เช่นแนวทางการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพอาเซียน  การเข้าร่วมปฏิบัติการเพื่อสันติภาพของสหประชาชาติ  การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพและมนุษยธรรมของกองทัพไทย  นำเสนอผลการประเมินความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองกำลังรักษาสันติภาพอาเซียน รวมถึงกระบวนการจัดตั้ง กรอบแนวคิด และแนวทางดำเนินงาน สรุปความท้าทายจากการแสวงหาความเห็นชอบร่วมกันทั้งด้านวัตถุประสงค์ หลักการ ระเบียบ ข้อกฎหมาย และปัญหาด้านงบประมาณ 
Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App