ข่าวการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรสเปนในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


รวบรวมข่าวการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสเปนในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลออดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ 3-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2503 โดยรวบรวมจากรายงานและภาพประกอบข่าวที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ ลา บังกวาร์เดีย ซึ่งเป็นการเสด็จเยือนราชอาณาจักรสเปนครั้งที่ 2 ของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีนับจากสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)  นำเสนอพระราชกรณียกิจของทั้ง 2 พระองค์ การต้อนรับจากประชาชนสเปนระหว่างทรงเสด็จเยือนสถานที่ต่างๆ รวมถึงข้อมูลและมุมมองที่สื่อสเปนมีต่อประเทศไทยและราชวงศ์ไทย 
Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App