พระมหาชนก: คำสอนจาก "พ่อ"


นำเสนอการอภิปรายเรื่องพระอัจฉริยภาพด้านภาษาและวรรณกรรม จากงานเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านภาษาและวรรณกรรมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. 2560 วิเคราะห์เนื้อหาและวรรณศิลป์จากเพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก ชี้ให้เห็นพระอัจฉริยภาพชองในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงตีความ ขัดเกลาภาษา บัญญัติศัพท์ และปรับปรุงเนื้องเรื่องพระมหาชนกบางส่วนโดยมิได้ยึดถือตามมหาชนกชาดกในพระไตรปิฎกมาทั้งหมด เพื่อให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน และประชาชนสามารถเข้าใจธรรมะที่สอดแทรกอยู่ได้ง่ายขึ้น ยกตัวอย่างประโยคทองในเรื่อง พร้อมตีความเปรียบเทียบกับเรื่องจริงในสังคมประเทศ 
Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App