พระมหาชนก: มหาชาดกของพระราชา


นำเสนอปาฐกถาเกี่ยวกับเกร็ดความรู้เรื่องพระมหาชนก จากงานเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านภาษาและวรรณกรรมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ชี้ให้เห็นความเชี่ยวชาญในศาสตร์และศิลป์แขนงต่างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทั้งความเชี่ยวชาญในพระไตรปิฎก การประดิษฐ์วรรณศิลป์ การสร้างแผนที่ พระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาราษฎร์ซึ่งสอดคล้องกับพระราชกรณียกิจนานัปประการของพระองค์ และแฝงคติธรรมคำสอนไว้ให้ประชาชนพึงยึดถือปฏิบัติ   
Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App