บ้านเรือน ตัวตน คนไทในอินเดีย


นำเสนอเรื่องราว “นอกเล่มวิจัย” ที่ได้จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชาวไท 6 กลุ่มในมลรัฐอัสสัม และอรุณาจัลในประเทศอินเดีย ประกอบด้วย ไทพาเก ไทคำตี่ ไทคำยัง ไทตุรุง ไทอ้ายตอน และไทอาหม สะท้อนสภาพสังคมการเกษตร วิถีชีวิตความเป็นอยู่ อาหารการกิน ความสัมพันธ์ในชุมชน ระบบเครือญาติ และวัฒนธรรมข้าวของชาวไทในประเทศอินเดียที่ถ่ายทอดผ่านลักษณะการออกแบบโครงสร้างอาคารที่อยู่อาศัย การออกแบบเครื่องใช้ ศิลปะงานฝีมือพื้นบ้าน ประเพณีท้องถิ่น ให้ข้อมูลวิชาการประกอบภาพถ่าย แผนที่และภาพสเก็ตช์อย่างละเอียด 
Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App