25 ปี อาเซียน-จีน จากเพื่อนบ้านสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์


กล่าวถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียนและจีน ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของอาเซียนและจีน เริ่มตั้งแต่ จุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์อาเซียน-จีน การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียน-จีน และกลไกการดำเนินความสัมพันธ์ นำเสนอกรอบความร่วมมือของอาเซียนและจีนในด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้คลุกคลีในวงการความสัมพันธ์ไทยจีนในประเด็นบทบาทประเทศไทยในการเป็นผู้ประสานความสัมพันธ์ไทย-จีน ข้อควรรู้ก่อนทำการค้ากับประเทศจีน การต้อนรับนักท่องเที่ยวจีน การศึกษาในประเทศจีน และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาทะเลจีนใต้   นำเสนอเอกสารสำคัญเกี่ยวกับกรอบความร่วมมืออาเซียนและจีน  
Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App