คติชนคนไทในวัฒนธรรมข้าว


รวบรวมบทความจากงานวิจัยภาคสนามเรื่อง “วัฒนธรรมข้าวของชนชาติไท: ภาพสะท้อนจากตำนาน นิทาน เพลง” โดยเก็บข้อมูลจากหมู่บ้านชนชาติไทนอกประเทศไทย 5 กลุ่มช่วงพ.ศ.2537-2539 ได้แก่ กลุ่มไทดำในประเทศลาวและเวียดนาม กลุ่มชาวลาว กลุ่มไทลื้อ และกลุ่ไทใต้คงในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน และกลุ่มไทขึน ในรัฐฉานประเทศเมียนมาร์ ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิหลังทางสังคมวัฒนธรรมของชนชาติไท วัฒนธรรมข้าวและการจัดระเบียบสังคม  ประเพณี 12 เดือน ตำนานข้าว พิธีขอฝน พิธีทำขวัญข้าว พิธีทำขวัญควาย เพลงและการละเล่นพื้นบ้าน รวมถึงการตั้งถิ่นฐาน สภาพหมู่บ้าน สถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง อาหารและวิถีชาวบ้าน 
Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App