อิงอดีต สนองปัจจุบัน: คติชนสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัย

รวบรวมบทความวิจัย 6 กรณีศึกษาเกี่ยวกับคติชนสร้างสรรค์และประเพณีสร้างสรรค์ในบริบทร่วมสมัย แสดงวิธีคิดแบบอิงอดีต จากรากเหง้าทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวและสินค้าท้องถิ่นเพื่อนำรายได้เข้าสู่ประเทศ จังหวัด อำเภอ หมู่บ้าน ยกตัวอย่าง การแสดงและประเพณีสร้างสรรค์ เช่น พิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง นำเสนอตัวอย่างคติชนสร้างสรรค์ เช่น การนับถือพระพุทธรูปไม้ติ้ว การสร้างวัตถุมงคลทางดนตรีไทยในรูปแบบใหม่ๆ การสร้างท้องเรื่องนอกเรื่องรามเกียร์ติ์หรือ รามเกิน ในการแสดงโขนสดLocation

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App