ห้องประชุมชั้น 7

ห้องประชุมชั้น 7 แบบโรงภาพยนตร์ ความจุ 80-100 ที่นั่ง

ห้องประชุมชั้น 7 แบบโรงภาพยนตร์

 ห้องประชุมชั้น 7 แบบโรงภาพยนตร์ ความจุ 120-140 ที่นั่ง

ห้องประชุมชั้น 7

ห้องประชุมชั้น 7 แบบโรงภาพยนตร์ ความจุ 160-200 ที่นั่ง

ห้องประชุมชั้น 7-4

ห้องประชุมชั้น 7 แบบติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด ความจุเกิน 200 ที่นั่ง

ห้องประชุมชั้น 7-5

ห้องประชุมชั้น 7 แบบโต๊ะประชุม ตัว V ความจุ 30-50 ที่นั่ง

ห้องประชุมชั้น 7-6

 ห้องประชุมชั้น 7 แบบ Videoconference ความจุ 30-50 ที่นั่ง

ห้องประชุมชั้น 7-7
ห้องประชุมชั้น 7 แบบโต๊ะประชุม ตัว U ความจุ 30-80 ที่นั่ง

ห้องประชุมชั้น 7-8
ห้องประชุมชั้น 7 แบบห้องเรียน/ห้องอบรม ความจุ 40 ที่นั่ง

ห้องประชุมชั้น 7-9
ห้องประชุมชั้น 7 แบบห้องเรียน/ห้องอบรม ความจุ 90 ที่นั่ง