การจัดเลี้ยง

 

รูปแบบที่ 1 จัดเป็น set

ราคาตั้งแต่ 35 บาทขึ้นไป ต่อท่าน

รูปแบบที่ 2    จัดรวม

ราคาตั้งแต่ 35 บาทขึ้นไป ต่อท่าน

รูปแบบที่ 3  จัดแบบบุฟเฟต์

ราคาขึ้นอยู่กับรายการ อาหารว่างและเครื่องดื่ม ต่อท่าน

 

* อาหารว่าง ประกอบด้วย เลือกขนมคาว / หวาน หรือ ผลไม้ตามฤดูกาล

** เครื่องดื่ม ประกอบด้วย กาแฟ / ชา / โอวัลติน หรือเลือก น้ำผลไม้

*** น้ำดื่มเย็นบริการฟรี (น้ำดื่มบรรจุขวดคิดราคาต่างหาก)

**** อุปกรณ์จัดเลี้ยง กระดาษชำระอยู่ในบริการ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดก่อนตัดสินใจได้ที่ ฝ่ายบริหาร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2218 2911

“บริการห้องประชุมด้วยความประทับใจภายใต้ระบบประกันคุณภาพและตัวชี้วัด”