แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้รับบริการ


คำถามและข้อเสนอแนะ สำนักงานวิทยทรัพยากร ประจำเดือน มีนาคม 2560


ข้อเสนอแนะ    การที่มหาวิทยาลัยเปลี่ยนระบบถ่ายเอกสาร โดยมีร้านค้าบริการที่ชั้น 5 เพียงแห่งเดียว และบริการตนเองที่ชั้น 1 ผมขอให้ความเห็นดังนี้
1. เป็นการไม่สะดวกต่อผู้ใช้บริการที่จะถ่ายเอกสารจำนวนมาก เช่น 20 หน้าขึ้นไป หรือถ้าถ่ายเอกสารทั้งเล่ม จำเป็นต้องให้ร้านค้าที่มีความชำนาญถ่ายให้ ต้องรอคิวเป็นเวลานาน ในวันนี้ผมมาถ่ายเอกสาร 300-400 หน้า ผมต้องรอคิว 1 1/2  ถึง 2 ชั่วโมง
2. เป็นการทำลายสุขภาพของนิสิต/ผู้ใช้บริการ ที่จะถ่ายเอกสารด้วยตนเอง เพราะจะสูดผงเคมีหมึกถ่ายเอกสาร ผมคิดว่าน้อยคนที่จะถ่ายด้วยตนเอง
3. ผมเคยมาใช้บริการที่หอสมุดนี้ และถ่ายเอกสารมากๆ หลายครั้ง ซึ่งสะดวกรวดเร็ว เพราะมีร้านค้าที่ชั้น 2 ชั้น 5 และชั้น 6 จึงขอให้ท่านผู้รับผิดชอบกรุณาพิจารณาด้วย

คำชี้แจง           สำนักงานวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง) จุฬาฯ ขอขอบคุณที่ท่านได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบถ่ายเอกสาร และขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
1. การให้บริการถ่ายเอกสารในอดีตที่สำนักงานฯ ให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการถ่ายเอกสารที่ ชั้น 2  ชั้น 5  และชั้น 6 นั้นจากสถิติการให้บริการถ่ายเอกสารที่ผ่านมามียอดการใช้บริการถ่ายเอกสารลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี ทำให้บริษัทผู้เช่าพื้นที่ต้องประสบผลขาดทุนในการให้บริการ  สำนักงานฯ จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการใหม่เพราะไม่มีบริษัทผู้เช่าพื้นที่รายใดสามารถรับผลชาดทุนจากการดำเนินการได้
2. ผลิตภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร Multifunction copiers ของบริษัท Ricoh (Thailand) Ltd. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากเขียวจากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยดังนั้นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีและไม่เสี่ยงที่จะได้รับสารอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์

ขอบคุณที่สนใจในบริการของเราและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงบริการค่ะ

ข้อเสนอแนะ    ขอขอบพระคุณมากในบริการที่มีส่วนอย่างมากที่พัฒนาเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติ การที่บริการถึง 3 ทุ่มหรือนานกว่านั้น ทำให้เด็กมีที่อ่านหนังสือ ช่วยให้เด็กตั้งใจอ่าน มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความปลอดภัย ประโยชน์ ทำให้เด็กเล่นเกมลดลง ตั้งใจอ่าน พัฒนาตนเอง สร้างนิสัยรักการอ่าน

คำชี้แจง           ขอบคุณที่สนใจในบริการของเราและให้กำลังใจค่ะ

ข้อเสนอแนะ    พี่เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ บริการดีมากๆ ที่สุดเลยค่ะ

คำชี้แจง           ขอบคุณที่ให้กำลังใจค่ะ

ข้อเสนอแนะ    ชั้น 2 เสียงดังมากๆ

คำชี้แจง           เราได้เพิ่มการประชาสัมพันธ์และเพิ่มมาตรการในการขอความร่วมมือในการลดใช้เสียงดังรบกวนในทุกพื้นที่ ขอบคุณที่สนใจในบริการของเราและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงบริการค่ะ


คำถาม-คำตอบ ย้อนหลัง


Home