“จุฬาลิเน็ตรวมใจ รฦกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ในวันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 8.30 – 17.00 น.

ขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วม “กิจกรรมวันเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalinet Fair) ครั้งที่ 8 และสัมมนาสมาชิกเครือข่ายวิชาชีพห้องสมุดฯ”

และพิธีเปิดนิทรรศการ “จุฬาลิเน็ตรวมใจ รฦกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
ในวันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 8.30 – 17.00 น.
ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดูรายละเอียดการประชาสัมพันธ์ และกำหนดการใหม่ล่าสุดได้ที่ www.car.chula.ac.th หรือ Face book : CU Library
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ได้ที่ http://www.hrm.chula.ac.th/th/development11.html หรือ https://goo.gl/npH2Zd

Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App