ขอเชิญนิสิตจุฬาฯ เข้าร่วมอบรมโครงการ Creativity with iWork and iLife for Chula Student

ขอเชิญนิสิตจุฬาฯ เข้าร่วมอบรมโครงการ

Creativity with iWork and iLife for Chula Student :

ฝึกการ Present แบบมือโปรด้วย Mobile application

รอบที่ 1 วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา16.00-18.00 น.

รอบที่ 2 วันพฤหัสบดีที่17 สิงหาคม 2560เวลา16.00-18.00 น.

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์ได้ที่ :

https://goo.gl/XDKk4E

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่นางระเบียบ แสงจันทร์ โทร. 0-2218-2936 อีเมล: rabiab.s@car.chula.ac.th

Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App